Μαρ 08 2013

Πραγματοποίηση εξ αποστάσεως σεμιναρίου στις Νέες Τεχνολογίες για εκπαιδευτικούς Ξένων Γλωσσών Αιτωλοακαρνανίας»

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι διοργανώνουμε σεμινάριο για  εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07,  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας με θέμα «Ψηφιακή Ξενόγλωσση Τάξη στην Πράξη», σε συνεργασία με δίκτυο Σχολικών Συμβούλων και την υποστήριξη του ΙΤΥΕ
Το επιμορφωτικό σεμινάριο είναι προαιρετικό και περιλαμβάνει:
α) Δύο δια ζώσης συναντήσεις διάρκειας 5 διδακτικών ωρών η καθεμία.
β) 32 ώρες μελέτης εξ αποστάσεως κατανεμημένες σε 8 εβδομάδες.
Οι δύο δια ζώσης συναντήσεις θα διεξαχθούν στο εργαστήριο υπολογιστών του 2ου  Γυμνασίου Αγρινίου  στις  28 Μαρτίου και 16 Μαίου 2013, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 15:00-19:00.
Για κάθε μία από τις 8 εβδομάδες εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι θα χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης Moodle για την πρόσβαση στο εβδομαδιαίο εκπαιδευτικό τους υλικό και την υλοποίηση ορισμένων ασκήσεων εμπέδωσης.
Οι ασκήσεις αυτές θα στέλνονται ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) για βαθμολόγηση. Ο χρόνος που απαιτείται για μελέτη και εμπέδωση από το σπίτι εκτιμάται σε 32 ώρες αλλά διαφοροποιείται ανάλογα με την εξοικείωση του καθενός.

Κατά συνέπεια, κρίνονται απαραίτητα για τη συμμετοχή στο σεμινάριο:
• η δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, κατά προτίμηση από το σπίτι.
• η προϋπάρχουσα εξοικείωση με τη χρήση υπολογιστή και την πλοήγηση στο διαδίκτυο.

Αντικείμενο και στόχοι του σεμιναρίου είναι:
• η εξοικείωση και η εξάσκηση των εκπαιδευτικών με μεθόδους και τεχνικές ασύγχρονης και εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας, όπως είναι η παρακολούθηση ηλεκτρονικών μαθημάτων με το δημοφιλές περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης/διδασκαλίας Moodle.
• η δημιουργία και χρήση απλών εκπαιδευτικών παιχνιδιών στη διδασκαλία.
• η εκμάθηση και χρήση ελεύθερου και ανοιχτού λογισμικού γενικού σκοπού για ποικίλες εφαρμογές χρήσιμες για τους εκπαιδευτικούς, όπως είναι οι παρουσιάσεις, η επεξεργασία ήχου και εικόνας κ.ά.
• Η χρήση συνεργατικών εργαλείων.
Στην ύλη του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:
• Εισαγωγή στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Moodle
• Βασικά προγράμματα πολυμέσων
• Hotpotatoes
• Υποτιτλισμός βίντεο
• Blogs
• Συνεργατικά εργαλεία
• Άλλα εργαλεία Web 2.0
Για την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου και τη χορήγηση αντίστοιχης βεβαίωσης απαιτείται:
• Η συμμετοχή και στις δύο δια ζώσης συναντήσεις
• Η επιτυχής ολοκλήρωση του 70% των ασκήσεων εμπέδωσης
Θα δημιουργηθεί τμήμα 15 εκπαιδευόμενων. Σε περίπτωση περισσότερων αιτήσεων, οι εκπαιδευόμενοι θα επιλεγούν με κλήρωση. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://e-learning.ilei.sch.gr/aitisi/2012/en έως και 17/3/2013. Αν υπάρξουν λιγότερες από 10 αιτήσεις το παρόν σεμινάριο δεν θα πραγματοποιηθεί.
Επισημαίνεται ότι από τις υποβληθείσες αιτήσεις, ένα επιπλέον 20% θα δοθεί σε άτομα που ξεκίνησαν το σεμινάριο στο παρελθόν, έκαναν τουλάχιστον 25 εργασίες αλλά δεν το ολοκλήρωσαν (δίνοντας προτεραιότητα σε αυτούς που έκαναν τις περισσότερες εργασίες) και ένα επιπλέον 20% θα δοθεί σε άτομα που έκαναν και παλιότερα αίτηση αλλά δεν έγιναν δεκτοί.

Η Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας,

Βασιλική Κώτσιου

2 Σχόλια
RSS Σχόλιων

Αφήστε μια απάντηση