Παραλαβή βιβλίων, νέες παραγγελίες & στατιστικά 2008

Πέμπτη, 3 Απρίλιος, 2008

Ξεκίνησε η καταγραφή των στατιστικών δεδομένων για το σχολικό έτος 2008 καθώς και η διαδικασία για την παραγγελία των σχολικών βιβλίων, που θα χρησιμοποιηθούν κατά το σχολικό έτος 2009. (Βλέπε σχετικά έντυπα στο τέλος της ανακοίνωσης.)

Διαβάστε όλο το άρθρο »