Άρθρα κατηγορίας "Συνέδρια"

RCE Kρήτης – Διεθνές Συνέδριο με θέμα: Kαινοτόμες Πρακτικές στη Διδασκαλία και τη Μάθηση για την Οικοδόμηση μιας Βιώσιμης και Δίκαιης Κοινωνίας 14-16 Οκτωβρίου 2022

Το συνέδριο διοργανώνεται από το RCE Κρήτης (Περιφερειακό Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης στην Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη)  και υποστηρίζεται από την Έδρα της UNESCO ΤΠΕ στην Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Πανεπιστήμιο Κρήτης) και έναν μεγάλο αριθμό Πανεπιστημίων και RCE παγκοσμίως.

Περισσότερες πληροφορίες στον υπερσύνδεμο: https://perivallontikidipevath.blogspot.com/2022/03/rce-k-k-4-1610.html
αλλά και στον δικτυακό τόπο του συνεδρίου: https://rcecrete-conferences.online

8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. (5η Ανακοίνωση) – «Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με στόχο την Αειφορία στην εποχή της κλιματικής αλλαγής» Πάτρα, 11-13 Σεπτεμβρίου 2020 (διαδικτυακό)

 

 

afisa8synedrio_o.jpg

Διαδικτυακή διεξαγωγή του 8ου Συνεδρίου της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.) και η Οργανωτική Επιτροπή του 8ου Συνεδρίου της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε., με θέμα: «Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με στόχο την Αειφορία στην εποχή της κλιματικής αλλαγής», εκτιμώντας τα δεδομένα, αποφάσισε τη ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ διεξαγωγή των εργασιών του Συνεδρίου, από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου 2020, ώστε να υπάρξει η απρόσκοπτη διεξαγωγή του και η μέγιστη συμμετοχή των Συνέδρων σε αυτό.

Περισσότερες πληροφορίες στην παρακάτω (5η)Ανακοίνωση της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.

Ιστοσελίδα Συνεδρίου https://dspeekpe.wixsite.com/8osynedriopeekpe

Σημαντικές ημερομηνίες: 9 Σεπτεμβρίου 2020 Εγγραφή για παρακολούθηση

(5η)Ανακοίνωση της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.

ΤΕΛΙΚΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 8oυ-ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ_ΠΕΕΚΠΕ

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για συμμετοχή στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.) – Πάτρα 13-15/3/2020

Απόσπασμα από την ανακοίνωση της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.

Προκειμένου να συντάξουμε Πίνακα Εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Συνέδριο, ο οποίος στη συνέχεια θα αποσταλεί στο Υ.ΠΑΙ.Θ. για την τελική έγκριση συμμετοχής – μετακίνησης, παρακαλούμε να προωθήσετε το παρόν έγγραφο, στα ΠΕΚΕΣ, στα ΚΕΣΥ, στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στα ΚΠΕ , στους/στις Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/ Σχολικών Δραστηριοτήτων, στα ΕΚΦΕ και στα σχολεία αρμοδιότητάς σας ώστε οι ενδιαφερόμενοι/ες Εκπαιδευτικοί και τα Στελέχη Εκπαίδευσης να δηλώσουν τη συμμετοχή τους έως 20 Φεβρουαρίου 2020 συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα: https://forms.gle/UR8eFvt3KD44Ka176
Τα έξοδα συμμετοχής, μετακίνησης, διαμονής και διατροφής βαρύνουν τους ίδιους τους συμμετέχοντες.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή, στις Ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του Συνεδρίου στη διεύθυνση: https://dspeekpe.wixsite.com/8osynedriopeekpe

Ανακοίνωση της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.

8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. (4η Ανακοίνωση) – «Η Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία στην εποχή της κλιματικής αλλαγής» Πάτρα, 13-15 Μαρτίου 2020

Το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. με θέμα:
«Η Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία στην εποχή της κλιματικής αλλαγής»
θα πραγματοποιηθεί στις 13, 14 & 15 Μαρτίου 2020 στην Πάτρα.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών για προφορική ανακοίνωση ή ανακοίνωση αφίσας (πόστερ) και υποβολής εργασιών για υλοποίηση εργαστηρίου είναι η 10η Ιανουαρίου 2020.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

1) να υποβάλουν εργασίες προς αξιολόγηση για προφορική ανακοίνωση ή ανακοίνωση αφίσας (πόστερ).
Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν εργασίες προς αξιολόγηση θα πρέπει να στείλουν πλήρες κείμενο με ανώτατο όριο τις 3.000 λέξεις (6-8 σελίδες) μέχρι την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020. Η υποβολή των διαμορφωμένων κειμένων των εργασιών θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση d.s.peekpe@gmail.com Παρακαλούνται όσοι και όσες στείλουν εργασίες να μην υποβάλουν περισσότερες από μία εργασίες με πρώτο το όνομά τους ενώ μπορούν να συμμετέχουν σε περισσότερες εργασίες αποφεύγοντας τις υπερβολές.

2) να υποβάλουν προς αξιολόγηση αίτημα για υλοποίηση εργαστηρίου.
Όσοι επιθυμούν να υλοποιήσουν εργαστήριο θα πρέπει να υποβάλουν προς αξιολόγηση κείμενο με ανώτατο όριο τις 1.500 λέξεις (έως 4 σελίδες) μέχρι και την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020. Η μορφή του κειμένου για υλοποίηση εργαστηρίου παρακαλούμε να είναι αυτή που περιγράφουν οι επισυναπτόμενες οδηγίες.

3) να παρακολουθήσουν τις εργασίες και να λάβουν μέρος στις συζητήσεις και τα εργαστήρια
4) να καταθέσουν προτάσεις για διοργάνωση στρογγυλών τραπεζιών και forum συζήτησης μαθητών με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ένωσης: d.s.peekpe@gmail.com
5) να λειτουργήσουν έκθεση εκπαιδευτικού υλικού και υλικού κυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορέων. Για τη συμμετοχή τους, οι ενδιαφερόμενες οργανώσεις και φορείς καλούνται να επικοινωνήσουν μέσω e-mail στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: d.s.peekpe@gmail.com

Περισσότερες πληροφορίες στην παρακάτω (4η)Ανακοίνωση της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.(δικαίωμα συμμετοχής (registration) στο Συνέδριο)

Ιστοσελίδα Συνεδρίου https://dspeekpe.wixsite.com/8osynedriopeekpe

Σημαντικές ημερομηνίες:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών Έως 10 Ιανουαρίου 2020
Ενημέρωση για αποδοχή των εργασιών Έως 10 Φεβρουαρίου 2020
Έγκαιρη εγγραφή στο συνέδριο Έως 21 Φεβρουαρίου 2020

(4η)Ανακοίνωση της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.

 

8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. (3η Ανακοίνωση-Παράταση προθεσμίας) – «Η Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία στην εποχή της κλιματικής αλλαγής» Πάτρα, 13-15 Μαρτίου 2020

Το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. με θέμα:
«Η Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία στην εποχή της κλιματικής αλλαγής»
θα πραγματοποιηθεί στις 13, 14 & 15 Μαρτίου 2020 στην Πάτρα.

Το συνέδριο έχει τεθεί υπό την αιγίδα των Σχολών Θετικών Επιστημών και Ανθρωπιστικών – Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες ώστε το Συνέδριο να τεθεί και υπό την Αιγίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Κατόπιν πολλών αιτημάτων παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής εργασιών για προφορική ανακοίνωση ή ανακοίνωση αφίσας (πόστερ) και υποβολής εργασιών για υλοποίηση εργαστηρίου έως τις 10 Ιανουαρίου 2020.

Στο Συνέδριο καλούνται να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, διδάσκοντες και ερευνητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, υποψήφιοι διδάκτορες, ερευνητές Ερευνητικών Ιδρυμάτων, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και εκπρόσωποι κυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορέων.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν εργασίες προς αξιολόγηση θα πρέπει να στείλουν πλήρες κείμενο με ανώτατο όριο τις 3.000 λέξεις (6-8 σελίδες) μέχρι την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020. Η υποβολή των διαμορφωμένων κειμένων των εργασιών θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση d.s.peekpe@gmail.com Η μορφή του κειμένου των εργασιών παρακαλούμε να είναι αυτή που περιγράφουν οι επισυναπτόμενες οδηγίες.

Όσοι επιθυμούν να υλοποιήσουν εργαστήριο θα πρέπει να υποβάλουν προς αξιολόγηση κείμενο με ανώτατο όριο τις 1.500 λέξεις (έως 4 σελίδες) μέχρι και την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020. Η μορφή του κειμένου για υλοποίηση εργαστηρίου παρακαλούμε να είναι αυτή που περιγράφουν οι επισυναπτόμενες οδηγίες.

Για την καλύτερη οργάνωση και τον προγραμματισμό του Συνεδρίου όσοι προτίθενται να υποβάλουν εργασία στο 8ο Συνέδριο της ΠΕΕΚΠΕ παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση http://bit.ly/8_synedrio_peekpe_ergasia

Περισσότερες πληροφορίες στην παρακάτω (3η)Ανακοίνωση της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.

