Μαρ 16 2012

Διδακτικές Επισκέψεις

Μία  Διδακτική Επίσκεψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 4 της αριθμ. 129287/Γ2/10‐11‐2011 ΥΑ του ΥΠΔΒΜΘ.

1. Εντός Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών, δίνεται η δυνατότητα διεξαγωγής μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος σε εξωσχολικούς χώρους, με τη διοργάνωση σχετικών διδακτικών επισκέψεων, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ετήσιου σχεδιασμού του εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο τάξης και σχολικής μονάδας.
2. Διδακτικές επισκέψεις είναι δυνατό να πραγματοποιούνται σε χώρους επιστημονικής, ιστορικής, θρησκευτικής, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής αναφοράς, σε μονάδες παραγωγής, αξιοθέατα κλπ.,
κατόπιν συνεννόησης και σε συνεργασία με τους αρμόδιους κατά περίπτωση δημόσιους ή ιδιωτικούς
φορείς, όπως οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, ιστορικά αρχεία, δημοτικές βιβλιοθήκες, φυσιο‐
λατρικές λέσχες, επιμελητήρια, επιστημονικούς συλλόγους, κέντρα νεότητας, δημόσιους οργανισμούς,
εκθεσιακούς και μουσειακούς χώρους, εργαστήρια, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.
3. Πραγματοποιούνται οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος έως εννέα (9) ανά τάξη διδακτικές
επισκέψεις, με διάρκεια μίας ή περισσοτέρων διδακτικών ωρών. Ο χρόνος πραγματοποίησης των διδακτικών επισκέψεων μπορεί να παραταθεί έως και δύο ώρες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου.

4. Οι επισκέψεις αναφέρονται σε συγκεκριμένη ενότητα των διδακτικών αντικειμένων του αναλυτικού προγράμματος και πραγματοποιούνται ύστερα από συναίνεση του Σχολικού Συμβούλου Ειδικότητας ή, εναλλακτικά, του Σχολικού Συμβούλου Γενικής Παιδαγωγικής Ευθύνης.

.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

Για τη συναίνεση του Σχολικού Συμβούλου (ειδικότητας ή γενικής παιδαγωγικής ευθύνης σχολείου) απαιτείται η υποβολή αιτήματος (στο e-mail: grssdeme@sch.gr ) στο οποίο θα αναφέρονται:

1. Το μάθημα και η συγκεκριμένη ενότητα του αναλυτικού προγράμματος η οποία θα διδαχθεί στο πλαίσιο της διδακτικής επίσκεψης

2. Το πρόγραμμα της διδακτικής επίσκεψης στο οποίο θα αναφέρονται:

α) ο τόπος προορισμού,

β) τα τμήματα και ο αριθμός των μαθητών

γ) οι  ακριβείς ώρες αναχώρησης από το σχολείο και άφιξης στον προορισμό, και επιστροφής στο σχολείο και

γ) τα μεταφορικά μέσα.

δ) οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν

3.Ο αρχηγός της μετακίνησης που πρέπει να είναι ο/η εκπαιδευτικός που διδάσκει το μάθημα και  ένας εκπαιδευτικός ανά τριάντα (30) μαθητές εκτός του αρχηγού.

[ΦΕΚ 2769/2011 σχετικά με τις εκδρομές και τις μετακινήσεις μαθητών Δευτεροβάθμαις Εκπαίδευσης στο εσωτερικό και το εξωτερικό]

2 απαντήσεις μέχρι τώρα
RSS Σχόλιων

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *