Άρθρα κατηγορίας "Εκπαιδευτικά προγράμματα Κ.Π.Ε."

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Δραπετσώνας «Ταξιδεύοντας με ένα γιλέκο στη θάλασσα της παγκοσμιοποίησης»

Έχοντας υπόψη την υπ’ αρ. πρωτ. 10774/18-9-2018 Γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) [υπ’ αριθ. 42/13-9-2018 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.], σας ενημερώνουμε ότι ότι εγκρίνεται ως εκπαιδευτικά κατάλληλο το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Ταξιδεύοντας με ένα γιλέκο στη θάλασσα της παγκοσμιοποίησης», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Α’/θμιας Εκπαίδευσης (Στ’ τάξης), Β΄/θμιας Εκπαίδευσης και ΣΔΕ, για το σχολικό έτος 2018-2019, με τις ακόλουθες απαραίτητες προϋποθέσεις:

1) η υλοποίηση του προγράμματος/χρήση του υλικού να μην επιφέρει κανένα οικονομικό κόστος για τους μαθητές/-ήτριες και τους/τις εκπαιδευτικούς,
2) κατά την υλοποίηση του προγράμματος να μην υπάρχει προβολή και διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού,
3) οι διαδικασίες-μεθοδολογία εφαρμογής του προγράμματος που κάθε φορά θα ακολουθηθούν οφείλουν να είναι σύμφωνες με τις γενικές παιδαγωγικές προϋποθέσεις, ανάγκες και δυνατότητες της εκάστοτε βαθμίδας αλλά και της εκάστοτε ιδιαίτερης ομάδας συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/μαθητριών,
4) στην περίπτωση επίσκεψης των μαθητών/μαθητριών στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ (ΚΕΑ) Δραπετσώνας, να τηρηθεί η κείμενη περί εκπαιδευτικών επισκέψεων και μετακίνησης μαθητών/-τριών νομοθεσία (ΦΕΚ. 109/01-08-2017, ΦΕΚ. 681/06-03-2017),
5) τη δέσμευση των συντελεστών ότι δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Έγκριση ΥΠ.Π.Ε.Θ.

ΚΠΕ Ελευσίνας – Ενημέρωση για συμμετοχή σχολείων στα περιβαλλοντικά εκπαιδευτικά προγράμματα

Με την ευκαιρία της νέας σχολικής χρονιάς θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το ΚΠΕ Ελευσίνας προγραμματίζει την υλοποίηση δύο εκπαιδευτικών προγραμμάτων που μπορούν να παρακολουθήσουν σχολικές ομάδες κατά την περίοδο Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2018, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο έγγραφο Φ.16Α/ΜΚ/205575/Δ1/24-11-2017 του ΥΠ.Π.E.Θ.

Συγκεκριμένα τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι :

 • «Ελευσίνα, αστικό μονοπάτι… για μύστες στην αειφορία» – Μονοήμερο πρόγραμμα για ομάδες Β΄/θμιας (Γυμνάσιο, Λύκειο) και Α΄/θμιας (Γ΄- Στ΄ Δημοτικού) Εκπαίδευσης.
Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η έννοια της αειφορίας στο αστικό περιβάλλον, τα προβλήματα αλλά και οι καλές πρακτικές, μέσα από το παράδειγμα της Ελευσίνας και σε μια διαδρομή που περιλαμβάνει στάσεις – κλειδιά σε θέματα περιβάλλοντος και αειφορίας στην πόλη: Ιερά Οδός, Πλατεία Ηρώων, Αγ. Ζαχαρίας, είσοδος Αρχαιολογικού χώρου, πεζόδρομος Νικολαΐδου, βιομηχανικά συγκροτήματα, παραλία Ελευσίνας.
 • «Παράκτια Ελευσίνα… Μια γειτονιά του Σαρωνικού» – Μονοήμερο πρόγραμμα για ομάδες Β΄/θμιας (Γυμνάσιο, Λύκειο) και Α΄/θμιας (Γ΄- Στ΄ Δημοτικού) Εκπαίδευσης.
Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η βιωματική ανίχνευση στοιχείων της παράκτιας Ελευσίνας και του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Εστιάζει στο παράκτιο περιβάλλον και τους παράγοντες που το διαμορφώνουν, στη ρύπανση και την επίδρασή της στη βιοποικιλότητα, στα βιομηχανικά κτήρια και γενικότερα στο θαλάσσιο μέτωπο του κόλπου της Ελευσίνας.
Η διαδρομή στο πεδίο περιλαμβάνει σταθμούς σε συγκεκριμένα σημεία – κλειδιά: πάρκο πρασίνου, βιομηχανικά κτήρια, παραλία Ελευσίνας, αρχαίο λιμάνι.

Τα παραπάνω προγράμματα υλοποιούνται σε τρεις φάσεις: α) Εισαγωγική ενημέρωση, β) Επίσκεψη στο πεδίο και γ) Συμπεράσματα – Αξιολόγηση. Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες, ανακαλύπτουν, παρατηρούν, παίζουν, καταγράφουν, εξάγουν συμπεράσματα και καταθέτουν τις δικές τους προτάσεις για το αειφορικό μέλλον της πόλης ή του παράκτιου περιβάλλοντος.

Πρόσθετες πληροφορίες και το υλικό των περιβαλλοντικών μας προγραμμάτων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ Ελευσίνας http://kpe-elefs.att.sch.gr/

Έγγραφο ΚΠΕ Ελευσίνας

 

ΚΠΕ Δραπετσώνας – Ενημέρωση για τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων Β/θμιας εκπ/σης

Σας ενημερώνουμε ότι το ΚΠΕ Δραπετσώνας, σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με Α.Π. 200064/23-11-2016 για τους πρώτους μήνες του σχολικού έτους και μέχρι την έγκριση των προγραμμάτων, θα δεχθεί επισκέψεις σχολικών μονάδων της Περιφέρειάς του και κατά προτεραιότητα της Περιφερειακής Ενότητας του για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται στο ΚΠΕ Δραπετσώνας έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του: http://kpe-drapets.att.sch.gr/educational-programs. Εκεί, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να πληροφορηθούν για το περιεχόμενό τους το οποίο μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ενός ετήσιου περιβαλλοντικού προγράμματος για όσους από τους εκπαιδευτικούς το επιθυμούν ή μπορεί να ενσωματωθεί στη διδακτική τους πράξη επεκτείνοντας την προσέγγιση εννοιών και θεμάτων του αναλυτικού προγράμματος.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020», Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.

Πληροφορίες: Ενημερωτικό έγγραφο του ΚΠΕ Δραπετσώνας

Ενημέρωση για τα εκπαιδευτικά προγράμματα ΚΠΕ Λαυρίου κατά την σχολική χρονιά 2017-2018

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το έγγραφο 200064/Δ2/23-11-2016 του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, το ΚΠΕ Λαυρίου, για τους πρώτους μήνες της σχολικής χρονιάς (Οκτώβριος-Δεκέμβριος) και μέχρι την έγκριση των προγραμμάτων ΠΕ,υλοποιεί τα περιβαλλοντικά του προγράμματα σε σχολικές ομάδες της Αττικής.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΠΕ απευθύνονται σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και προσαρμόζονται ανάλογα με την ηλικία των μαθητών. Για την τρέχουσα σχολική χρονιά τα προγράμματά μας είναι:

      ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΟΥ: Βιομηχανική κληρονομιά
        ΑΡΓΥΡΟΥ ΠΗΓΗ: Προσομοίωση της γραμμής παραγωγής μετάλλου από το μετάλλευμα του, διαχείριση του νερού στην αρχαιότητα
        ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ:Περιβαλλοντικό μονοπάτι στον Εθνικό Δρυμό Σουνίου
        ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΟ: Διαχείριση απορριμμάτων, ανακύκλωση, κομποστοποίηση
        ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ: Το λιμάνι ως φορέας ανάπτυξης και το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα
        ΕΝΑ ΝΕΟ ΔΑΣΟΣ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ: Φυσική αναγέννηση σε καμένο δάσος
        ΓΙΑΛΟ-ΓΙΑΛΟ: Θαλάσσια οικοσυστήματα, με έμφαση στην posidoniaoceanica
        Νέο πιλοτικό πρόγραμμα με θέμα:‘Αγωνιστικός προσανατολισμός στον Εθνικό Δρυμό Σουνίου’
        Νέο πιλοτικό πρόγραμμα με θέμα:‘Αστικό περιβαλλοντικό μονοπάτι στο Λαύριο’

Περισσότερες πληροφορίες για όλα τα προγράμματα, πλην των δύο πιλοτικών, βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ, μαζί με τους στόχους που κάθε φορά επιδιώκονται και λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή τους (π.χ. περιεχόμενο, πεδίο, μεθοδολογία).

Εκπαιδευτικά προγράμματα ΚΠΕ Λαυρίου

ΚΠΕ Αργυρούπολης – Διεθνές Δίκτυο Διασχολικών Συμπράξεων ΔΒΜ για το Περιβάλλον & την Αειφορία, 22 χρόνια «Χρυσοπράσινο Φύλλο»

kpe arg gold

ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών – Εκπαιδευτικές προτάσεις για τη ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ, στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Θεματικού Δικτύου ΠΕ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: Τα χρήσιμα… «άχρηστα»

Το ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών, στο πλαίσιο συντονισμού του  Εθνικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τίτλο Απορρίμματα: Τα χρήσιμα…«άχρηστα» και επιδεικνύοντας ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στον ευτελισμό και την απαξία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας την οποία  βιώνουμε στις μέρες μας, προτίθεται να  υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς και μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στο να προβληματιστούν και να διαβουλευτούν με επιχειρήματα αναφορικά με τη διαφορετικότητα των «άλλων» και ιδιαίτερα των προσφύγων. Γι’ αυτόν τον λόγο το ΚΠΕ καταθέτει δύο εκπαιδευτικές προτάσεις για το προσφυγικό ζήτημα που αφορούν στην πραγματοποίηση α) διαβούλευσης μεταξύ των μαθητών, β) εκπαιδευτικού προγράμματος μικρής διάρκειας, με τίτλο «ΕΓΩ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ & ΟΙ ΑΛΛΟΙ  ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΜΕΝΑ».

ΚΠΕ Ελευσίνας – Περιβαλλοντικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη σχολική χρονιά 2016-2017

Λογότυπο ΚΠΕ Ελευσίνας

Το ΚΠΕ Ελευσίνας έχει σχεδιάσει και υλοποιεί δύο εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία μπορούν να παρακολουθήσουν περιβαλλοντικές ομάδες των σχολικών μονάδων για τους πρώτους μήνες του σχολικού έτους, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το έγγραφο 197651/Δ1/04-12-2015 του ΥΠEΘ.

 • «Ελευσίνα, αστικό μονοπάτι… για μύστες στην αειφορία» – Το πρόγραμμα είναι μονοήμερο και απευθύνεται σε περιβαλλοντικές ομάδες Β΄/θμιας (Γυμνάσιο, Λύκειο) και Α΄/θμιας (Γ΄- Στ΄ Δημοτικού) Εκπαίδευσης.
 • «Παράκτια Ελευσίνα… Μια γειτονιά του Σαρωνικού» – Το πρόγραμμα είναι μονοήμερο και απευθύνεται σε περιβαλλοντικές ομάδες Β΄/θμιας (Γυμνάσιο, Λύκειο) και Α΄/θμιας (Γ΄- Στ΄ Δημοτικού) Εκπαίδευσης.

Πρόσθετες πληροφορίες και το εκπαιδευτικό υλικό των περιβαλλοντικών μας προγραμμάτων έχουν αναρτηθεί στην ιστοθέση του ΚΠΕ Ελευσίνας http://kpe-elefs.att.sch.gr/

Έγγραφο του ΚΠΕ Ελευσίνας

ΚΠΕ Ελευσίνας – Περιβαλλοντικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη σχολική χρονιά 2015-2016

Το ΚΠΕ Ελευσίνας έχει σχεδιάσει και υλοποιεί δύο εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία μπορούν να παρακολουθήσουν περιβαλλοντικές ομάδες των σχολικών μονάδων για τους πρώτους μήνες του σχολικού έτους, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το έγγραφο 208971/Δ2/22-12-2014 του ΥΠΑΙΘ.

 • «Ελευσίνα, αστικό μονοπάτι… για μύστες στην αειφορία» – Το πρόγραμμα είναι μονοήμερο και απευθύνεται σε περιβαλλοντικές ομάδες Β΄/θμιας (Γυμνάσιο, Λύκειο) και Α΄/θμιας (Γ΄- Στ΄ Δημοτικού) Εκπαίδευσης.
 • «Παράκτια Ελευσίνα… Μια γειτονιά του Σαρωνικού» – Το πρόγραμμα είναι μονοήμερο και απευθύνεται σε περιβαλλοντικές ομάδες Β΄/θμιας (Γυμνάσιο, Λύκειο) και Α΄/θμιας (Γ΄- Στ΄ Δημοτικού) Εκπαίδευσης.

Πρόσθετες πληροφορίες και το εκπαιδευτικό υλικό των περιβαλλοντικών μας προγραμμάτων έχουν αναρτηθεί στην ιστοθέση του ΚΠΕ Ελευσίνας http://kpe-elefs.att.sch.gr/

Έγγραφο του ΚΠΕ Ελευσίνας

ΚΠΕ Στυλίδας-Υπάτης Προγράμματα 2014-2015 & Δίκτυα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2014-15

 1. ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ -ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
 2. ΓΕΩΜΥΘΟΛΟΓΙΚΑ – ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ
 3. ΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΟΙΤΗΣ
 4. ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΣΠΕΡΧΕΙΟΣ)
 5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΑ ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
 6. ΜΑΛΙΑΚΟΣ, ΕΝΑΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΣ ΘΑΛΛΑΣΣΟΤΟΠΟΣ
 7. ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΔΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ
 8. ΕΛΙΑ, ΤΟ ΔΩΡΟ ΤΩΝ ΘΕΩΝ
 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 1. ΞΕΡΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ (Ο ΑΧΕΛΩΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ), ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ ΠΟΥ ΠΛΗΓΩΝΟΥΜΕ
 2. Η  ΖΩΗ ΣΤΟΝ ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟ
 3. ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΝΕΡΟ, ΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΠΟΥ ΚΡΑΤΑΕΙ ΧΡΟΝΙΑ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΑΜΙΑΣ)

ΔΙΚΤΥΑ

 1. ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ- ΓΕΩΜΥΘΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ
 2. ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ- ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
 3. ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΔΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ: «ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Στα δίκτυα αυτά μπορεί να συμμετέχει κάθε σχολείο Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, που εκπονεί ανάλογο πρόγραμμα, μετά από αίτηση στο ΚΠΕ Στυλίδας- Υπάτης (μέσω των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων της  Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στην οποία ανήκουν).

Έγγραφο ΚΠΕ Στυλίδας-Υπάτης

ΚΠΕ Ελευσίνας Εκπαιδευτικά Προγράμματα κατά τη σχολική χρονιά 2013 – 14

Το νεοσύστατο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευσίνας  συμπλήρωσε ένα χρόνο λειτουργίας, κατά τη διάρκεια του οποίου τοποθετήθηκε η Παιδαγωγική Ομάδα και ολοκληρώθηκαν πολλές εργασίες που αφορούσαν την οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου.

Με την ευκαιρία της  έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς  το ΚΠΕ έχει σχεδιάσει δύο εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία παρακολούθησαν πέρυσι πιλοτικά 260 μαθητές. Μετά την ολοκλήρωση  του σχεδιασμού και της πιλοτικής εφαρμογής των δύο περιβαλλοντικών προγραμμάτων την προηγούμενη χρονιά,  οι περιβαλλοντικές ομάδες των σχολείων μπορούν φέτος να συμμετέχουν στα  παρακάτω  προγράμματα :

 • «Ελευσίνα, αστικό μονοπάτι ……. για μύστες στην αειφορία» Μονοήμερο πρόγραμμα  που απευθύνεται σε περιβαλλοντικές ομάδες  Α΄/θμιας  ( Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού) και Β΄/θμιας (Γυμνάσιο και Λύκειο).
 • «Παράκτια Ελευσίνα……Μια γειτονιά του Σαρωνικού» – Μονοήμερο πρόγραμμα  που απευθύνεται σε περιβαλλοντικές ομάδες  Α΄/θμιας  (Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού) και Β΄/θμιας (Γυμνάσιο και Λύκειο).

Έγγραφο του ΚΠΕ Ελευσίνας

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων