Άρθρα κατηγορίας "Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων"

Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας – Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις Παρουσιάσεις Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης / Aγωγής Υγείας/Πολιτιστικών Θεμάτων, Σχ. Έτος 2022-2023

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, προτίθεται να διοργανώσει δια ζώσης εκδήλωση παρουσιάσεων Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, τη Δευτέρα 19 &την Τρίτη 20 Ιουνίου 2023 (αν χρειαστεί & ανάλογα με τον αριθμό των αιτήσεων των σχολείων ), για τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά.

Για τον καλύτερο προγραμματισμό της εκδήλωσης παρακαλούμε τα σχολεία που υλοποιούν Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (Π.Ε., Α.Υ., Π.Θ.) και που επιθυμούν να συμμετάσχουν με μαθητές/τριές τους στις Παρουσιάσεις, να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος: https://forms.gle/Wd5NyVpohvSDvWv96

Η διάρκεια της κάθε παρουσίασης θα είναι περίπου 10-15΄και θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των παρουσιαζόμενων Προγραμμάτων, αλλά και από την πρωτοτυπία της παρουσίασης. Οι παρουσιάσεις θα είναι δια ζώσης, με επιλογή ημέρας από τους/ις εκπαιδευτικούς και κατόπιν συνεννόησης με την Υπεύθυνη Π.Ε.

Στις παρουσιάσεις που θα μας σταλούν, προτρέπουμε τους/τις εκπαιδευτικούς να συμπεριλάβουν μεθόδους και τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων, τα παραχθέντα, τα συναισθήματα των μαθητών/τριών και τα αποτελέσματα των δράσεών τους (σε περίπτωση που είχαν την δυνατότητα να κάνουν). Επισήμανση: οι παρουσιάσεις γίνονται από μαθητές/τριες και έχουν ως βασικό στόχο την διάχυση των καλών πρακτικών κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων.

Τα PPTs/αφίσες/Videos τα οποία θα περιέχουν αποκλειστικά γνωστικό περιεχόμενο, χωρίς δράσεις/δραστηριότητες/μεθοδολογία/αποτελέσματα του προγράμματος, δεν θα γίνουν δεκτά. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής : η έγκαιρη αποστολή του υλικού παρουσίασης στο grpere@dide-v-ath.att.sch.gr.

Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος : Δευτέρα 22 Μαϊου

Έγγραφο της Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

Έγκριση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2022-2023

Έγκριση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2022-2023

Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας(ΑΠΟΦΑΣΗ 16986/14-11-2022)
Προγράμματα Αγωγής Υγείας(ΑΠΟΦΑΣΗ 16983/14-11-2022)
Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΑΠΟΦΑΣΗ 16981/14-11-2022)
Προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων (ΑΠΟΦΑΣΗ 16984/14-11-2022)

 

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Αγωγής Σταδιοδρομίας) για το σχολικό έτος 2022-2023

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για την αειφορία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και το περιβάλλον, κατά το σχολικό έτος 2022-2023, σχεδιάζονται, οργανώνονται και υλοποιούνται από εκπαιδευτικούς και μαθητές/μαθήτριες των σχολικών μονάδων της χώρας Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων .

Πληροφορίες στο παρακάτω έγγραφο :

Εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ

ΔΔΕ Β΄Αθήνας “Παρουσιάσεις Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων” 17 Ιουνίου 2022

 

Η ΔΔΕ Β΄Αθήνας, δημιουργεί και παρουσιάζει…

Παρουσιάσεις Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων

Παρασκευή 17 Ιουνίου 

 • ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ 1ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου 09.15-13.15
 • Εξ αποστάσεως 17.45-19.30

 Λήψη αρχείου

 Λήψη αρχείου

Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας – Εκδήλωση ενδιαφέροντος για Παρουσιάσεις Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης / Aγωγής Υγείας/Πολιτιστικών Θεμάτων, 17 & 18 Ιουνίου 2022

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, προτίθεται να διοργανώσει διήμερο παρουσιάσεων Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, την Παρασκευή 17 & το Σάββατο 18 Ιουνίου 2022, για τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά. Μια από τις δυο ημέρες παρουσιάσεων θα είναι δια ζώσης.

Για τον καλύτερο προγραμματισμό της εκδήλωσης παρακαλούμε τα σχολεία που υλοποιούν Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (Π.Ε., Α.Υ., Π.Θ.) και που  επιθυμούν να συμμετάσχουν,  να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQxyNgBJmuGR7BbJn503ROxmqVc-kGA2N-JLmdJnpVpgo__w/viewform

Η διάρκεια της κάθε παρουσίασης θα είναι περίπου 10-15΄και θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των παρουσιαζόμενων  Προγραμμάτων. Οι παρουσιάσεις θα είναι διαδικτυακές και δια ζώσης, με επιλογή των εκπαιδευτικών και κατόπιν συνεννόησης με την Υπεύθυνη Π.Ε.

