Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού της ΓΓΑΕ

Ανακοινώνεται το Πρόγραμμα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού της ΓΓΑΕ για νέους 18 έως 25 ετών που θα διεξαχθεί από 17/01/2010 έως και 06/02/2010.

Η προθεσμία λήξης της υποβολής αιτήσεων είναι η 6 Νοεμβρίου 2009.

Η αίτηση κατατίθεται στο Γραφείο Εκπαίδευσης του Σύδνεϋ ταχυδρομικά ή με προσωπική επίσκεψη στη διεύθυνση

Consulate General of Greece in Sydney
Level 2/219-223 Castlereagh Street
Sydney NSW 2000

Για περισσότερες πληροφορίες ανοίξτε την επίσημη ανακοίνωση:
Pdf ImageΕγκύκλιος

Ακολουθούν οι αιτήσεις στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. Μπορείτε να συμπληρώσετε όποια επιθυμείτε.

Pdf ImageΑίτηση στα Ελληνικά

Pdf ImageΑίτηση στα Αγγλικά

    In English

Participation in the Program of Greek Language and Culture Of the General Secretariat for Greeks Abroad

GSGA announces the Program of Greek Language and Culture Of the General Secretariat for Greeks Abroad from 18 to 25 years old adults. The program will be held in Greece from 17/01/2010 – 06/02/2010.


Deadline for submission of application form is the 6th of November 2009.

Applications have to be submitted at the Education Office of the General Consulate of Greece in Sydney by post or personally at

Consulate General of Greece in Sydney
Level 2/219-223 Castlereagh Street
Sydney NSW 2000

For further information please refer to the official announcement:

Pdf ImageOfficial Announcement

Download the application form from the links below. You may fill in either the Greek or the English version.

Pdf ImageApplication Form in Greek

Pdf ImageApplication Form in English