Παραγγελίες βιβλίων για το 2011 – Book order for 2011

Δευτέρα, 12 Απρίλιος, 2010

Aφορά μόνο Εκπαιδευτικούς και Φορείς Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης.

Deadline: Friday 30 April 2010)

Εάν θέλετε να παραγγείλετε βιβλία Νέων Ελληνικών για τη νέα σχολική χρονιά 2011 παρακαλούμε εκτυπώστε τις φόρμες που ακολουθούν, συμπληρώστε τες και αποστείλτε τες σε εμάς στη διεύθυνση 219-223 Castlereagh Street, Sydney 2000 (τηλ. 92833800 fax 02-92833833 και email hellenicedu.sydney@yahoo.com.au) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 30 Απριλίου 2010

Book order for 2011 (for Teachers, Parish and Communities)

If you wish to apply for books of Modern Greek please print out the following documents, fill them in and post them to us not later than Friday the 30 of April 2010 (219-223 Castlereagh Street, Sydney 2000) tel. 92833800 fax 02-92833833 and email hellenicedu.sydney@yahoo.com.au

worddocumentsOrder Form

worddocumentsSchool Statistics


Αίτηση σχολείων για εκπαιδευτικούς του Γραφείου Εκπαίδευσης Σύδνεϋ (σχολ. έτος 2010)

Τετάρτη, 21 Οκτώβριος, 2009

Σας παρακαλούμε, αν επιθυμείτε την τοποθέτηση στο σχολείο σας αποσπασμένου/νης εκπαιδευτικού από το Γραφείο μας για το σχολ. έτος 2010, να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε το αρχείο που ακολουθεί και αφού το συμπληρώσετε και το υπογράψετε να το αποστείλετε ταχυδρομικά στο Γραφείο Εκπαίδευσης.
Εναλλακτικά, μπορείτε να στείλετε στο email του Γραφείου Εκπαίδευσης την αίτηση ως σαρωμένο pdf αρχείο.

    Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2009.

Σας ενημερώνουμε ότι για την ικανοποίηση των αιτημάτων σας θα ληφθεί υπόψη η τοποθέτηση εκπαιδευτικού στο σχολείο σας κατά τα προηγούμενα έτη, η εκτίμηση του γραφείου μας για την κατάλληλη και αποδοτική χρησιμοποίηση των εκπαιδευτικών μας, ο αριθμός των μαθητών σας που παρακολουθούν το πρόγραμμα Ελληνικών και ο διαθέσιμος αριθμός αποσπασμένων εκπ/κών κατά την έναρξη του σχολ. έτους 2010.

In english
——————————————————————————————
To request teachers provided by the Greek Education Office for the school year 2010, please download and print out the Application Form below. Fill it in and send it back to the Education Office by post. Alternatively, you can scan the signed document and send it back to sydney@sch.gr.

Deadline for lodging the application form is the 16th of November 2009.

Your application will be assesed by taking into consideration the following:
1. Previous position of seconded teachers to the school
2. Effective utilization of seconded teachers
3. Number of students attending Modern Greek Language classes
4. Seconded teachers available at the beginning of the school year 2010.

Pdf ImageΑίτηση – Application Form


Ανακοίνωση για δωρεάν βιβλία Ελληνικής Δημοκρατίας

Τετάρτη, 14 Οκτώβριος, 2009

    Όλα τα βιβλία της Ελληνικής Δημοκρατίας που διανέμονται στους εκπαιδευτικούς φορείς του Ελληνισμού είναι εντελώς δωρεάν.

Υπενθυμίζεται σε όλους τους φορείς ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης της περιοχής ευθύνης μας (NSW, ACT, QLD και Νέα Ζηλανδία) ότι τα βιβλία του Οργανισμού Εκδόσεων Διδακτικών βιβλίων και της ΕΔΙΑΜΜΕ διανέμονται από την Ελληνική Δημοκρατία διαμέσου του Γενικού Προξενείου και του Γραφείου Εκπαίδευσης εντελώς δωρεάν.

Κατά συνέπεια δεν πρέπει να αποδέχονται καταβολή οποιουδήποτε τιμήματος.


Παραγγελίες βιβλίων για το 2010 – Book order for 2010

Τρίτη, 21 Απρίλιος, 2009

(αφορά μόνο Εκπαιδευτικούς και Φορείς Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης. Deadline: 8 May 2009)

Σας πληροφορούμε ότι έχουν ήδη αποσταλεί στους διάφορους φορείς Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στη Νέα Νότια Ουαλία και Κουηνσλάνδη οι νέες αιτήσεις για παραγγελία βιβλίων για το σχολικό έτος 2010.
Εάν δεν έχετε ακόμη παραλάβει τα αντίστοιχα έντυπα ή δεν έχετε υποβάλει αίτηση ποτέ στο παρελθόν, παρακαλούμε εκτυπώστε τις φόρμες που ακολουθούν, συμπληρώστε τες και αποστείλτε τες σε εμάς στην διεύθυνση 219-223 Castlereagh Street, Sydney 2000 (τηλ. 92833800 fax 02-92833833 και email hellenicedu.sydney@yahoo.com.au) το αργότερο μέχρι 8 Μαΐου 2009

Book order for 2010 (for Teachers, Parish and Communities)

If you haven’t received yet the documents of the book order for 2010 or ever applied for books in the past, please print out the following documents, fill them in and post them to us not later than 8 May 2009 (219-223 Castlereagh Street, Sydney 2000) tel. 92833800 fax 02-92833833 and email hellenicedu.sydney@yahoo.com.au

Pdf ImageΒοοκ Order
Pdf ImageStatistics