Αρχεία για 'Γυμνάσιο' Κατηγορία

Ιαν 23 2017

Επιμορφωτική συνάντηση για «Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων»

Την Παρασκευή 27/01/2017 και ώρα 14.00-16.00 στο Γυμνάσιο Νεοχωρίου καλούνται η Διευθύντρια και η εκπαδιευτικός κλ. ΠΕ02 σε συνάντηση με θέμα:

«Δομές Διαχείρισης για την Εκπαίδευση των Προσφύγων:

ι. Διαδικαστικά θέματα (οργάνωση-λειτουργία-συντονισμός) &

ιι. Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας»

 

Η Σχολική Σύμβουλος ΠΕ02

Δρ. Μεταξούλα Μανικάρου

 

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Φεβ 01 2016

«Επιλέγοντας στρατηγικές και σχεδιάζοντας περιβάλλοντα μάθησης για ενεργητική και εποικοδομητική συμμετοχή των μαθητών»

Τα επιμορφωτικά σεμινάρια κλ. ΠΕο2, με τίτλο «Επιλέγοντας στρατηγικές και σχεδιάζοντας περιβάλλοντα μάθησης για ενεργητική και εποικοδομητική συμμετοχή των μαθητών», θα υλοποιηθούν ως εξής:

Δευτέρα, 08-02-2016 (12:00 – 14:00) στο Γυμνάσιο Βαρθολομιού: Οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ02 που υπηρετούν στις ακόλουθες σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας: Γυμνάσιο & ΓΕΛ Ανδραβίδας, Γυμνάσιο & ΓΕΛ Βαρθολομιού, Γυμνάσιο & ΓΕΛ Γαστούνης, Γυμνάσιο Τραγανού, Γυμνάσιο & ΓΕΛ Βάρδας, Γυμνάσιο, ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Λεχαινών, Γυμνάσιο Νεοχωρίου.

Τρίτη, 09-02-2016 (12:00 – 14:00) στο 3ο Γυμνάσιο Αμαλιάδας. Οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ02 που υπηρετούν στις ακόλουθες σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας:
1ο, 2ο, 3ο Γυμνάσιο Αμαλιάδας, Εσπερινό Γυμνάσιο Αμαλιάδας, 1ο, 2ο ΓΕΛ Αμαλιάδας, 1ο, 2ο ΕΠΑΛ Αμαλιάδας, Γυμνάσιο Πανόπουλου, Γυμνάσιο Σαβαλίων, Γυμνάσιο Χαβαρίου, Γυμνάσιο & ΓΕΛ Σιμόπουλου.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Φεβ 01 2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε εξ αποστάσεως σεμινάριο, με τίτλο ‘Φιλολογείν ψηφιακώς’, για εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ02, περιόδου Μαρτίου-Μαΐου 2015

• Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://e-learning.ilei.sch.gr/aitisi/2015/seminar/ έως την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2016.

Περισσότερες πληροφορίες για το επιμορφωτικό σεμινάριο μεικτής μάθησης με τίτλο «Φιλολογείν Ψηφιακώς», θα βρείτε: Ενημέρωση για εξ αποστάσεως σεμινάριο στις ΤΠΕ για ΠΕ02.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Νοέ 11 2015

Στοχοθεσία αναλυτικών προγραμμάτων-Κατασκευή δοκιμίων αξιολόγησης πολλαπλής επιλογής

«Η στοχοθεσία των Αναλυτικών Προγραμμάτων κατά τον Bloom, το μοντέλο του ρόμβου και των τριών κύκλων (Α Μέρος)»

«Κατασκευή δοκιμίων αξιολόγησης ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής: ι) διδακτική ύλη, ιι) διδακτικοί στόχοι, ιιι) πίνακας προδιαγραφών με βάση τη διαφοροποιημένη ταξινομία του Bloom (Β Μέρος)».

Στόχοι των επιμορφωτικών συναντήσεων. Οι επιμορφούμενοι επιδιώκεται να:
• Διακρίνουν τη διαφορά εκπαιδευτικών σκοπών και στόχων.
• Γνωρίζουν τους τομείς στοχοταξινομίας του Bloom και της διαφοροποιημένης ταξινομίας του Bloom.
• Γνωρίζουν το μοντέλο του ρόμβου και των τριών κύκλων ως προς τη στοχοθεσία.
• Ετοιμάζουν και να ταξινομούν ερωτήσεις και εκπαιδευτικούς στόχους.
• Κατασκευάζουν και να αξιολογούν πίνακες προδιαγραφών ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής.

Οι επιμορφωτικές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

1. Τετάρτη: 18-11-2015 (12.00-14.00), Γυμνάσιο Ανδραβίδας, Οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ02 των εξής σχολείων: Γυμνάσιο & ΓΕΛ Ανδραβίδας, Γυμνάσιο & ΓΕΛ Βαρθολομιού, Γυμνάσιο & ΓΕΛ Γαστούνης, Γυμνάσιο Τραγανού, Γυμνάσιο & ΓΕΛ Βάρδας, Γυμνάσιο, ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Λεχαινών, Γυμνάσιο Νεοχωρίου.

2. Πέμπτη: 19-11-2015 (12:00-14:00), Γυμνάσιο Σαβαλίων, Οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ02 των εξής σχολείων: 1ο, 2ο, 3ο Γυμνάσιο Αμαλιάδας, Εσπερινό Γυμνάσιο Αμαλιάδας, 1ο, 2ο ΓΕΛ Αμαλιάδας, 1ο, 2ο ΕΠΑΛ Αμαλιάδας, Γυμνάσιο Πανόπουλου, Γυμνάσιο Σαβαλίων, Γυμνάσιο Χαβαρίου, Γυμνάσιο & ΓΕΛ Σιμόπουλου.

3. Δευτέρα: 07-12-2015 (12:00-14:00), Γυμνάσιο Λεχαινών, Οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ02 των εξής σχολείων: Γυμνάσιο & ΓΕΛ Ανδραβίδας, Γυμνάσιο & ΓΕΛ Βαρθολομιού, Γυμνάσιο & ΓΕΛ Γαστούνης, Γυμνάσιο Τραγανού, Γυμνάσιο & ΓΕΛ Βάρδας, Γυμνάσιο, ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Λεχαινών, Γυμνάσιο Νεοχωρίου.

4. Τρίτη: 08-12-2015 (12.00-14.00), 2ο Γυμνάσιο Αμαλιάδας, Οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ02 των εξής σχολείων: 1ο, 2ο, 3ο Γυμνάσιο Αμαλιάδας, Εσπερινό Γυμνάσιο Αμαλιάδας, 1ο, 2ο ΓΕΛ Αμαλιάδας, 1ο, 2ο ΕΠΑΛ Αμαλιάδας, Γυμνάσιο Πανόπουλου, Γυμνάσιο Σαβαλίων, Γυμνάσιο Χαβαρίου, Γυμνάσιο & ΓΕΛ Σιμόπουλου.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Νοέ 11 2015

«Γίνομαι πρεσβευτής του τόπου μου, περπατώντας στα μονοπάτια του… Η Τοπική Ιστορία ως Βιωματική Δράση»

Η επιμορφωτική συνάντηση διενεργήθηκε στο πλαίσιο της εισαγωγής του μαθήματος της Τοπικής Ιστορίας στις Βιωματικές Δράσεις για την Γ΄ τάξη του Γυμνασίου και υλοποιήθηκε την Τρίτη 29/09/2015 στο Γυμνάσιο Βάρδας, για τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ02 που υπηρετούν σε Γυμνάσια Βάρδας, Λεχαινών & Νεοχωρίου και την Τετάρτη 30/09/2015, για τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ02 που υπηρετούν σε στο 1ο & 2ο Γυμνάσιο Αμαλιάδας, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. Οι θεματικοί άξονες του σεμιναρίου ήταν: ι. Η Τοπική Ιστορία ως μάθημα στην Εκπαίδευση. ιι. Μεθοδολογικά ζητήματα. ιιι. Καλές Πρακτικές.

Εκπαιδευτικό υλικό:

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Οκτ 31 2015

Επιμορφωτικό σεμινάριο για τις Βιωματικές Δράσεις Γυμνασίου Σχ. Συμβούλου Μαριάνθης Κοταδάκη

Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε επιμορφωτικό σεμινάριο για τους διδάσκοντες το αντικείμενο «Βιωματικές Δράσεις» Γυμνασίου των σχολικών μονάδων παιδαγωγικής ευθύνης της Σχολικής Συμβούλου ΠΕ06 κ. Μαριάνθης Κοταδάκη, στο 3ο Γυμνάσιο Αμαλιάδας.

Δείτε την παρουσίαση του σεμιναρίου

Βιωματικές Δράσεις Γυμνασίου from Marianthi Kotadaki

Χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό για την εφαρμογή του μαθήματος

1. Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος. Δείτε την εγκύκλιο εδώ.

2. Checklist για τη δημιουργία και τον έλεγχο της πληρότητας του ομαδικού φακέλου. Δείτε το εδώ.

3. Εγχειρίδιο για το σχολικό εκφοβισμό στα ελληνικά. Δείτε το εδώ.

4. Εγχειρίδιο για το σχολικό εκφοβισμό στα αγγλικά. Δείτε το εδώ.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Σεπ 15 2015

Επιμορφωτική συνάντηση για τη Σχολική Βία & τον Εκφοβισμό (ΣΒΕ)

H ενημερωτική – επιμορφωτική συνάντηση των εκπαιδευτικών μελών ΟΔΠ των σχολείων αρμοδιότητας της Σχολικής Συμβούλου ΠΕ02 κ. Μανικάρου Μεταξούλας και του Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων Δ/θμιας Εκπ/σης Ηλείας κ. Νικόλαου Αγγελόπουλο και μελών της Περιφερειακής Ομάδας Δράσεων Πρόληψης ΠΟΔΠ, στο πλαίσιο υλοποίησης της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης της Πράξης «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης Φαινομένων της Σχολικής Bίας και Εκφοβισμού στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, και 3» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015, στο 2ο ΕΠΑ.Λ. Αμαλιάδας και ώρα από 11:30 έως 13:30.

Στην εν λόγω επιμόρφωση των μελών των Ομάδων Δράσεων Πρόληψης (ΟΔΠ) θα συμμετάσχει ως εισηγήτρια και η κ. Θεοδώρα Μαργάρα, Κοινωνιολογος – Εγκληματολόγος, Δ/ντρια του Γυμνασίου Παναιτωλίου της Δ/νσης Δ/θμιας Αιτ/νίας και μέλος ΠΟΔΠ. Τίτλος της εισήγησής της: «Δίκτυο Πρόληψης και Αντιμετώπισης φαινόμενων της Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού (ΣΒΕ): ι. Πλοήγηση/εξοικείωση με την πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης, ιι. Υπόδειγμα διαχείρισης της επιμόρφωσης, ιιι. Μελέτη περιπτώσεων περιστατικών βίας/εκφοβισμού».

Η ενημερωτική-επιμορφωτική συνάντηση εγκρίθηκε με το υπ’ αριθμ. Φ.1.4α/ΚΔ/7072/15-09-2015 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Επιμορφωτική συνάντηση για τη Σχολική Βία & τον Εκφοβισμό (ΣΒΕ)

Σεπ 15 2015

Καλές Διδακτικές Πρακτικές

Πραγματοποιήθηκε, την Τρίτη 08 Σεπτεμβρίου 2015 στην Αμαλιάδα, στο Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο, ώρα 9.30 π.μ. έως 13.30 μ.μ., η Ημερίδα με τίτλο: «Καλές Διδακτικές Πρακτικές. Οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν, καινοτομούν, αναστοχάζονται για ένα αποτελεσματικό σχολείο», ως δημιουργικός επίλογος του σχολικού έτους 2014-2015.

Στην Ημερίδα παρουσιάστηκαν Καλές Πρακτικές εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ02 που υπηρετούν σε Γυμνάσια, ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. γενικής επιστημονικής ευθύνης και εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες γενικής παιδαγωγικής ευθύνης της σχολικής συμβούλου ΠΕ02 κ. Μανικάρου Μεταξούλας αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.

Η Ημερίδα εγκρίθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας με το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.1.4α/ΚΔ/6663/01-09-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

• Αργυράκη- Σαπουτζάκη Μαργαρίτα (ΠΕ02, ΓΕΛ Λεχαινών), Τα φύλα στη Λογοτεχνία.
• Γεωργοπούλου Αλεξάνδρα (ΠΕ02, Γυμνάσιο Βάρδας), Μάθηση και δημιουργικές εκπαιδευτικές τεχνικές: Μια δοκιμή διαφοροποιημένης διδασκαλίας στη λογοτεχνία.
• Γιατρά Ζωή (ΠΕ02, 1ο ΕΠΑΛ Αμαλιάδας), Έλα στη θέση μου… (Ρατσισμός).
• Θωμοπούλου Αικατερίνη (ΠΕ02, ΓΕΛ Ανδραβίδας), Η εξέλιξη των πολιτευμάτων και η πνευματική δημιουργία στην Αθήνα της αρχαϊκής εποχής.
• Κιούρκας Δημήτριος (ΠΕ10 &ΠΕ02, Γυμνάσιο & ΓΕΛ Βάρδας), Αναστοχαστική πρόταση επί εφαρμοσμένου σχεδίου υλοποίησης βιωματικών δράσεων στην Α Γυμνασίου: Σ.Κ.Ζ και Συναισθήματα.
• Κονδύλη Μαρία (ΠΕ02, Γυμνάσιο Γαστούνης), Τ’ αγνάντεμα: εικόνα-μουσική-κείμενο-ψηφιακά εργαλεία: Η παιδαγωγική αξιοποίησή τους στη διδασκαλία του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.
• Λάκκα, Ανδριάνα (ΠΕ02, ΓΕΛ Βαρθολομιού), Σε θέση μάχης.
• Μπάλλα Σταυρούλα (ΠΕ02, 1ο ΕΠΑΛ Αμαλιάδας), Μια διδακτική πρόταση για τα Φύλα στη Λογοτεχνία.
• Μπιλιάνη Αδαμαντία (ΠΕ02, Γυμνάσιο Λεχαινών), Η τέχνη στην εκπαίδευση: Στερεοτυπικές αντιλήψεις σχετικά με τα επαγγέλματα (Νεοελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου). Εφαρμογή της Μετασχηματίζουσας Μάθησης μέσω της αισθητικής εμπειρίας.
• Μπίσσα Ελισάβετ (ΠΕ02, 2ο ΕΠΑΛ Αμαλιάδας), Απόπειρα θεατρικής δοκιμής του ποιητικού μονολόγου Γιάννη Ρίτσου: Η σονάτα του σεληνόφωτος.
• Νταρζάνου Κανέλλα (ΠΕ15, 1ο Γυμνάσιο Αμαλιάδας), Μεσογειακή Διατροφή. Η διαδρομή από το «Σκέψου… Μεσογειακά!» έως το «Δημιούργησε… Μεσογειακά.
• Σκουλικαρίτη Σωτηρία (ΠΕ06, ΓΕΛ Βάρδας), Διαθεματική και πρακτική προσέγγιση του project στο Λύκειο.
• Σταυροπούλου Δήμητρα (ΠΕ17.05, Γυμνάσιο Λεχαινών), H διδακτική επίσκεψη σε χώρους εργασίας ως μεθοδολογικό εργαλείο βιωματικής μάθησης και επαγγελματικής ανάπτυξης των μαθητών.

Σημείωση: Εργασίες προηγουμένων ετών μπορείτε να δείτε: Για μια Διδασκαλία χωρίς… σύνορα. Καλές Διδακτικές Πρακτικές Φιλολόγων «με λογισμό και μ’ όνειρο» (σχολικό έτος 2012-2013): http://kales-praktikes-filologoi.blogspot.gr/2014/10/blog-post.html και Καλές Διδακτικές Πρακτικές και Καινοτόμες Δράσεις. Οι Φιλόλογοι σχεδιάζουν, προτείνουν, αναστοχάζονται, δημιουργούν… (σχολικό έτος 2013-2014): http://kales-praktikes-filologoi.blogspot.gr/2015/05/blog-post_14.html

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Καλές Διδακτικές Πρακτικές

Ιαν 16 2015

Διασχολική επιμόρφωση & Βιωματικό εργαστηριακό σεμινάριο, με θέμα: «Στρατηγικές ανάπτυξης των κινήτρων των μαθητών με τη χρήση των ΤΠΕ»

Σας ενημερώνουμε για την πραγματοποίηση εργαστηριακού – βιωματικού σεμιναρίου, με θέμα: «Στρατηγικές ανάπτυξης των κινήτρων των μαθητών με τη χρήση των ΤΠΕ».

