Βουλή των εφήβων 2010 – Youth Parliament 2010

Δευτέρα, 16 Νοέμβριος, 2009

Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία διοργανώνει σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων».

Όσα σχολεία επιθυμούν τη συμμετοχή τους μπορούν να κατεβάσουν το ακόλουθο αρχείο που περιέχει λεπτομέρειες εγγραφής στο πρόγραμμα.

Pdf ImageΒουλή των εφήβων 2010


Education Program – Greek Youth Parliament 14th Assembly 2009

Τρίτη, 24 Μάρτιος, 2009

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων»-Σύνοδος ΙΔ’ 2008-2009

Parliament LogoΣύμφωνα με πρόσφατο έγγραφο του Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδος που εστάλη στο γραφείο μας, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Βουλή των Εφήβων» και για τη συμμετοχή στη φετινή σύνοδο ΙΔ’ 2008-2009, οι μαθητές οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να προσέλθουν σε ημερομηνία που θα καθοριστεί από το σχολείο τους είτε στις 2 είτε στις 3 Απριλίου 2009 και εντός ωραρίου λειτουργίας του, προκειμένου να γράψουν εργασία με θέμα της επιλογής τους.

Ειδικότερα για τους μαθητές του εξωτερικού στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί η συγγραφή των εργασιών στις προαναφερθείσες ημερομηνίες είναι δυνατό να επιλεγεί μία ημέρα εκ των δύο τελευταίων ημερών του Μαρτίου ή των τριών πρώτων ημερών του Απριλίου 2009.

Η διάρκεια της γραπτής διαδικασίας θα είναι τρίωρη και κατά τη διεξαγωγή της δεν επιτρέπεται στους συμμετέχοντες η χρήση σημειώσεων, βιβλίων ή άλλης βοήθειας. Σε κάθε σχολείο θα πρέπει να οριστεί σύνδεσμος καθηγητής. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές της Β’ Λυκείου (αντίστοιχο YEAR 11).

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα συμμετοχής κι επικοινωνήστε με το γραφείο μας (τηλέφωνο 92833800, fax 92833833 και email hellenicedu.sydney@yahoo.com.au). Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και για τις παλαιότερες συνόδους μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση http://www.vouliefivon.gr/

Αίτηση Συμμετοχής

English Version follows

According to a relevant document recently sent by the Greek Ministry of Education we inform you that students of grade Year11 who would like to participate in the Education Program «Greek Youth Parliament», organized by the Greek Parliament in cooperation with the Ministry of Education in Greece and Cyprus, should write their assignments either on the 2nd or 3rd of April in a 3 hour period of time during their normal school day. Schools that would like to participate in the program should fill the form attached below (in Greek) and send it to our office (219-223 Castlereagh Street, Sydney 2000, tel. 92833800, fax 0292833833 and email hellenicedu.sydney@yahoo.com.au) as soon as possible.

More information on the program and on previous works can be reached at http://www.vouliefivon.gr/ web site.

If you have further enquiries please contact our Education Office.

Application Form


Βουλή των Εφήβων, Σύνοδος ΙΔ΄ 2008-2009

Πέμπτη, 15 Ιανουάριος, 2009

Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία διοργανώνει σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων». Για την εποπτεία της υλοποίησης του προγράμματος λειτουργεί Επιτροπή με πρόεδρο τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών κύριο Γεώργιο Μπαμπινιώτη.
Το πρόγραμμα απευθύνεται στους μαθητές της Β΄ τάξης των Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. της χώρας, της Κύπρου και των Ελληνικών Λυκείων της αλλοδαπής. Γενικός σκοπός του προγράμματος είναι η καλλιέργεια θετικής στάσης των νέων για συμμετοχή στα κοινά, ενώ ειδικό στόχο αποτελεί η εμπειρία της διατύπωσης μιας προσωπικής γραπτής πρότασης του κάθε μαθητή που θα λάβει μέρος, αναφορικά με το παρόν και το μέλλον του τόπου που ζει.

Για περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο συμμετοχής πατήστε εδώ.