Μετεκπαίδευση στελεχών εκπαίδευσης του εξωτερικού

Τετάρτη, 6 Φεβρουάριος, 2008

Στα πλαίσια του έργου «Παιδεία Ομογενών» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και εθνικούς πόρους, προβλέπεται και μια υποδράση για τη μετεκπαίδευση ομογενών εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης υποδράσης, πρόκειται να υλοποιηθεί κατά το διάστημα 28-29 Ιουνίου έως 19-20 Ιουλίου του 2008, ένα πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στο οποίο θα μετεκπαιδευτούν περίπου τριάντα πέντε (35) στελέχη εκπαίδευσης (διευθυντές, υποδιευθυντές σχολείων ημερήσιων, απογευματινών, σαββατιανών) από διάφορες χώρες.

Διαβάστε όλο το άρθρο »


ΕΔΙΑΜΜΕ: Επιμόρφωση ομογενών εκπ/κών 2008

Δευτέρα, 17 Δεκέμβριος, 2007

Στα πλαίσια του έργου «Παιδεία Ομογενών,» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και εθνικούς πόρους, οργανώνεται σεμινάριο επιμόρφωσης για 40 ομογενείς εκπαιδευτικούς, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ρέθυμνο), συνολικής διάρκειας 3 εβδομάδων. Συγκεκριμένα το σεμινάριο θα υλοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα 29-30 Μαρτίου 2008 (αφίξεις) έως και 19-20 Απριλίου 2008 (αναχωρήσεις). Διαβάστε όλο το άρθρο »