Επικοινωνία

Ταχυδρομική διεύθυνση:
Consulate General of Greece in Sydney
Education Office
Level 2/219-223 Castlereagh St.
SYDNEY, NSW 2000
AUSTRALIA

Τηλέφωνο:
(02) 9283 3800
Φαξ:
(02) 9283 3800
Για κλήσεις από χώρες εκτός Αυστραλίας ο κωδικός είναι (00612)

Δ/νσεις ηλ. ταχυδρομείου:
emails.jpg

Στατικός ιστοχώρος:
http://gredu-sydney.world.sch.gr/