Αίτηση σχολείων για εκπαιδευτικούς του Γραφείου Εκπαίδευσης Σύδνεϋ (σχολ. έτος 2010)

Σας παρακαλούμε, αν επιθυμείτε την τοποθέτηση στο σχολείο σας αποσπασμένου/νης εκπαιδευτικού από το Γραφείο μας για το σχολ. έτος 2010, να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε το αρχείο που ακολουθεί και αφού το συμπληρώσετε και το υπογράψετε να το αποστείλετε ταχυδρομικά στο Γραφείο Εκπαίδευσης.
Εναλλακτικά, μπορείτε να στείλετε στο email του Γραφείου Εκπαίδευσης την αίτηση ως σαρωμένο pdf αρχείο.

    Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2009.

Σας ενημερώνουμε ότι για την ικανοποίηση των αιτημάτων σας θα ληφθεί υπόψη η τοποθέτηση εκπαιδευτικού στο σχολείο σας κατά τα προηγούμενα έτη, η εκτίμηση του γραφείου μας για την κατάλληλη και αποδοτική χρησιμοποίηση των εκπαιδευτικών μας, ο αριθμός των μαθητών σας που παρακολουθούν το πρόγραμμα Ελληνικών και ο διαθέσιμος αριθμός αποσπασμένων εκπ/κών κατά την έναρξη του σχολ. έτους 2010.

In english
——————————————————————————————
To request teachers provided by the Greek Education Office for the school year 2010, please download and print out the Application Form below. Fill it in and send it back to the Education Office by post. Alternatively, you can scan the signed document and send it back to sydney@sch.gr.

Deadline for lodging the application form is the 16th of November 2009.

Your application will be assesed by taking into consideration the following:
1. Previous position of seconded teachers to the school
2. Effective utilization of seconded teachers
3. Number of students attending Modern Greek Language classes
4. Seconded teachers available at the beginning of the school year 2010.

Pdf ImageΑίτηση – Application Form