Υποτροφίες Θεολογικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2010-2011

Η Ε2 Διεύθυνση Θρησκευτικών κι Εκκλησιαστικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών ανακοινώνει την προκήρυξη Υποτροφιών Θεολογικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2010-2011. Ως προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών στις πρεσβευτικές και προξενικές αρχές ορίζεται αυστηρά η 31η Μαΐου 2010. Για την περιοχή του Σύδνεϋ οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Σύδνεϋ (219-223 Castlereagh Street, Sydney 2000, τηλ. 92649130 και email grgencon.sid@mfa.gr).

Ακολουθούν τα έντυπα αιτήσεων και οι οδηγίες υποβολής αιτημάτων.

Παρακαλούμε πατήστε το σύνδεσμο για τα να κατεβάσετε τις φόρμες και τις οδηγίες.

Φόρμες και Οδηγίες Συμπλήρωσης

Μπορείτε επίσης να παραλάβετε τις φόρμες κι από το Προξενείο.