Σεπ 05 2012

Ερευνητική Εργασία (Project)

Η λέξη project (ερευνητική εργασία, έργο, σχέδιο, …) προέρχεται από τη λατινική projicere, που σημαίνει σχεδιάζω, σκοπεύω, βάζω κάτι στο μυαλό μου.

Ως «μέθοδο Project» μπορούμε να θεωρήσουμε τον τρόπο της «Ομαδικής διδασκαλίας στην οποία συμμετέχουν αποφασιστικά όλοι και η ίδια η διδασκαλία διαμορφώνεται και διεξάγεται από όλους όσους συμμετέχουν» (Frey, 1998, σ. 9), μια σχεδιασμένη δράση σε ένα κοινωνικό περιβάλλον (Kilpatrick, 1035, σ.163).

Εκπαιδευτικό Υλικο

Η διαδικασία των ερευνητικών εργασιών from [Διαφάνειες]
Τσερέμογλου Π.  Φιλοσοφία & Νομικό Πλαίσιο των ερευνητικών εργασιών [Διαφάνειες]
Μανουσάκη Μ, Τσερέμογλου Π. Συγγραφή πρότασης για Ερευνητική Εργασία[Διαφάνειες]
Βετσόπουλος Α., Νάκος Κ. Στάδια υλοποίησης και χρονοπρογραμματισμός ερευνητικής εργασίας
Κώτσιου Β. Τίτλος, υπότιτλος και στόχοι ερευνητικής εργασίας [Διαφάνειες]
Μανικάρου Μ., Παπαδάκης Σ. Συγγραφή, παρουσίαση και αξιολόγηση Ερευνητικής Εργασίας [Διαφάνειες]


Πηγή:http://digitalschool.minedu.gov.gr

2 Σχόλια
RSS Σχόλιων

Αφήστε μια απάντηση