Αρχεία για 'Διδακτικές Επισκέψεις' Κατηγορία

Νοέ 12 2013

Δειγματική διδασκαλία – Παιδαγωγική συνάντηση εκπαιδευτικών Πλήροφορικής στις 21/11/2013

Τη Πέμπτη 21/11/2013 στο Γ/σιο Παναιτωλίου θα πραγματοποιηθεί (α) δειγματική διδασκαλία και β) παιδαγωγική συνάντηση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΠΕ19-ΠΕ20, του Σχολικού Συμβούλου κλάδου ΠΕ19  κ. Παπαδάκη Σπυρίδωνα, οι οποίες απευθύνονται στους/στις εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ19-ΠΕ20 που διδάσκουν στα Γυμνάσια της ευρύτερης περιοχής Αγρινίου της Δ/νσης Δ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, με θέμα:

(α) «Δειγματική Διδασκαλία στο μάθημα Εργονομία της Α΄ Γυμνασίου»

(β) «Ενημέρωση-κατευθύνσεις για τη διδασκαλία των μαθημάτων Πληροφορικής στο Γυμνάσιο»

Εισηγητής της Δειγματικής Διδασκαλίας θα είναι η κα Κουβαρντά Ελένη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ19.

2 απαντήσεις μέχρι τώρα

Οκτ 15 2013

Δειγματική Διδασκαλία στο μάθημα ΑΕΠΠ

Τη Δευτέρα 21/10/2013, στις 10:55 (4η Διδακτική ώρα), στο 1ο ΓΕΛ Μεσολογίου, θα πραγματοποιηθεί δειγματική διδασκαλία  του Σχολικού Συμβούλου κλάδου ΠΕ19 κ. Παπαδάκη Σπυρίδωνος, το οποίο απευθύνεται στους/στις εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ19, ΠΕ20 & ΤΕ01.13 των Δ/σεων Π/θμιας & Δ/Θμιας Εκπ/σης Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας, με θέμα: «Δειγματική Διδασκαλία στο μάθημα ΑΕΠΠ».

Η Δειγματική Διδασκαλία στο μάθημα ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον) της Γ΄ τάξης Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Κεφάλαιο2, Ενότητα2.4. 2.4.1 Δομή ακολουθίας: Βασικά στοιχεία προγραμματισμού) θα πραγματοποηθεί από τον κ. Καρύμπαλη Ιωάννη εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ19.

Μετά τη δειγματική διδασκαλία θα γίνει συζήτηση για τη διδασκαλία του μαθήματος, αξιοποίηση ΤΠΕ-ΣΔΜ στη διδασκαλία και τη διαμορφωτική αξιολόγησή του.

2 απαντήσεις μέχρι τώρα

Μαρ 16 2012

Διδακτικές Επισκέψεις

Μία  Διδακτική Επίσκεψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 4 της αριθμ. 129287/Γ2/10‐11‐2011 ΥΑ του ΥΠΔΒΜΘ.

1. Εντός Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών, δίνεται η δυνατότητα διεξαγωγής μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος σε εξωσχολικούς χώρους, με τη διοργάνωση σχετικών διδακτικών επισκέψεων, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ετήσιου σχεδιασμού του εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο τάξης και σχολικής μονάδας.
2. Διδακτικές επισκέψεις είναι δυνατό να πραγματοποιούνται σε χώρους επιστημονικής, ιστορικής, θρησκευτικής, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής αναφοράς, σε μονάδες παραγωγής, αξιοθέατα κλπ.,
κατόπιν συνεννόησης και σε συνεργασία με τους αρμόδιους κατά περίπτωση δημόσιους ή ιδιωτικούς
φορείς, όπως οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, ιστορικά αρχεία, δημοτικές βιβλιοθήκες, φυσιο‐
λατρικές λέσχες, επιμελητήρια, επιστημονικούς συλλόγους, κέντρα νεότητας, δημόσιους οργανισμούς,
εκθεσιακούς και μουσειακούς χώρους, εργαστήρια, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.
3. Πραγματοποιούνται οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος έως εννέα (9) ανά τάξη διδακτικές
επισκέψεις, με διάρκεια μίας ή περισσοτέρων διδακτικών ωρών. Ο χρόνος πραγματοποίησης των διδακτικών επισκέψεων μπορεί να παραταθεί έως και δύο ώρες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου.

4. Οι επισκέψεις αναφέρονται σε συγκεκριμένη ενότητα των διδακτικών αντικειμένων του αναλυτικού προγράμματος και πραγματοποιούνται ύστερα από συναίνεση του Σχολικού Συμβούλου Ειδικότητας ή, εναλλακτικά, του Σχολικού Συμβούλου Γενικής Παιδαγωγικής Ευθύνης.

.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

Για τη συναίνεση του Σχολικού Συμβούλου (ειδικότητας ή γενικής παιδαγωγικής ευθύνης σχολείου) απαιτείται η υποβολή αιτήματος (στο e-mail: grssdeme@sch.gr ) στο οποίο θα αναφέρονται:

1. Το μάθημα και η συγκεκριμένη ενότητα του αναλυτικού προγράμματος η οποία θα διδαχθεί στο πλαίσιο της διδακτικής επίσκεψης

2. Το πρόγραμμα της διδακτικής επίσκεψης στο οποίο θα αναφέρονται:

α) ο τόπος προορισμού,

β) τα τμήματα και ο αριθμός των μαθητών

γ) οι  ακριβείς ώρες αναχώρησης από το σχολείο και άφιξης στον προορισμό, και επιστροφής στο σχολείο και

γ) τα μεταφορικά μέσα.

δ) οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν

3.Ο αρχηγός της μετακίνησης που πρέπει να είναι ο/η εκπαιδευτικός που διδάσκει το μάθημα και  ένας εκπαιδευτικός ανά τριάντα (30) μαθητές εκτός του αρχηγού.

[ΦΕΚ 2769/2011 σχετικά με τις εκδρομές και τις μετακινήσεις μαθητών Δευτεροβάθμαις Εκπαίδευσης στο εσωτερικό και το εξωτερικό]

2 απαντήσεις μέχρι τώρα