Ανακοίνωση για δωρεάν βιβλία Ελληνικής Δημοκρατίας

    Όλα τα βιβλία της Ελληνικής Δημοκρατίας που διανέμονται στους εκπαιδευτικούς φορείς του Ελληνισμού είναι εντελώς δωρεάν.

Υπενθυμίζεται σε όλους τους φορείς ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης της περιοχής ευθύνης μας (NSW, ACT, QLD και Νέα Ζηλανδία) ότι τα βιβλία του Οργανισμού Εκδόσεων Διδακτικών βιβλίων και της ΕΔΙΑΜΜΕ διανέμονται από την Ελληνική Δημοκρατία διαμέσου του Γενικού Προξενείου και του Γραφείου Εκπαίδευσης εντελώς δωρεάν.

Κατά συνέπεια δεν πρέπει να αποδέχονται καταβολή οποιουδήποτε τιμήματος.