Οριστικό Πρόγραμμα και χώρος διεξαγωγής των εξετάσεων για την Ελληνομάθεια 2010

Ακολουθεί το οριστικό πρόγραμμα των εξετάσεων για την Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνικής Γλώσσας 2010:

Επίπεδα Ημερομηνίες Γραπτά Προφορικά
Α’ Τρίτη 11 Μαΐου 9:30 – 11:05 11:30 – 12:10
Β’ Τρίτη 11 Μαίου 13:30 – 15:20 15:50 – 16:30
Γ’ Τετάρτη 12 Μαίου 9:00 – 11:35 12:00 – 13:00
Δ’ Τετάρτη 12 Μαίου 14:00 – 17:30 17:50 – 18:50

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν για όλα τα επίπεδα στο Πανεπιστήμιο του Σύδνεϋ, Darlinghton Center, Conference Room 1. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον χάρτη:


View Larger Map)

Μπορεί επίσης να σας βοηθήσει και ο χάρτης των κτιρίων του Πανεπιστημίου του Σύδνεϋ

Camperdown / Darlington Campuses