Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τους μαθητές της ελληνικής ομογένειας

Το Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο των γενικών σκοπών και αρμοδιοτήτων του που αφορούν στην προώθηση της ελληνικής παιδείας στους ομογενείς, και τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων του ελληνικού πολιτισμού, διοργανώνει Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τους μαθητές της Ελληνικής Ομογένειας με θέμα:

«Γράφουμε ένα ποίημα για τη χώρα μας … Γράφουμε ένα ποίημα για την Ελλάδα»

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που φοιτούν στις ελληνικές σχολικές μονάδες του εξωτερικού, και στοχεύει να τους φέρει πιο κοντά στην ελληνική γλώσσα με έναν ευχάριστο και παράλληλα παιδαγωγικό τρόπο.

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτονται οι οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς, η ανακοίνωση και η αφίσα του προγράμματος.
Πατήστε στους ακόλουθους συνδέσμους για να κατεβάσετε τα αρχεία

Αφίσα Εκπαιδευτικού Προγράμματος
Ανακοίνωση
Οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς