Άρθρα κατηγορίας "2015"

ΚΠΕ Ελευσίνας – Πρόσκληση σε επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «Εισαγωγικό σεμινάριο στη μεθοδολογία και τις διδακτικές τεχνικές υλοποίησης προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» στις 18 & 19-12-2015

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευσίνας, στα πλαίσια του έργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου» το οποίο χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους, προτίθεται να οργανώσει επιμορφωτικό σεμινάριο στις 18 & 19 Δεκεμβρίου 2015 με θέμα:

«Εισαγωγικό σεμινάριο στη μεθοδολογία και τις διδακτικές τεχνικές υλοποίησης προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στους χώρους του ΚΠΕ, απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς που έχουν μικρή ή καθόλου εμπειρία στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων, δεν έχουν επιμορφωθεί σε ΚΠΕ και προτίθενται να υλοποιήσουν προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχολεία τους κατά το τρέχον σχολικό έτος. 

Στόχοι του σεμιναρίου είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη μεθοδολογία, και σε καλές εκπαιδευτικές πρακτικές για την υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα θα διαμορφωθεί με τους Υπεύθυνους Π.Ε. των Διευθύνσεων που θα συμμετέχουν τελικά και θα περιλαμβάνει εισηγήσεις και βιωματικά εργαστήρια με ποικιλία εκπαιδευτικών τεχνικών.

Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής: οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδηλώσουν την πρόθεση παρακολούθησης του Σεμιναρίου, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική  Φόρμα συμμετοχής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : 12-11-2015 

ΚΠΕ Λαυρίου – Επιμορφωτικό, θεματικό σεμινάριο με θέμα «Ομιλώντας Γεωλογικά» 27 & 28 Νοεμβρίου 2015

  Αποτέλεσμα εικόνας για κεντρο περιβαλλοντικης Λαυρίου  photos

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρεωτικής προτίθεται να οργανώσει διήμερο θεματικό σεμινάριο με θέμα :

«Ομιλώντας Γεωλογικά»

σε συνεργασία  με τις Δ/νσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Πειραιά και Αν. Αττικής και Β/θμιας Εκπ/σης Β΄Αθήνας δια των υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε 70 εκπαιδευτικούς των συνεργαζόμενων Δ/νσεων, 14 για κάθε Δ/νση.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι εκπαιδευτικοί να κατανοήσουν την άμεση συσχέτιση του αντικειμένου της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, με αυτό των Γεωεπιστημών, καθώς και να γνωρίσουν μεθόδους και τεχνικές που εφαρμόζονται σε προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και να τις χρησιμοποιήσουν κατά την υλοποίηση των δικών τους προγραμμάτων στα σχολεία που υπηρετούν.

Ειδικότερα, το σεμινάριο στοχεύει στη γνωριμία των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών με θέματα που αφορούν τη γεωλογία μιας περιοχής, μια που το κατ’ εξοχήν αντικείμενο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι η «αναλυτική εξέταση του περιβάλλοντος χώρου» Οι επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί αναμένεται να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που θα αποκτήσουν, προκειμένου να οργανώσουν κατάλληλες δραστηριότητες για να διερευνήσουν μαζί με τους μαθητές τους, τη γεωλογία μιας περιοχής και την επίδρασή της στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής: οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδηλώσουν την πρόθεση παρακολούθησης του Σεμιναρίου, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική  Φόρμα συμμετοχής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : 26-10-2015 και ώρα 12.00μ.μ.

ΚΠΕ Ομηρούπολης Χίου – Πρόσκληση σε σεμινάριο Εθνικού Θεματικού Δικτύου Π.Ε. « Οταν η Φύση Δημιουργεί … Πολιτισμό» 24 – 26 Απριλίου 2015

Τo Κ.Π.Ε Ομηρούπολης Χίου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Άξονας Προτεραιότητας 7, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, διοργανώνει τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. « ΟΤΑΝ Η ΦΥΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ … ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» με θέμα:

«ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ»

Το σεμινάριο απευθύνεται στα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής, στα μέλη των Π.Ο. των συνεργαζόμενων Κ.Π.Ε {συμμετοχή μέχρι δύο (2) άτομα από κάθε Κ.Π.Ε και μέχρι οκτώ (8) Κ.Π.Ε}, στους Υπεύθυνους Σ.Δ. – Π.Ε των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της επικράτειας που συνεργάζονται με το Δίκτυο [μέχρι οκτώ (8)] και στους εκπαιδευτικούς των σχολικών περιβαλλοντικών ομάδων που έχουν ενταχθεί στο Δίκτυο για το Σχολ. Έτος 2014 -15 {μέχρι δύο (2) εκπαιδευτικοί από κάθε σχολική ομάδα}.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Απριλίου 2015, στις εγκαταστάσεις του Κ.Π.Ε Ομηρούπολης στο Βροντάδο της Χίου.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να στείλουν την παρακάτω αίτηση (Υπόδειγμα 3) συμμετοχής το αργότερο μέχρι τις 24 Μαρτίου 2015 στην Υπεύθυνη Π.Ε.

Έγγραφο του ΚΠΕ Ομηρούπολης Χίου

Αίτηση συμμετοχής

ΚΠΕ Παρανεστίου – «Πρόσκληση σε σεμινάριο Εθνικού Θεματικού Δικτύου του ΚΠΕ με τίτλο: « Υπαίθρια Ζωή και Π.Ε.» 15 – 17 Μαΐου 2015

Το ΚΠΕ Παρανεστίου στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία»Α.Π.7/Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικών πόρων θα διοργανώσει σεμινάριο στα πλαίσια του Εθνικού Θεματικού δικτύου που συντονίζει με θέμα:

«Υπαίθρια Ζωή και Π.Ε.»

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί από την Παρασκευή 15 Μαΐου 2015 και ώρα 17:00 μέχρι την Κυριακή 17 Μαΐου 2015 και ώρα 14:30.

Το σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα σε 40 εκπαιδευτικούς των οποίων τα σχολεία είναι ενταγμένα στο Δίκτυο και έχουν εγκριθεί να παρακολουθήσουν πρόγραμμα Υπαίθριας Διαβίωσης στο ΚΠΕ Παρανεστίου το σχολικό έτος 2014-15, και δευτερευόντως σε εκπαιδευτικούς που ανήκουν σε Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Διευθύνσεις όλης της χώρας.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να στείλουν την παρακάτω αίτηση (Υπόδειγμα 1) συμμετοχής το αργότερο μέχρι τις 30 Μαρτίου 2015 στην Υπεύθυνη Π.Ε.

Έγγραφο του ΚΠΕ Παρανεστίου

Αίτηση συμμετοχής

ΚΠΕ Νάουσας – Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών σε διήμερο σεμινάριο/φεστιβάλ σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 25&26 Απριλίου 2015

Το ΚΠΕ Νάουσας, στo πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Σχολείων

«Βιομηχανική Κληρονομιά: Αξίες από το παρελθόν, παρακαταθήκη για το μέλλον…», που συντονίζει,

προγραμματίζει  την υλοποίηση διήμερου σεμιναρίου/φεστιβάλ στις 25,26/4/2015  σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με θέμα την Υδροκίνηση

Στο θεματικό σεμινάριο μπορούν να συμμετάσχουν Εκπαιδευτικοί και των δυο βαθμίδων εκπαίδευσης, οι οποίοι
Α) υλοποιούν  στα σχολεία τους  Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης-σχέδιο εργασίας- project αντίστοιχης θεματολογίας μ’ αυτής του δικτύου και είναι ενταγμένοι στο δίκτυο της Βιομηχανικής Κληρονομιάς
Β) προτίθεται να υλοποιήσουν Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης-σχέδιο εργασίας- project Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αντίστοιχης θεματολογίας και επιθυμούν να ενταχθούν στο δίκτυο της Βιομηχανικής Κληρονομιάς.
 
Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν τη συμμετοχή τους στο σεμινάριο παρακαλούμε να υποβάλλουν την αίτησή τους στην Υπεύθυνη Π.Ε. μέχρι την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου  2015.
 
Έγγραφο του ΚΠΕ Νάουσας
Αίτηση Σεμινάριο 25 και 26 Απριλίου 2015 ΚΠΕ Νάουσας
 

ΚΠΕ Αρχανών-Ρούβα-Γουβών «Πρόσκληση εκδήλωσης συμμετοχής εκπαιδευτικών στο Τριήμερο Σεμινάριο Εκπαιδευτικών του Εθνικού Δικτύου Π.Ε «Τουρισμός και Περιβάλλον» 27-28 Φεβρουαρίου & 1 Μαρτίου 2015

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών-Ρούβα-Γουβών, στα πλαίσια  του Έργου  «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», Άξονας Προτεραιότητας 7:   «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» (ΑΠ1717/06-02-2012 της ΕΥΔ) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο–Ε.Κ.Τ.), και από εθνικούς πόρους, διοργανώνει τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς όλης της χώρας που συμμετέχουν στο Εθνικό Δίκτυο «Τουρισμός και Περιβάλλον», με τίτλο:

“Τουρισμός και Περιβάλλον: Στα μονοπάτια του Πολιτισμού”

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου και την Κυριακή 1 Μαρτίου 2015 στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Αρχανών (Παλιό Κτήριο Δίας, Αρχάνες). Θα ξεκινήσει στις 16:30 της Παρασκευής και θα λήξει στις 15:00 το μεσημέρι της Κυριακής και απευθύνεται σε 80 εκπαιδευτικούς της χώρας.

Στο Σεμινάριο μπορούν να  συμμετάσχουν :
  • Εκπαιδευτικοί από σχολικές μονάδες της χώρας ενταγμένες στο θεματικό δίκτυο «Τουρισμός και περιβάλλον».
  • Εκπαιδευτικοί των συνεργαζόμενων ΚΠΕ του δικτύου
  • Υπεύθυνοι Σχολικών δραστηριοτήτων των Δ/σεων που σχολεία τους ανήκουν στο δίκτυο
  • Εκπαιδευτικοί της συντονιστικής επιτροπής και της  Παιδαγωγικής ομάδας του Δικτύου
  • Εκπαιδευτικοί  που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες και επιθυμούν να συμμετάσχουν στο δίκτυο.
Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν τη συμμετοχή τους στο σεμινάριο παρακαλούμε να υποβάλλουν την αίτησή τους στην Υπεύθυνη Π.Ε. μέχρι την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου  2015.
 
Έγγραφο του ΚΠΕ Αρχανών-Ρούβα-Γουβών
Αίτηση Σεμινάριο Τουρισμού 27, 28 και 1 Μαρτίου 2015 ΚΠΕ Αρχανών
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση