ΕΔΙΑΜΜΕ: Επιμόρφωση ομογενών εκπ/κών 2008

Στα πλαίσια του έργου «Παιδεία Ομογενών,» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και εθνικούς πόρους, οργανώνεται σεμινάριο επιμόρφωσης για 40 ομογενείς εκπαιδευτικούς, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ρέθυμνο), συνολικής διάρκειας 3 εβδομάδων. Συγκεκριμένα το σεμινάριο θα υλοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα 29-30 Μαρτίου 2008 (αφίξεις) έως και 19-20 Απριλίου 2008 (αναχωρήσεις).

Οι εκπαιδευτικοί θα προέρχονται από:

Αυστραλία (28 εκπαιδευτικοί και συγκεκριμένα: Μελβούρνη 12, Σύδνευ 8, Αδελαϊδα 7 και Ν. Ζηλανδία 1 εκπαιδευτικός),
Ν. Αφρική (4 εκπαιδευτικοί),
Αίγυπτος (1 εκπαιδευτικός),
Αιθιοπία (2 εκπαιδευτικοί),
Σουδάν (1 εκπαιδευτικοί,
Χιλή (1 εκπαιδευτικός),
Βραζιλία (1 εκπαιδευτικοί),
Ουρουγουάη (1 εκπαιδευτικός).

Άμεσος στόχος του σεμιναρίου είναι να συμβάλει στη βελτίωση της διδακτικής ετοιμότητας των επιμορφούμενων μέσα από την παροχή γνώσεων και πληροφοριών σχετικών με την ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, τη «ζωντανή» ελληνική γλώσσα και, προπάντων, τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας, μέσα από τη μύηση στα αντίστοιχα Προγράμματα Σπουδών .

Επίσης, στόχος του σεμιναρίου είναι η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των ίδιων των επιμορφούμενων, και από την άλλη, με τη βοήθεια της συγκεκριμένης ομάδας των επιμορφούμενων, η δημιουργία ενός δικτύου επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των ίδιων των ομογενών εκπαιδευτικών στη χώρα διαμονής, αλλά και μεταξύ των εκπαιδευτικών υπηρεσιών των χωρών διαμονής και των παροικιακών και ελλαδικών φορέων και υπηρεσιών. Απώτερος στόχος είναι οι εκπαιδευτικοί να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές στις περιοχές που διδάσκουν και να στηρίξουν την υλοποίηση του έργου «Παιδεία Ομογενών».

Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί στο γραφείο μας μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου 2008.

Για περισσότερες πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής πατήστε εδώ.