Παραγγελίες βιβλίων για το 2011 – Book order for 2011

Aφορά μόνο Εκπαιδευτικούς και Φορείς Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης.

Deadline: Friday 30 April 2010)

Εάν θέλετε να παραγγείλετε βιβλία Νέων Ελληνικών για τη νέα σχολική χρονιά 2011 παρακαλούμε εκτυπώστε τις φόρμες που ακολουθούν, συμπληρώστε τες και αποστείλτε τες σε εμάς στη διεύθυνση 219-223 Castlereagh Street, Sydney 2000 (τηλ. 92833800 fax 02-92833833 και email hellenicedu.sydney@yahoo.com.au) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 30 Απριλίου 2010

Book order for 2011 (for Teachers, Parish and Communities)

If you wish to apply for books of Modern Greek please print out the following documents, fill them in and post them to us not later than Friday the 30 of April 2010 (219-223 Castlereagh Street, Sydney 2000) tel. 92833800 fax 02-92833833 and email hellenicedu.sydney@yahoo.com.au

worddocumentsOrder Form

worddocumentsSchool Statistics