Οκτ 04 2012

Προαιρετικό εξ αποστάσεως σεμινάριο για εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι διοργανώνουμε σεμινάριο για  εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα «Ψηφιακή Ξενόγλωσση Τάξη στην Πράξη». 
Το σεμινάριο διοργανώνεται με τη συνεργασία  Σχολικών Συμβούλων και  εκπαιδευτικών ΠΕ19 και ξένων γλωσσών με πιστοποιημένη τεχνολογική κατάρτιση,  είναι δομημένο με βάση τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και τα κύρια πλεονεκτήματά του είναι : α) η εξοικείωση των εκπ/κών των ξένων γλωσσών με την ψηφιακή πραγματικότητα, β) ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός των διδακτικών και μαθησιακών διεργασιών, γ) η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ εκπ/κών και όλων των εμπλεκομένων στην εκπαίδευση, δ) η ενίσχυση της αυτοβελτίωσης και αυτοαξιολόγησης του εκπ/κού έργου και ε) η σύνδεση παιδαγωγικής θεωρίας και διδακτικής πράξης μέσα από τον πειραματισμό και την εφαρμογή νέας γνώσης.
Αντικείμενο και στόχοι του σεμιναρίου  είναι:
•  η εξοικείωση και η εξάσκηση των εκπαιδευτικών με μεθόδους και τεχνικές ασύγχρονης και εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας, όπως είναι η παρακολούθηση ηλεκτρονικών μαθημάτων με το δημοφιλές περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης/διδασκαλίας Moodle   
•  η δημιουργία και χρήση απλών εκπαιδευτικών παιχνιδιών στη διδασκαλία
•  η εκμάθηση και χρήση ελεύθερου και ανοιχτού λογισμικού γενικού σκοπού για ποικίλες εφαρμογές χρήσιμες για τους εκπαιδευτικούς, όπως είναι οι παρουσιάσεις, η επεξεργασία ήχου και εικόνας κ.ά.
•  Η χρήση συνεργατικών εργαλείων
Το παραπάνω σεμινάριο είναι προαιρετικό και περιλαμβάνει:
α) Δύο δια ζώσης συναντήσεις διάρκειας τεσσάρων ωρών η κάθε μία
β) 32 ώρες μελέτης εξ αποστάσεως κατανεμημένες σε 8 εβδομάδες.
 Για κάθε μία από τις 8 εβδομάδες εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι θα χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης Moodle για την πρόσβαση στο εβδομαδιαίο εκπαιδευτικό τους υλικό και την υλοποίηση ορισμένων ασκήσεων εμπέδωσης.
Οι ασκήσεις αυτές θα στέλνονται ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) για βαθμολόγηση. Ο χρόνος που  απαιτείται για μελέτη και εμπέδωση από το σπίτι εκτιμάται σε 32 ώρες.
Κατά συνέπεια, κρίνονται απαραίτητα για τη συμμετοχή στο σεμινάριο:
•  η δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, κατά προτίμηση από το σπίτι
•  η προϋπάρχουσα εξοικείωση με τη χρήση υπολογιστή και την πλοήγηση στο διαδίκτυο
 Στην ύλη του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:
 •  Εισαγωγή στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Moodle
•  Βασικά προγράμματα πολυμέσων
•  Hotpotatoes
•  Υποτιτλισμός βίντεο
•  Blogs
•  Συνεργατικά εργαλεία
•  Άλλα εργαλεία Web 2.0
 Για την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου και τη χορήγηση αντίστοιχης βεβαίωσης απαιτείται:
 •  Η συμμετοχή και στις δύο δια ζώσης συναντήσεις
•  επιτυχής ολοκλήρωση του 70% των ασκήσεων εμπέδωσης
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο  εργαστήριο υπολογιστών του  2ο Γυμνασίου Αγρινίου και οι δύο συναντήσεις θα γίνουν 14/11/12  και  4/12/12 και ώρα  15:00-19:00.
 Θα δημιουργηθεί τμήμα 15 εκπαιδευόμενων. Σε περίπτωση περισσότερων αιτήσεων, οι εκπαιδευόμενοι θα επιλεγούν με κλήρωση. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση   http://e-learning.ilei.sch.gr/aitisi/2012/en/  έως και 4/11/12.

Η Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας,

Βασιλική Κώτσιου

2 Σχόλια
RSS Σχόλιων

Αφήστε μια απάντηση