Ενημερωτική Συνάντηση για την Ελληνομάθεια

Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2010 – κτίριο ΑΧΕΠΑ

Το Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Σύδνεϋ διοργάνωσε ενημερωτική συνάντηση για το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 17:00 στο κτίριο της ΑΧΕΠΑ (394-396 Princess Highway, Rockdale NSW 2216).