Υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) προκηρύσσει εξήντα θέσεις υποτροφιών για αλλοδαπούς(αλλογενείς ή ομογενείς) από όλο τον κόσμο για παρακολούθηση σεμιναρίων Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού για το Ακαδημαϊκό έτος 2008-2009. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 30η Μαΐου 2008.

Τις προϋποθέσεις για υποβολή υποψηφιότητας καθώς και έντυπα αιτήσεων θα βρείτε στη διεύθυνση: http://www.iky.gr/scholarships/allodapoi/