Στις παρουσιάσεις που θα μας σταλούν, προτρέπουμε τους/τις εκπαιδευτικούς να συμπεριλάβουν μεθόδους και τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων, τα παραχθέντα, τα συναισθήματα των μαθητών/τριών και τα αποτελέσματα των δράσεών τους (σε περίπτωση που είχαν την δυνατότητα να κάνουν). Επισήμανση: οι παρουσιάσεις γίνονται από μαθητές/τριες και έχουν ως βασικό στόχο την διάχυση των καλών πρακτικών κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων.

Τα PPTs/αφίσες/Videos τα οποία θα περιέχουν αποκλειστικά γνωστικό περιεχόμενο, χωρίς δράσεις/δραστηριότητες/μεθοδολογία/αποτελέσματα του προγράμματος, δεν θα γίνουν δεκτάΑπαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής : η έγκαιρη αποστολή στο grpere@dide-v-ath.att.sch.gr του υλικού παρουσίασης, έτσι ώστε να αποθηκευθεί. (Καταληκτική ημερομηνία αποστολής: 10 Ιουνίου 2022)

Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος : Δευτέρα 23 Μαϊου 2022.

Οι υπεύθυνοι/ες  εκπαιδευτικοί των προγραμμάτων των σχολείων που θα παρουσιάσουν, θα ειδοποιηθούν για τις λεπτομέρειες στα προσωπικά τους e-mails, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Έγγραφο της Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

Έγκριση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2021-2022

Έγκριση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2021-2022

Προγράμματα Αγωγής Υγείας (ΑΠΟΦΑΣΗ 18524/22-12-2021)
Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΑΠΟΦΑΣΗ 18522/22-12-2021)
Προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων (ΑΠΟΦΑΣΗ 18523/22-12-2021)

 

 

Υποβολή Σχεδίων Υλοποίησης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2021-2022

Σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ. Αριθμ. Φ11/160010/Δ7/08-12-2021 του ΥΠΑΙΘ, που αφορά στον Σχεδιασμό Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, σας αποστέλλουμε βασικές επισημάνσεις και  οδηγίες σύμφωνα με τις οποίες θα γίνει η κατάθεση των προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων  στη Διεύθυνσή μας:

 • Τα Π.Σ.Δ. που υλοποιούνται στις σχολικές μονάδες όλων των τύπων, διαρκούν τουλάχιστον τρεις (3) μήνες και υλοποιούνται οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος και μέχρι δέκα (10) ημέρες πριν τη λήξη των μαθημάτων
 • Τα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων υλοποιούνται εκτός ωρολογίου προγράμματος, με εξαίρεση αυτά  που υλοποιούνται στα ΕΠΑΛ στο πλαίσιο της Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων (στην Α΄ Τάξη των ΕΠΑΛ) & στις Σχ. Μονάδες Ειδικής  Αγωγής & Εκπαίδευσης  όπου  υλοποιούνται εντός ωραρίου διδασκαλίας.
 • Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να υλοποιεί έως και τρία (3) Προγράμματα, σε ένα εκ των οποίων δύναται να ορίζεται ως Συντονιστής/στρια. Σε κάθε Πρόγραμμα συμμετέχουν συνολικά έως τρεις (3) εκπαιδευτικοί .
 • Για κάθε Πρόγραμμα ορίζεται εβδομαδιαίως ένα δίωρο (δυο διδακτικές ώρες), το οποίο αναγράφεται στο πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου.
 • Για την συμμετοχή των μαθητών/τριών σε προγράμματα που υλοποιούνται εκτός ωρολογίου προγράμματος, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων αυτών.
 • Οι μαθητικές ομάδες συγκροτούνται από το σύνολο των μαθητών/τριών ενός σχολικού τμήματος,  ή από ομάδα μαθητών/τριών ενός σχολικού τμήματος
 • Σε ό,τι αφορά προγράμματα φορέων που έχουν εγκριθεί από το ΥΠΑΙΘ, οι εκπαιδευτικοί δύνανται να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ http://edu-gate.minedu.gov.gr
 • Τα Σχέδια Προγραμμάτων υποβάλλονται έως και την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021 στις 23.00.
 • Για την φετινή σχολική χρονιά, ακολουθώντας τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και του ΥΠΑΙΘ για την μέγιστη δυνατή χρήση των νέων τεχνολογιών και των παρεχόμενων εργαλείων και υπηρεσιών για την αποφυγή διασποράς του COVID 19 και την προστασία της υγείας όλων μας, τα Σχέδια των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων, θα υποβληθούν μέσω google forms στον παρακάτω σύνδεσμο:
 • https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnkg8X-NqFI-rfzFyXuDFkvQVBxKatgmiXMetj4AcuK9qDbA/viewform
 • Οι καταστάσεις των μαθητών/τριών (σε καθεμιά θα υπάρχει το είδος του Προγράμματος, π.χ. Π.Ε., το τμήμα/τάξη που συμμετέχει και ο τίτλος του προγράμματος), μαζί με το πρακτικό της κάθε σχολικής μονάδας (ένα για όλα τα προγράμματα που κατατίθενται) σε μορφή PDF, θα αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση grpere@dide-v-ath.att.sch.gr
 • Η ημερομηνία υποβολής που αναγράφεται στην google form, αποτελεί αποδεικτικό της ημερομηνίας κατάθεσης του προγράμματος. H ηλεκτρονική φόρμα θα κλείσει στις 23.00 την 15η Δεκεμβρίου. Καμία υποβολή προγράμματος δεν θα γίνει δεκτή μετά την ώρα αυτή, εκτός εάν υπάρξει άλλη οδηγία από το Υπουργείο.
 • Σχετικά με τις μετακινήσεις των μαθητών/τριών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο εγκεκριμένων ΠΣΔ ισχύουν οι διατάξεις που αφορούν στις σχολικές επισκέψεις και μετακινήσεις των μαθητών/μαθητριών, όπως αυτές προβλέπονται στην με αρ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 55254/10-09-2021 (Β ́4187) Κ.Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επίσης ισχύει η με αρ. πρωτ. 20883/ΓΔ4/12-2-2020 (Β΄ 456) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός  και εκτός της χώρας».
 • Ολοκλήρωση Προγραμμάτων – Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων κάθε σχολικής μονάδας, οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν στον Σύλλογο Διδασκόντων την αποτίμησή τους σχετικά με τα υλοποιημένα προγράμματα και με ειδικό στόχο τη διάχυση καλών πρακτικών στη σχολική κοινότητα. Ο/Η Συντονιστής/τρια κάθε προγράμματος μεριμνά για την κατάθεση σχετικής έκθεσης αποτίμησης και παραδοτέων (σε ηλεκτρονική μορφή) στον/στην αντίστοιχο/η Υπεύθυνο/η, μέσω του/της Διευθυντή/ντριας της  σχολικής μονάδας. Η ενημέρωση του/της Υπευθύνου/ης γίνεται εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Δ.Δ.Ε. Κυκλάδων & Β΄ Αθήνας – Πρόγραμμα παρουσιάσεων Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, 10- 11 Ιουνίου 2021

Μικροί Ερευνητές – Μεγάλοι Δημιουργοί

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Σχολικού Έτους 2020 -21

Πέμπτη & Παρασκευή, 10- 11 Ιουνίου 2021

 

Συνδιοργάνωση
Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων & Β΄ Αθήνας
Συντονίζουν οι:  Σπαρτινού Μαρία-Γεωργία & Πετρίδου Βαρβάρα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ WEBEX: https://minedu-secondary.webex.com/meet/vpetridou | 1210095479

Πρόγραμμα παρουσιάσεων Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων

 

Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας – Εκδήλωση ενδιαφέροντος για Παρουσιάσεις Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης / Aγωγής Υγείας/Πολιτιστικών Θεμάτων, 10 & 11 Ιουνίου 2021

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με την  Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων δια της Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων, προτίθενται να διοργανώσουν διήμερο διαδικτυακών παρουσιάσεων Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, στις 10 & 11 Ιουνίου 2021, ενδεικτικές ώρες παρουσιάσεων: 18.00-21.00, για τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά.

Για τον καλύτερο προγραμματισμό της εκδήλωσης παρακαλούμε τα σχολεία που υλοποιούν Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (Π.Ε., Α.Υ., Π.Θ.) και που  επιθυμούν να συμμετάσχουν,  να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQxyNgBJmuGR7BbJn503ROxmqVc-kGA2N-JLmdJnpVpgo__w/viewform

Η διάρκεια της κάθε παρουσίασης θα είναι περίπου 10-15΄και θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των σχολείων.

Στις παρουσιάσεις που θα μας σταλούν, προτρέπουμε τους/τις εκπαιδευτικούς να συμπεριλάβουν μεθόδους και  τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων, τα παραχθέντα, τα συναισθήματα των μαθητών/τριών και τα αποτελέσματα των δράσεών τους (σε περίπτωση που είχαν την δυνατότητα να κάνουν). Επισήμανση: οι παρουσιάσεις γίνονται από μαθητές/τριες και έχουν ως βασικό στόχο την διάχυση των καλών πρακτικών κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων.

Τα PPTs/αφίσες/Videos τα οποία θα περιέχουν αποκλειστικά γνωστικό περιεχόμενο, χωρίς δράσεις/δραστηριότητες/μεθοδολογία/αποτελέσματα του προγράμματος, δεν θα γίνουν δεκτά. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής : η έγκαιρη αποστολή του υλικού παρουσίασης έτσι ώστε να αποθηκευθεί (αποστολή υλικού έως την Δευτέρα 07-06-2021).

Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος : Παρασκευή 04-06-2021.

Οι υπεύθυνοι/ες  εκπαιδευτικοί των προγραμμάτων των σχολείων που θα παρουσιάσουν, θα ειδοποιηθούν για τις λεπτομέρειες στα προσωπικά τους e-mails, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Έγγραφο της Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

Έγκριση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2020-2021

Έγκριση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2020-2021

Προγράμματα Αγωγής Υγείας (ΑΠΟΦΑΣΗ 20804/16-11-2020)
Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΑΠΟΦΑΣΗ 20802/16-11-2020)
Προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων (ΑΠΟΦΑΣΗ 20803/16-11-2020)

 

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση