Άρθρα κατηγορίας "2013"

ΚΠΕ Νάουσας Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών σε τριήμερο σεμινάριο του Δικτύου Γεωργία και Περιβάλλον

Σας ενημερώνουμε ότι το ΚΠΕ Νάουσας προτίθεται να υλοποιήσει θεματικό σεμινάριο στο πλαίσιο του δικτύου «Γεωργία και Περιβάλλον» με τίτλο:

«Ενεργός πολίτης- συνειδητοποιημένος καταναλωτής: Από το χωράφι στο πιάτο μας»,

στις 7, 8 και 9 Φεβρουαρίου 2014.

Στο θεματικό σεμινάριο μπορούν να συμμετάσχουν 50 Εκπαιδευτικοί και των δυο βαθμίδων εκπαίδευσης, οι οποίοι

  • υλοποιούν στα σχολεία τους Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης-σχέδιο εργασίας- project αντίστοιχης θεματολογίας μ’ αυτής του δικτύου και είναι ενταγμένοι στο δίκτυο «Γεωργία και Περιβάλλον».
  • προτίθενται να υλοποιήσουν Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – σχέδιο εργασίας – project Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αντίστοιχης θεματολογίας φέτος ή/και την επόμενη χρονιά και επιθυμούν να ενταχθούν στο δίκτυο «Γεωργία και Περιβάλλον».

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 14/12/2013.

Αποστολή αιτήσεων στο e-mail : grpere@dide-v-ath.att.sch.gr

Έγγραφο του ΚΠΕ Νάουσας

Αίτηση συμμετοχής

ΚΠΕ Κρεστένων Πρόσκληση για συμμετοχή σε τριήμερο Σεμινάριο Επιμόρφωσης Ενηλίκων (εκπαιδευτικών) του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τα τοπικά προϊόντα σε μια κοινωνία αειφορίας»

Το Κ.Π.Ε. Κρεστένων, στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και στα πλαίσια των δράσεων του δικτύου «Τα τοπικά προϊόντα σε μια κοινωνία αειφορίας» που συντονίζει, διοργανώνει τριήμερο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Δικτύου.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Κρεστένων από Παρασκευή 24 έως και Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2014 και θα έχει ως θέμα:

«Από το αγροοικοσύστημα στο αστικό περιβάλλον: η παραγωγή αγαθών και η διαμόρφωση του αστικού τοπίου»

Το σεμινάριο απευθύνεται:

Α) Σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που τα σχολεία τους είναι ενταγμένα στο Δίκτυο και υλοποιούν ομοθεματικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα (1 τακτικός και 1 αναπληρωματικός εκπαιδευτικός από κάθε σχολείο).

Β) Σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που επιθυμούν να ενταχθούν στο Δίκτυο υλοποιώντας κατά το τρέχον σχολικό έτος περιβαλλοντικά προγράμματα σχετικά με τις θεματικές του δικτύου (βλ. http://kpekrestenon.gr/index.php/el/education/educational-networks/115-educational-networks.html), αποστέλλοντας στο ΚΠΕ Κρεστένων την επισυναπτόμενη Αίτηση Συμμετοχής Εκπ/κών στο Δίκτυο 2013-2014 (για νέα μέλη), ενημερώνοντας παράλληλα και τον Υπεύθυνο σχολικών δραστηριοτήτων ή Π.Ε. της Διεύθυνσής τους (1 τακτικός και 1 αναπληρωματικός εκπαιδευτικός από κάθε σχολείο).

Οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, οι οποίοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο τριήμερο Σεμινάριο του Δικτύου, να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη Αίτηση Σεμιναρίου και να την αποστείλουν στους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Διευθύνσεών τους, μέχρι τις 22 Νοεμβρίου 2013.

Έγγραφο του ΚΠΕ Κρεστένων

Αίτηση συμμετοχής στο σεμινάριο

Αίτηση συμμετοχής Εκπ/κών στο Δίκτυο

 

ΚΠΕ Λαυρίου σεμινάριο του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Περιβαλλοντικές διαδρομές στα ίχνη του παρελθόντος, αναζητώντας ένα βιώσιμο μέλλον» 13-14 Δεκεμβρίου 2013

Το ΚΠΕ Λαυρίου προτίθεται να υλοποιήσει σεμινάριο του εθνικού θεματικού δικτύου «Περιβαλλοντικές διαδρομές στα ίχνη του παρελθόντος, αναζητώντας ένα βιώσιμο μέλλον» με θέμα: «Εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, διαχείριση των υλικών και των απορριμμάτων τους κατά την αρχαιότητα: περιβαλλοντικές και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις» την Παρασκευή 13 και το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2013.

Το σεμινάριο γίνεται στα πλαίσια της δια βίου μάθησης. Απευθύνεται σε 50 εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε υπευθύνους περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των οποίων τα σχολεία συμμετέχουν στο δίκτυο, καθώς  και σε μέλη Π.Ο. ΚΠΕ που συμμετέχουν ήδη στο εθνικό θεματικό δίκτυο «Περιβαλλοντικές διαδρομές στα ίχνη του παρελθόντος, αναζητώντας ένα βιώσιμο μέλλον» ή θα επιθυμούσαν να συμμετάσχουν κατά το τρέχον έτος. Επίσης, απευθύνεται σε όσους εκπαιδευτικούς προτίθενται να υλοποιήσουν κατά το τρέχον σχολικό έτος περιβαλλοντικά προγράμματα σχετικά με τις θεματικές του δικτύου (βλ. http://kpe-lavriou.att.sch.gr/networks.html) και  θα επιθυμούσαν να ενταχθούν σε αυτό, στέλνοντας στο ΚΠΕ την αίτηση και το πρωτόκολλο συνεργασίας που θα βρουν στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ, ενημερώνοντας παράλληλα και τον υπεύθυνο Π.Ε ή σχολικών δραστηριοτήτων. Στους εκπαιδευτικούς θα δοθεί βεβαίωση παρουσίασης.

Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών για την παρακολούθηση του σεμιναρίου θα γίνουν μέσω των υπεύθυνων και θα πρέπει να έχουν έρθει στο ΚΠΕ έως τις 13 Νοεμβρίου 2013.

Παράταση προθεσμίας δήλωσης συμμετοχής έως 19 Νοεμβρίου 2013 !!!

Διευκρινίζεται ότι στο σεμινάριο μπορούν  να πάρουν  μέρος εκτός από τους  εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να ενταχτούν, ή ήδη συμμετέχουν  στο δίκτυο, και όποιος ενδιαφέρεται για τις  θεματικές του σεμιναρίου.     

Έγγραφο του ΚΠΕ Λαυρίου για το σεμινάριο του εθνικού θεματικού δικτύου (Αίτηση συμμετοχής συνημμένη στο έγγραφο)

Έγγραφο του ΚΠΕ Λαυρίου : Ενημέρωση και πρόσκληση συμμετοχής των εκπαιδευτικών για το εθνικό θεματικό δίκτυο «Περιβαλλοντικές διαδρομές στα ίχνη του παρελθόντος, αναζητώντας ένα βιώσιμο μέλλον»
 
Αίτηση συμμετοχής στο ΕΘΔ «Περιβαλλοντικές διαδρομές στα ίχνη του παρελθόντος, αναζητώντας ένα βιώσιμο μέλλον»

 

 

ΚΠΕ Λαυρίου – Σεμινάριο Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Το σποράκι – πηγή ζωής» 22 – 24 Νοεμβρίου 2013

Το Κ.Π.Ε. Λαυρίου προτίθεται να υλοποιήσει σεμινάριο του εθνικού θεματικού δικτύου «Το σποράκι – πηγή ζωής» με θέμα:

«Τα μέλη της Σχολικής κοινότητας ως ενεργοί πολίτες για την προστασία της βιοποικιλότητας»

την Παρασκευή 22, το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2013.

Το σεμινάριο γίνεται στα πλαίσια της δια βίου μάθησης. Απευθύνεται σε 70 εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε υπευθύνους περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των οποίων τα σχολεία συμμετέχουν στο δίκτυο, καθώς  και σε μέλη Π.Ο. ΚΠΕ που συμμετέχουν ήδη στο εθνικό θεματικό δίκτυο «Το σποράκι πηγή ζωής» ή θα επιθυμούσαν να συμμετάσχουν κατά το τρέχον έτος. Επίσης, απευθύνεται σε όσους εκπαιδευτικούς προτίθενται να υλοποιήσουν κατά το τρέχον σχολικό έτος περιβαλλοντικά προγράμματα σχετικά με τις θεματικές του δικτύου (βλ. http://kpe-lavriou.att.sch.gr/networks.html) και  θα επιθυμούσαν να ενταχθούν σε αυτό.

Αιτήσεις εκπαιδευτικών για την παρακολούθηση του σεμιναρίου μέσω της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μέχρι τις 29 Οκτωβρίου 2013 12.00 μ.μ.

Έγγραφο του ΚΠΕ Λαυρίου

Αίτηση συμμετοχής σε σεμινάριο του ΚΠΕ Λαυρίου

ΚΠΕ Καρπενησίου – Σεμινάριο «Μελισσο-κομίζοντας αειφορικές πρακτικές» 29 Νοεμβρίου-01 Δεκεμβρίου 2013

Το ΚΠΕ Καρπενησίου στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία»Α.Π.7/ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικών πόρων και στα πλαίσια της λειτουργίας του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Μέλισσας έργα, ανθρώπων αγαθά» που συμμετέχει και συντονίζει το ΚΠΕ Αρναίας, θα υλοποιήσει σεμινάριο από την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 17:00 μέχρι και την Κυριακή 01 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 15:00.

Το σεμινάριο θα έχει τίτλο «Μελισσο-κομίζοντας αειφορικές πρακτικές» και θα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης από όλη την Ελλάδα.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών ορίζεται ως εξής:

  • Στους 30 εκπαιδευτικούς με προτεραιότητα σε αυτούς που υλοποιούν πρόγραμμα του Δικτύου στις σχολικές μονάδες που ανήκουν ήδη στο Δίκτυο και
  • Στους 20 εκπαιδευτικούς από τα ΚΠΕ με προτεραιότητα στα συνεργαζόμενα ΚΠΕ του Δικτύου (ένα άτομο από κάθε ΚΠΕ και ένα αναπληρωματικό ).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν την αίτηση συμμετοχής τους στους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων του νομού τους μέχρι τη Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013. Οι Υπεύθυνοι παρακαλούνται να αποστείλουν στο ΚΠΕ Καρπενησίου μέχρι την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013 κατάσταση με τα στοιχεία όλων των εκπαιδευτικών (όνομα, σχολείο ή θέση, προσωπικό τηλέφωνο).

Έγγραφο του ΚΠΕ Καρπενησίου

Αίτηση συμμετοχής Εκπαιδευτικών

 

Επιμορφωτικά Σεμινάρια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο ΚΠΕ Eλευσίνας

Το ΚΠΕ Ελευσίνας σχεδιάζει να πραγματοποιήσει δύο διήμερα επιμορφωτικά σεμινάρια, με θέματα :

          1. «Παράκτια Ελευσίνα…Μια γειτονιά του Σαρωνικού»

στις 4-5/10/2013

2. «Ελευσίνα, ζητήματα αειφορικής διαχείρισης αστικού περιβάλλοντος» στις

18-19/10/2013 (Νεα ημερομηνία μετά από αναβολή)

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης συνεργάζεται με το ΚΠΕ Ελευσίνας και με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δ΄ Αθήνας για τη διοργάνωση του διήμερου επιμορφωτικού βιωματικού σεμιναρίου την Παρασκευή 4 και το Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2013 με θέμα :

 «Παράκτια Ελευσίνα…Μια γειτονιά του Σαρωνικού»

Συγκεκριμένα σε κάθε σεμινάριο θα συμμετέχουν 4 εκπαιδευτικοί και ο υπεύθυνος Π.Ε. από κάθε Διεύθυνση. Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να συμμετάσχει σε ένα από τα δύο σεμινάρια (μπορεί να κάνει αίτηση και στα δύο εάν επιθυμεί). Η σειρά επιλογής θα καθορισθεί από την ημερομηνία και την ώρα υποβολής της αίτησης.

Προτεραιότητα θα δοθεί στους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν επιμορφωθεί στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

 

Αίτηση συμμετοχής

Έγγραφο ΚΠΕ Ελευσίνας

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίων

 

ΚΠΕ Παρανεστίου – Βιωματικό σεμινάριο «Υπαίθρια Ζωή και περιβαλλοντική εκπαίδευση» 22-24 Νοεμβρίου 2013

Το ΚΠΕ Παρανεστίου στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία»Α.Π.7/ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικών πόρων και στα πλαίσια της λειτουργίας του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Υπαίθρια ζωή και περιβαλλοντική εκπαίδευση» που συντονίζει, θα υλοποιήσει βιωματικό σεμινάριο από την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 17:00 μέχρι την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 14:30.

Το σεμινάριο θα έχει τίτλο «Υπαίθρια Ζωή και περιβαλλοντική εκπαίδευση» και θα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όλης της Ελλάδας. Ο αριθμός των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών ορίζεται στους

  • 70 με προτεραιότητα στους εκπαιδευτικούς που υλοποιούν πρόγραμμα του Δικτύου στις σχολικές μονάδες που ανήκουν ήδη στο Δίκτυο και
  • 20 συμμετέχοντες από τα ΚΠΕ με προτεραιότητα στα συνεργαζόμενα ΚΠΕ του Δικτύου (ένα άτομο από κάθε ΚΠΕ ).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν την αίτηση συμμετοχής τους (υπόδειγμα 1) στους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων ή Π.Ε. του νομού τους μέχρι τη Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2013.

Τα μέλη των ΚΠΕ παρακαλούνται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στο ΚΠΕ Παρανεστίου το (υπόδειγμα 2).

Αίτηση συμμετοχής εκπαιδευτικών (υπόδειγμα 1)

Αίτηση συμμετοχής μελών ΚΠΕ (υπόδειγμα 2).

 

ΚΠΕ Καστρίου – σεμινάριο με θέμα: «Υπαίθρια διαβίωση και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»

Το ΚΠΕ Καστρίου σχεδιάζει την υλοποίηση σεμιναρίου με θέμα: «Υπαίθρια διαβίωση και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» διάρκειας τεσσάρων ημερών στις 21, 22, 23 και 24 Ιουνίου 2013. Το σεμινάριο απευθύνεται σε 50 ενήλικες της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν το Οικολογικό Πάρκο του Πάρνωνα, να αποκομίσουν τα οφέλη που προκύπτουν  από την υπαίθρια διαβίωση και τη σύνδεσή τους με το φυσικό περιβάλλον, τον εαυτό τους και τους άλλους και να εκπαιδευτούν σε ένα ολοήμερο πρόγραμμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η μετακίνηση των συμμετεχόντων θα γίνει με τα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητά τους. Το ΚΠΕ Καστρίου δεν καλύπτει τα έξοδα μετακίνησής τους. Η απόσταση του Καταφυγίου από το Καστρί (το οποίο απέχει 27 χλμ. από την Τρίπολη) είναι γύρω στα 30 χλμ. και όλος ο δρόμος είναι ασφαλτοστρωμένος.

Το ΚΠΕ θα καλύψει την ημιδιατροφή των συμμετεχόντων για όλες τις μέρες εκτός της τελευταίας. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν προμηθευτεί τρόφιμα για τα υπόλοιπα γεύματα.

Υποβολή αίτησης συμμετοχής ηλεκτρονικά mail@kpe-kastr.ark.sch.gr ή με φαξ στο 27920 22009 έως τις 30/5/2013.  Πληροφορίες στο 27920 22004.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (λήψη εγγράφου Word από Google Drive)

ΚΠΕ Νέας Κίου – Ημερίδα 20 Απριλίου 2013

Το Κ.Π.E. Νέας Κίου σε συνεργασία με το Κ.Π.E. Μακρινίτσας, οργανώνει ημερίδα με θέμα: «Αρωματικά φυτά και βότανα.  Μύθος και πραγματικότητα» το Σάββατο 20 Απριλίου 2013 από 09:00 έως 14:00 στο Πνευματικό Κέντρο Νέας Κίου.


Η  Ημερίδα απευθύνεται  σε εκπαιδευτικούς, γονείς, φορείς, συλλόγους και σε όλους τους πολίτες που επιθυμούν να προσεγγίσουν το κομμάτι αυτό της ελληνικής φύσης, βγαλμένο μέσα από την παράδοσή μας, δεμένο με την ιστορία του τόπου μας. Να γνωρίσουν την αγάπη για τη μυρτιά, ως «θηλυκό φυτό», τη «ρώμη της δρυός», το συμβολισμό του βελανιδιού. Να μάθουν στη σημερινή πραγματικότητα ποιες είναι οι καθημερινές χρήσεις σε όλους τους τομείς, οικιακούς, καλλωπιστικούς, θεραπευτικούς.

Το πρόγραμμα της ημερίδας έχει ως εξής:

09:00-09:30 Προσέλευση – εγγραφές
09:30-09:45 «Οι δράσεις των Κ.Π.Ε. στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης», Ειρήνη  Βλάχου, υπεύθυνη Κ.Π.Ε. Νέας Κίου
09:45-10:15 «Τα βότανα στην οικονομική διάσταση ενός τόπου»,Παναγιώτης Βίγλας, αναπληρωτής υπεύθυνος Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας
10:15-10:45 Ενδημικά Βότανα της Αργολίδας.
10:45-11:00 «Μυθολογία και Βότανα»,Ελένη Πανάγου, αναπληρώτρια υπεύθυνη ΚΠΕ Νέας Κίου.
11:00-11:15 Διάλειμμα
11:15-11:30 Επιλογή εργαστηρίων
11:30-13:30 Τρία παράλληλα εργαστήρια «Παρασκευές από αρωματικά φυτά και βότανα για διάφορες χρήσεις»
13:30-14:00 Παρουσιάσεις εργαστηρίων
14:00-14:30 Αξιολόγηση- κλείσιμο ημερίδας

Τα άτομα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν την ημερίδα παρακαλούνται να δηλώσουν τηλεφωνικά τη συμμετοχή τους στο ΚΠΕ Νέας Κίου.

Τηλέφωνο:  2751052303

Πληροφορίες: https://blogs.sch.gr/kpearg/

ΚΠΕ Καστρίου – Ημερήσια δράση 7 απριλίου 2013

Το ΚΠΕ Καστρίου, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και Εθνικών Πόρων, σε συνεργασία με το Σύλλογο Αρκάδων Ορειβατών Οικολόγων , σχεδιάζει την υλοποίηση ημερήσιας δράσης την Κυριακή, 7 Απριλίου 2013, με θέμα:

«Αναδεικνύοντας ένα καλντερίμι»

Η δράση απευθύνεται σε ενήλικες της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας και θα διεξαχθεί στην περιοχή του Καστρίου .  Πρόγραμμα της δράσης φαίνεται στην αφίσα μας αλλά και στον ιστότοπό μας

(http://kpe-kastr.ark.sch.gr/site/)

Δηλώσεις Συμμετοχής:

στο Κ.Π.Ε. Καστρίου : 2792022004 (πρωινές ώρες) ή στον Σ.Α.Ο.Ο. : 2710234980 (βραδινές ώρες)

Η Συμμετοχή είναι Δωρεάν.


Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση