Παραλαβή βιβλίων, νέες παραγγελίες & στατιστικά 2008

Ξεκίνησε η καταγραφή των στατιστικών δεδομένων για το σχολικό έτος 2008 καθώς και η διαδικασία για την παραγγελία των σχολικών βιβλίων, που θα χρησιμοποιηθούν κατά το σχολικό έτος 2009. (Βλέπε σχετικά έντυπα στο τέλος της ανακοίνωσης.)

Σας ενημερώνουμε, ότι η συμπλήρωση των στατιστικών στοιχείων πρέπει να γίνει ακόμα και στην περίπτωση που δεν παραγγείλετε βιβλία και σας παρακαλούμε για την προσεκτική καταγραφή των δεδομένων. Αν ο υπεύθυνος των ελληνικών είναι και διευθυντής του σχολείου, υπογράφει και στις δύο περιπτώσεις.

Η παραλαβή των βιβλίων που έχετε ήδη παραγγείλει θα γίνει την Πέμπτη 10 Απριλίου 2008 από
11:00 πμ
μέχρι και 16:00 μμ στις αποθήκες της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας (206-210 Lakemba St, Lakemba) και του Ιερού Ναού Αγίου Γερασίμου (21 Henry St, Leichhardt).

Παρακαλούμε να προσκομίσετε τις καταστάσεις με τα στατιστικά στοιχεία την ίδια ημέρα. Ειδάλλως ως τελευταία ημερομηνία αποστολής των στοιχείων ορίζεται η Τρίτη 6 Μαΐου 2008.

ΕΝΤΥΠΑ (σε μορφή Microsoft Word)
Φόρμα για στατιστικά στοιχεία σχ. έτους 2008
Φόρμα για παραγγελία βιβλίων Οργανισμού Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων Ελλάδας (ΟΕΔΒ)