Βουλή των εφήβων 2010 – Youth Parliament 2010

Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία διοργανώνει σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων».

Όσα σχολεία επιθυμούν τη συμμετοχή τους μπορούν να κατεβάσουν το ακόλουθο αρχείο που περιέχει λεπτομέρειες εγγραφής στο πρόγραμμα.

Pdf ImageΒουλή των εφήβων 2010