Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τους μαθητές της ελληνικής ομογένειας

Πέμπτη, 5 Φεβρουάριος, 2009

Το Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο των γενικών σκοπών και αρμοδιοτήτων του που αφορούν στην προώθηση της ελληνικής παιδείας στους ομογενείς, και τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων του ελληνικού πολιτισμού, διοργανώνει Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τους μαθητές της Ελληνικής Ομογένειας με θέμα: «Γράφουμε ένα ποίημα για τη χώρα μας … Γράφουμε […]