Άρθρα κατηγορίας "Εκπαιδευτικά Προγράμματα Φορέων – Μ.Κ.Ο."

Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος «Κι αν ήσουν εσύ;»

 Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κι αν ήσουν εσύ;» το οποίο αναπτύσσει η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση είναι παιδαγωγικά κατάλληλο και μπορεί να υλοποιηθεί σε σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2017-2018 με τις εξής προϋποθέσεις:

α) το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (δια μέσου των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Σχολικών Δραστηριοτήτων και ΚΠΕ, Σχολικών Συμβούλων ή άλλων στελεχών εκπαίδευσης).β) τα σεμινάρια για εκπαιδευτικούς πραγματοποιούνται εκτός διδακτικού ωραρίου και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι εθελοντική και δωρεάν.
γ) τα βιωματικά εργαστήρια για μαθητές θα υλοποιούνται δωρεάν, μετά από αίτηση του σχολείου, σε συνεργασία με τον/την εκπαιδευτικό της τάξης/τμήματος/ομάδας. Οι εκπαιδευτικοί, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτές του προγράμματος, οφείλουν να επιλέγουν κάθε φορά εργασίες και δραστηριότητες παιδαγωγικά κατάλληλες ως προς τη στοχοθεσία του εργαστηρίου και ως προς την ηλικία των μαθητών.

Έγκριση ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

Έγκριση υλικού και ενημερωτικών παρεμβάσεων της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης

Εγκρίνεται το εκπ/κό υλικό, καθώς και η υλοποίηση ενημερωτικών παρεμβάσεων της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης σε μαθητές/τριες Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπ/σης, με στόχο την περιβαλλοντική ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την πληροφόρηση τους σε θέματα πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης/κομποστοποίησης και γενικότερα για την υπεύθυνη και βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων, για τη σχολική χρονιά 2016-17, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) Οι επισκέψεις στα σχολεία και η ενημέρωση των μαθητών να πραγματοποιηθούν κατόπιν συνεννόησης με τη Δ/νση και τον Σύλλογο Διδασκόντων των εν λόγω σχολείων. Απαραίτητη προϋπόθεση η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών.
β) Η συμμετοχή των μαθητών στις συγκεκριμένες ενημερώσεις να είναι προαιρετική και να πραγματοποιηθεί, εφόσον εντάσσονται στο πλαίσιο συγκεκριμένης δράσης ή σχολικής δραστηριότητας σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Περιβ/κής Εκπ/σης (ή τον Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων) της οικείας Δ/νσης Εκπ/σης.
γ) Η ενημέρωση των μαθητών να γίνεται παρουσία των εκπαιδευτικών των σχολείων που θα συμμετέχουν στη δραστηριότητα και να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένη στην ηλικία και στο μαθησιακό επίπεδο των μαθητών.
δ) Η ενημέρωση να γίνεται χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση και να μην περιλαμβάνει διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού.

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης σε συνεργασία με την εταιρεία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.,  υλοποιεί πρόγραμμα ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης στα σχολεία.
Το περιεχόμενο της παρουσίασης, συνοπτικά, επιδιώκει να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές ότι α) η απόρριψη των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών στα σκουπίδια ή ανεξέλεγκτα στη φύση είναι σπατάλη υλικών και κίνδυνος για την υγεία και το περιβάλλον και β) συμμετέχοντας συνειδητά και σωστά στην επαναχρησιμοποίηση και στην ανακύκλωσή τους βοηθάμε σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος.
Στο πρόγραμμα ενημέρωσης μπορούν να συμμετέχουν οι μαθητές των τάξεων Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού, καθώς και οι μαθητές του Γυμνασίου και της Α΄ Λυκείου. Κάθε παρουσίαση διαρκεί 1 διδακτική ώρα (45 λεπτά).

Έγκριση ΥΠ.Π.Ε.Θ.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ_OEA_Ανακύκλωση Συσκευών

Ενημέρωση σχολείων σχετικά με το παγκόσμιο πρόγραμμα «Ο Πλανήτης Γη το βράδυ 2017»

Αποτέλεσμα εικόνας για Ο Πλανήτης Γη το βράδυ 2017

Εγκρίνεται η γνωστοποίηση/ενημέρωση των μαθητών/-τριών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την δραστηριότητα του προγράμματος «Ο Πλανήτης Γη το βράδυ 2017», υπό τις εξής προϋποθέσεις:
1. Oι μαθητές/-τριες να ενημερωθούν σχετικά με τις οδηγίες της δράσης (οι οποίες είναι αναρτημένες στην ακόλουθη διεύθυνση στο http://www.astro.noa.gr/gr/globeatnight/ ώστε να διασφαλιστεί η πληρότητα της ενημέρωσης των μαθητών και των μαθητριών για όσα περιλαμβάνει η δραστηριότητα, αλλά και για τις ασφαλείς συνθήκες διεκπεραίωσής της),
2. H συμμετοχή των μαθητών/-τριών στη δραστηριότητα να είναι προαιρετική,
3. H συμμετοχή στην εν λόγω δραστηριότητα δεν εντάσσεται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου, ούτε πραγματοποιείται με ευθύνη του Διευθυντή και του διδακτικού προσωπικού,
4. H όλη διενέργεια της δράσης δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε, οικονομική επιβάρυνση των μαθητών/-τριών και η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων να γίνει σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών και των πνευματικών δικαιωμάτων,
5. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση διαφήμιση προϊόντων/φορέων/ υπηρεσιών εντός του περιεχομένου της δραστηριότητας.
Έγκριση ΥΠ.Π.Ε.Θ.

 

Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος “Σχολεία Υπερασπιστές των Παιδιών” 2017

Σας ενημερώνουμε ότι, η Ελληνική Εθνική Επιτροπή της UNICEF πραγματοποιεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σχολεία Υπερασπιστές των Παιδιών». Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο των συντονισμένων δραστηριοτήτων του ΥΠΠΕΘ και της UNICEF για την προώθηση της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του παιδιού και απευθύνεται σε μαθητές όλων των σχολικών μονάδων της  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Έγγραφο ΥΠ.Π.Ε.Θ.

«Έγκριση υλικού και υλοποίησης δράσεων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης του προγράμματος «Λέμε Αντίο στην Πλαστική Σακούλα» του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS» για το σχ. έτος 2016-2017

Έγκριση υλικού και υλοποίησης δράσεων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης του προγράμματος «Λέμε Αντίο στην Πλαστική Σακούλα» του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS για το σχ. έτος 2016-2017 με τις κάτωθι επισημάνσεις από το ΙΕΠ:
(α) Οι επισκέψεις στα σχολεία και η ενημέρωση των μαθητών/-τριών δύνανται να πραγματοποιηθούν κατόπιν συνεννόησης με τη Δ/νση και τον Σύλλογο Διδασκόντων των εν λόγω σχολείων. Απαραίτητη προϋπόθεση η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/-τριών.
(β) Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στις συγκεκριμένες ενημερώσεις είναι προαιρετική και δύναται να πραγματοποιηθεί εφόσον εντάσσονται στο πλαίσιο συγκεκριμένης δράσης ή σχολικής δραστηριότητας.
(γ) Η ενημέρωση των μαθητών/-τριών θα πρέπει να γίνεται παρουσία των εκπαιδευτικών των σχολείων που θα συμμετέχουν στη δραστηριότητα και θα πρέπει να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένη στην ηλικία και στο μαθησιακό επίπεδο των μαθητών/-τριών. Επίσης, προτείνεται και η παρουσία του/της Υπευθύνου/-ης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ή του/της Υπευθύνου/-η Σχολικών Δραστηριοτήτων) της οικείας Δ/νσης Εκπαίδευσης.
(δ) Η ενημέρωση θα γίνεται χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση και δεν θα περιλαμβάνει διανομή
οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού.

Έγκριση ΥΠ.Π.Ε.Θ. για το πρόγραμμα «Έχεις τη δύναμη στα χέρια σου» της ActionAid

Σας ενημερώνουμε ότι η ActionAid, στο πλαίσιο των δράσεών της για την Εκπαίδευση, καλεί φέτος τα Χριστούγεννα όλους τους μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Έχεις τη δύναμη στα χέρια σου», για τη δημιουργία ενός σχολείου στο Galagala της Ουγκάντα, που αποτελεί μία από τις πιο φτωχές και απομακρυσμένες κοινότητες στον κόσμο.

Στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα και η καλλιέργεια αισθημάτων ενσυναίσθησης και αλληλεγγύης, βασικά γνωρίσματα του Ενεργού Παγκόσμιου Πολίτη. Τα σχολεία που θα υποστηρίξουν τη δράση θα νοιώσουν τη χαρά της δημιουργίας, της προσφοράς και της συμμετοχής, σε έναν κοινό σκοπό, καθώς θα βοηθήσουν στην ανέγερση 2 σχολικών αιθουσών στην ανωτέρω κοινότητα της Ουγκάντα και θα έχουν την ευκαιρία να δουν χειροπιαστά τα αποτελέσματα της κινητοποίησής τους.
Στο πλαίσιο του εν λόγω Προγράμματος τα παιδιά θα μπορούν να στηρίξουν το σκοπό είτε μέσω της διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικων bazaar στο σχολείο τους, είτε προμηθευόμενα ένα βραχιολάκι με μία μικρή δωρεά, μεταφέροντας έτσι το μήνυμα της προσφοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν τα ενδιαφερόμενα σχολεία να καλούν στο τηλέφωνο 210.9212321 (ActionAid Ελλάς).

Έγγραφο ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (HELMEPA) – «Περιβαλλοντικές Εκθέσεις»

Η HELMEPA λειτουργεί 2 μόνιμες Περιβαλλοντικές Εκθέσεις, στον Πειραιά και το Παλαιό Φάληρο τις οποίες μπορούν να επισκεφτούν μαθητές σχολείων της Αθήνας και του Πειραιά. Η ξενάγηση στις Εκθέσεις έχει διάρκεια περίπου 90 λεπτά, ενώ η είσοδος είναι ελεύθερη και οι δαπάνες μετακίνησης των Δημόσιων Σχολείων καλύπτονται από τη HELMEPA. 

 Η Έκθεση στο Παλαιό Φάληρο (Ζεφύρου 60) απευθύνεται σε μαθητές Α’θμιας Εκπαίδευσης, Γ’ και Δ’ Τάξης. Στη διάρκεια της επίσκεψης, επιστημονικά στελέχη της HELMEPA ενημερώνουν τους μαθητές για τη σημασία των ωκεανών και θαλασσών στη ζωή μας, ενώ τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να “καθαρίσουν” μια εικονική παραλία από διάφορα απορρίμματα και να παρακολουθήσουν ενημερωτική ταινία που ευγενικά μας έχει παραχωρήσει το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών – ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

 Η Έκθεση στον Πειραιά (Ακτή Μιαούλη 69) απευθύνεται σε μαθητές  Ε’ και Στ’ Τάξης Δημοτικού καθώς και Γυμνασίου και εκτός της ξενάγησης, τα παιδιά περιηγούνται σε διαδραστικό πρόγραμμα υπολογιστών με χρήσιμες πληροφορίες για το θαλάσσιο οικοσύστημα.

Επιπλέον συνεχίζεται η λειτουργία της κινητής Έκθεσης της HELMEPA για το «Θαλάσσιο περιβάλλον, τη Ναυτιλία και τις Επιστήμες» η οποία επισκέπτεται περιοχές της ελληνικής περιφέρειας κατόπιν συνεννόησης με τους ΟΤΑ και τις Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης.

Οι ενδιαφερόμενοι Εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία της HELMEPA: τ/φ 210-9343088 (Δευτέρα-Παρασκευή, 09.00–17.00) και e-mail helmepajunior@helmepajunior.gr για τον προγραμματισμό επισκέψεων. 

Έγγραφο ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών – Εκπαιδευτικό πρόγραμμα μετεωρολογίας «Περί Ανέμων & Υδάτων» με την υποστήριξη του www.meteo.gr

photo-1photo-2Το  Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, με την υποστήριξη του www.meteo.gr, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για τη μεταλαμπάδευση των μετεωρολογικών γνώσεων στους μαθητές, δίνει τη δυνατότητα στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν στο διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα μετεωρολογίας «Περί Ανέμων & Υδάτων», το οποίο συνδυάζει βίντεο, προσομοιώσεις, πειράματα, κατασκευές και διαδραστικές εφαρμογές.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Μετεωρολογίας «Περί Ανέμων & Υδάτων» έχει έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (αρ. πρωτ. 131633/Δ2 της 09/08/2016) αλλά και από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 23/30-06-2016 του Δ.Σ.).

Ενημερωτικό_Έγγραφο_Περί Ανέμων & Υδάτων

Έγκριση επισκέψεων της WWF Ελλάς σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το πρόγραμμα «Καλύτερη Ζωή»

Εγκρίνεται η πραγματοποίηση επισκέψεων σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υλοποίηση εργαστηρίων για το πρόγραμμα «Καλύτερη Ζωή».

Οι εμψυχωτές που συντονίζουν τα εργαστήρια αυτά είναι η κ. Ελένη Σβορώνου, απόφοιτος Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, με ειδίκευση στη Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς από το Πανεπιστήμιο του Birmingham, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, WWF Ελλάς και η κ. Νάνσυ Κουταβά, Χημικός, συνεργάτης στο Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, WWF Ελλάς.

Τα εργαστήρια διαρκούν από μία έως δύο ώρες. Η έγκριση δίδεται για το Σχολικό Έτος 2015-2016.

Οι ενημερωτικές παρεμβάσεις είναι προαιρετικές και δωρεάν για τους μαθητές και θα πραγματοποιηθούν, χωρίς να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων και μετά από συνεννόηση με τους/τις Δ/ντες/ντριες των σχολικών μονάδων.
Επισημαίνεται επίσης, ότι κρίνεται απαραίτητη η αποφυγή διάθεσης οποιουδήποτε υλικού, η οποία αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση παροχής υπηρεσιών ατόμων/φορέων, καθώς και μη εγκεκριμένου από το Υπουργείο Παιδείας υλικού.
Η συνεργασία με τους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Δ/νσεων Εκπ/σης κρίνεται απαραίτητη.

Έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (HELMEPA) – Περιβαλλοντικές Εκθέσεις

helmepajunior-grΗ HELMEPA λειτουργεί 2 μόνιμες Περιβαλλοντικές Εκθέσεις, στον Πειραιά και το Παλαιό Φάληρο τις οποίες μπορούν να επισκεφτούν μαθητές σχολείων της Αθήνας και του Πειραιά. Η ξενάγηση στις Εκθέσεις έχει διάρκεια περίπου 90 λεπτά, ενώ η είσοδος είναι ελεύθερη και οι δαπάνες μετακίνησης των Δημόσιων Σχολείων καλύπτονται από τη HELMEPA. 

 Η Έκθεση στο Παλαιό Φάληρο (Ζεφύρου 60) απευθύνεται σε μαθητές Α’θμιας Εκπαίδευσης, Γ’ και Δ’ Τάξης. Στη διάρκεια της επίσκεψης, επιστημονικά στελέχη της HELMEPA ενημερώνουν τους μαθητές για τη σημασία των ωκεανών και θαλασσών στη ζωή μας, ενώ τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να “καθαρίσουν” μια εικονική παραλία από διάφορα απορρίμματα και να παρακολουθήσουν ενημερωτική ταινία που ευγενικά μας έχει παραχωρήσει το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών – ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

 Η Έκθεση στον Πειραιά (Ακτή Μιαούλη 69) απευθύνεται σε μαθητές  Ε’ και Στ’ Τάξης Δημοτικού καθώς και Γυμνασίου – Λυκείου και εκτός της ξενάγησης, τα παιδιά περιηγούνται σε διαδραστικό πρόγραμμα υπολογιστών με χρήσιμες πληροφορίες για το θαλάσσιο οικοσύστημα.

Οι ενδιαφερόμενοι Εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία της HELMEPA: τ/φ 210-9343088 (Δευτέρα-Παρασκευή, 09.00–17.00) και e-mail helmepajunior@helmepajunior.gr για τον προγραμματισμό επισκέψεων. 

Σχετική ανακοίνωση έχει αναρτήσει και το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, από 30/10/2015, στην ιστοσελίδα www.e-yliko.gr ακολουθώντας από το μενού της αρχικής σελίδας τη διαδρομή, Δραστηριότητες –> Εκπαιδευτικές Επισκέψεις –> Αθήνα.

Πρόγραμμα «Παιδική HELMEPA» www.helmepajunior.gr

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων