Σχολή Σαχέτι Ελληνικό τμήμα 2019

Ανακοινώσεις της Σχολής Σαχέτι για το πλάνο στήριξης των Ελληνικών, για τα μαθήματα και τις εξετάσεις Ελληνομάθειας και για τα μαθήματα Ελληνικών για τους ενήλικες

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΣΑXΕΤΙ 2019 – SUPPORT PLAN LESSONS 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΣΑXΕΤΙ 2019 from gsejohann

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ – PREPARATION WORKSHOPS FOR THE EXAMINATIONS OF ATTAINMENT IN GREEK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΜΑΪΟΣ 2019 from gsejohann

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ, ΣΧΟΛΗ ΣΑΧΕΤΙ 2019 – GREEK LANGUAGE LESSOS FOR ADULTS, SAHETI SCHOOL 2019

ΜΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΣΧΟΛΗ ΣΑΧΕΤΙ 2019 from gsejohann