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί: εκτός ωρών λειτουργίας του σχολείου,  με τη μέθοδο της μικτής μάθησης συνολικά 60 ωρών  (6 τετράωρα δια ζώσης βιωματικά εργαστήρια, δηλαδή δύο τετράωρες συνεδρίες για τρεις μήνες, και 9 εβδομάδες επί 4 διδακτικές ώρες μελέτης και εξάσκησης κατ’ οίκον), κατά το χρονικό διάστημα Δεκεμβρίου 2014-Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2015, σε δύο τμήματα (τμήμα 1ο Διασχολική επιμόρφωση  Γυμνασίου & ΓΕΛ Λεχαινών και τμήμα 2ο Αμαλιάδας). Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Θεωρητικών / Ανθρωπιστικών επιστημών.

Θεματική του σεμιναρίου:

  • Σχεδιασμός διδακτικής  ενότητας/ διδακτικού σεναρίου. Φύλλα εργασίας.
  • Παρουσίαση διδακτικών/ εκπαιδευτικών σεναρίων (παραδείγματα).
  • ΤΠΕ και γραμματισμός.
  • Το web 2.0 και η αξιοποίησή του.
  • Χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών ειδικότητας.

Για να δείτε το πρόγραμμα των δύο δια ζώσης συναντήσεων του μηνός Ιανουαρίου 2015 για το κάθε τμήμα, ανοίξτε τον σύνδεσμο που ακολουθεί: Επιμορφωτικό σεμινάριο ΤΠΕ_Ιανουάριος 20,21,29,30/ 2015

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διασχολική επιμόρφωση & Βιωματικό εργαστηριακό σεμινάριο, με θέμα: «Στρατηγικές ανάπτυξης των κινήτρων των μαθητών με τη χρήση των ΤΠΕ»

Νοέ 30 2014

Διασχολική επιμόρφωση & Βιωματικό εργαστηριακό σεμινάριο, με θέμα: «Στρατηγικές ανάπτυξης των κινήτρων των μαθητών με τη χρήση των ΤΠΕ»

Σας ενημερώνουμε για την πραγματοποίηση εργαστηριακού – βιωματικού σεμιναρίου, με θέμα: «Στρατηγικές ανάπτυξης των κινήτρων των μαθητών με τη χρήση των ΤΠΕ».

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί: εκτός ωρών λειτουργίας του σχολείου,  με τη μέθοδο της μικτής μάθησης συνολικά 60 ωρών  (6 τετράωρα δια ζώσης βιωματικά εργαστήρια, δηλαδή δύο τετράωρες συνεδρίες για τρεις μήνες, και 9 εβδομάδες επί 4 διδακτικές ώρες μελέτης και εξάσκησης κατ’ οίκον), κατά το χρονικό διάστημα Δεκεμβρίου 2014-Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2015, σε δύο τμήματα (τμήμα 1ο Διασχολική επιμόρφωση  Γυμνασίου & ΓΕΛ Λεχαινών και τμήμα 2ο Αμαλιάδας). Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Θεωρητικών / Ανθρωπιστικών επιστημών.

Θεματική του σεμιναρίου:

  • Σχεδιασμός διδακτικής  ενότητας/ διδακτικού σεναρίου. Φύλλα εργασίας.
  • Παρουσίαση διδακτικών/ εκπαιδευτικών σεναρίων (παραδείγματα).
  • ΤΠΕ και γραμματισμός.
  • Το web 2.0 και η αξιοποίησή του.
  • Χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών ειδικότητας.

Για να δείτε το πρόγραμμα των δύο δια ζώσης συναντήσεων του μηνός Δεκεμβρίου γιατο κάθε τμήμα, ανοίξτε τον σύνδεσμο που ακολουθεί: Διασχολική Επιμόρφωση & Βιωματικό-εργαστηριακό σεμινάριο για τις ΤΠΕ

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διασχολική επιμόρφωση & Βιωματικό εργαστηριακό σεμινάριο, με θέμα: «Στρατηγικές ανάπτυξης των κινήτρων των μαθητών με τη χρήση των ΤΠΕ»

Επόμενα »