Αρχεία για Φεβρουάριος 2013

Φεβ 24 2013

Επιμορφωτικό-βιωματικό σεμινάριο-εργαστήριο για εκπ/κούς Αγγλικής γλώσσας Π/θμιας Αιτωλ/νιας

Αγαπητοί συνάδελφοι,                        � Σας ενημερώνω ότι θα πραγματοποιηθεί  επιμορφωτικό-βιωματικό σεμινάριο- εργαστήριο για τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής γλώσσας των σχολείων  Π/θμιας εκπ/σης Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας με θέμα «Δυσκολίες προσαρμογής των μαθητών παιδικής  ηλικίας στο σχολικό πλαίσιο. Μελέτες περίπτωσης». � Την επιμόρφωση θα πραγματοποιήσουμε σε συνεργασία  με την  Δρ. Κουτσομπίνα Βασιλική, ψυχολόγο του ΚΕΔΔΥ Περιφερειακής Ενότητας  Αιτωλ/νίας, Διδάκτορα […]

2 απαντήσεις μέχρι τώρα

Φεβ 14 2013

22/2/13 Ημερίδα Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Ημερίδα «Η διδασκαλία και αξιολόγηση του μαθήματος ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Θεωρητικές και Πρακτικές προσεγγίσεις» (Ομιλίες – Βιωματικά Εργαστήρια – Συζήτηση) στο ΤΕΙ Μεσολογγίου 22/2/2013 | 08:30-14:00 [Αίτηση Συμμετοχής –  Αφίσα για Βιωμ Εργαστ. έως Παρ 15/02/2013 (ώρα 18:00)]

2 απαντήσεις μέχρι τώρα

Φεβ 04 2013

2η Ιστοδιάλεξη – Λούβρης Α. Ασφαλές Διαδίκτυο

2 απαντήσεις μέχρι τώρα

Φεβ 03 2013

Eπιμορφωτικό-βιωματικό σεμινάριο-εργαστήριο για εκπαιδευτικούς Αγγλικής Δ/θμιας Αιτωλ/νίας

Αγαπητοί συνάδελφοι,                          Σας ενημερώνω ότι θα πραγματοποιηθεί  επιμορφωτικό-βιωματικό σεμινάριο- εργαστήριο για τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής γλώσσας των σχολείων  Δ/θμιας εκπ/σης Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας με θέμα «Δυσκολίες προσαρμογής των μαθητών εφηβικής  ηλικίας στο σχολικό πλαίσιο. Μελέτες περίπτωσης».   Την επιμόρφωση θα πραγματοποιήσουμε σε συνεργασία  με την  Δρ. Κουτσομπίνα Βασιλική, ψυχολόγο του ΚΕΔΔΥ Περιφερειακής Ενότητας  Αιτωλ/νίας, Διδάκτορα […]

2 απαντήσεις μέχρι τώρα