ΕΔΙΑΜΜΕ: 9ο Φεστιβάλ Μαθητικού Θεάτρου (2008)

Στα πλαίσια του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους, διοργανώνεται το 9ο Φεστιβάλ Μαθητικού Θεάτρου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 12 έως 16 Ιουλίου 2008 στο Ρέθυμνο Κρήτης και στο οποίο θα διαγωνισθούν εννιά (9) θεατρικές ομάδες από το εξωτερικό.