Προκήρυξη Υποτροφιών Θεολογικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2009-2010

Η Ε2 Διεύθυνση Θρησκευτικών κι Εκκλησιαστικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών ανακοινώνει την προκήρυξη Υποτροφιών Θεολογικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2009-2010. Η ακόλουθη ανακοίνωση προωθήθηκε στο Προξενείο του Σύδνευ μέσω της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Καμπέρρα στις 28 Ιανουαρίου 2009 και δημοσιεύεται στο ιστολόγιο του Γραφείου Εκπαίδευσης Σύδνευ για την ταχύτερη ενημέρωση της παροικίας. Ως προθεσμία υποβολής ορίζεται αυστηρά η Δευτέρα 15 Ιουνίου 2009 για τις υπηρεσίες στην Ελλάδα και το αργότερο μέχρι την 31η Μαΐου στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Σύνδεϋ (219-223 Castlereagh Street, Sydney 2000, τηλ. 92649130 και email info@greekconsulate.org.au).

Ακολουθούν τα έντυπα αιτήσεων και οι οδηγίες υποβολής αιτημάτων σε μορφή εικόνας.

Παρακαλούμε πατήστε το σύνδεσμο για τα να κατεβάσετε τις φόρμες και τις οδηγίες. Τα αρχεία είναι σε συμπιεσμένη μορφή.

Φόρμες και Οδηγίες Συμπλήρωσης

Μπορείτε επίσης να παραλάβετε τις φόρμες κι από το Προξενείο.