Υπουργείο Παιδείας

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-17

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2016-17 from gvlachos

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΑ 2016-17

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΑ 2016-17 from gvlachos

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ  2016-17

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 2016-17 from gvlachos

Εγκύκλιος σχολικών δραστηριοτήτων 2015-16

Μεταθέσεις εκπ/κών  Α/θμιας 2015-16

εγκύκλιος μεταθέσεων Α/θμιας 2015-16 from gvlachos

 

Μεταθέσεις εκπ/κών Β/θμιας 2015-16

εγκύκλιος μεταθέσεων δ/θμιας 2015-16 from gvlachos