Ιστοσελίδα Συνεδρίου https://dspeekpe.wixsite.com/8osynedriopeekpe

Σημαντικές ημερομηνίες:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών Έως 10 Ιανουαρίου 2020
Ενημέρωση για αποδοχή των εργασιών Έως 10 Φεβρουαρίου 2020
Έγκαιρη εγγραφή στο συνέδριο Έως 21 Φεβρουαρίου 2020

(3η)Ανακοίνωση της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.
Οδηγίες και Υπόδειγμα Συγγραφής ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οδηγίες και Υπόδειγμα Συγγραφής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

 

ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών – Πρόσκληση συμμετοχής στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο OpenEarth 2020

kpe EdessasΤο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Έδεσσας Γιαννιτσών,

  • ως κομβικός συνεργάτης σε ότι αφορά στην Εκπαίδευση
  • στο πλαίσιο λειτουργίας και συντονισμού των Εθνικών Θεματικών Δικτύων του Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΑ… «ΑΧΡΗΣΤΑ» και ΝΕΡΟ & ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ,

σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε ή και να συμμετάσχετε με ανακοίνωσή σας στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο OpenEarth 2020, που έχει ως αντικείμενο την Κλιματική Αλλαγή. Το Συνέδριο θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη από τις 12 έως και τις 15 Φεβρουαρίου 2020.

Σημείο αναφοράς 1ο: Στη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργήσει μία τουλάχιστον Συνεδρία η οποία θα δώσει βήμα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές να παρουσιάσουν το έργο* τους -μετά από αξιολόγηση από κριτές-, στην αγγλική γλώσσα, λαμβάνοντας τη σχετική βεβαίωση ανακοίνωσης σε επιστημονικό συνέδριο.
Σημείο αναφοράς 2ο: Το δικαίωμα συμμετοχής και ανακοίνωσης στο Συνέδριο δίνεται δίχως χρέωση, αδαπάνως.
Σημείο αναφοράς 3ο: Οι καλύτερες ανακοινώσεις θα δημοσιευθούν ως άρθρα -μετά από νέα αξιολόγηση- στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό “Desalination and Water Treatment Journal”.
Σημείο αναφοράς 4ο: Μια πλήρης ημέρα επίσκεψης-εκδρομή θα πραγματοποιηθεί στις 15 Φεβρουαρίου 2020 στην ελληνική πιλοτική περιοχή του ευρωπαϊκού έργου BalkanRoad -στο πλαίσιο του οποίου διοργανώνεται το παρόν συνέδριο- , συγκεκριμένα στο Κτήμα Κυρ-Γιάννη, στη Νάουσα.
Σημείο αναφοράς 5ο: Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων προς κρίση έχει μετατεθεί για τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

SAVE THE DATE: 12 έως και τις 15 Φεβρουαρίου 2020.
Όσες και όσοι ενδιαφερόσαστε να συμμετάσχετε, επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο για περαιτέρω πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής.
http://balkanroad.eu/conference

Η δράση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτ/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και σε μαθητές Β/θμιας Εκπαίδευσης, της επικράτειας.

Έγγραφο ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών

8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. (2η Ανακοίνωση) – «Η Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία στην εποχή της κλιματικής αλλαγής» Πάτρα, 13-15 Μαρτίου 2020

Το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. με θέμα:
«Η Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία στην εποχή της κλιματικής αλλαγής»
θα πραγματοποιηθεί στις 13, 14 & 15 Μαρτίου 2020 στην Πάτρα.

Το συνέδριο έχει τεθεί υπό την αιγίδα των Σχολών Θετικών Επιστημών και Ανθρωπιστικών – Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες ώστε το Συνέδριο να τεθεί και υπό την Αιγίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Στόχοι του Συνεδρίου είναι:

  • Η ανάδειξη των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης /Εκπαίδευσης για την Αειφορία που υλοποιούνται στα σχολεία της χώρας.
  • Η προβολή του έργου και των δράσεων των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης / Σχολικών Δραστηριοτήτων.
  • Η παρουσίαση της έρευνας σχετικά με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση για την Αειφορία που διεξάγεται στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
  • Η παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση για την Αειφορία.
  • Η παρουσίαση δράσεων και δραστηριοτήτων σχετικών με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση για την Αειφορία που υλοποιούνται από κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς.
  • Οι προοπτικές της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης υπό το πρίσμα των 17 στόχων της Αειφόρου Ανάπτυξης.
  • Η αποτίμηση των 30 χρόνων λειτουργίας του Θεσμού της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και προτάσεις για τη συνέχισή του.
  • Η ανάδειξη της συμβολής της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης για την Αειφορία στη διαμόρφωση του νέου σχολείου του 21ου αιώνα.

Στο Συνέδριο καλούνται να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, διδάσκοντες και ερευνητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, υποψήφιοι διδάκτορες, ερευνητές Ερευνητικών Ιδρυμάτων, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και εκπρόσωποι κυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορέων.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν εργασίες προς αξιολόγηση θα πρέπει να στείλουν πλήρες κείμενο με ανώτατο όριο τις 3.000 λέξεις (6-8 σελίδες) μέχρι την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2019. Η υποβολή των διαμορφωμένων κειμένων των εργασιών θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση d.s.peekpe@gmail.com Η μορφή του κειμένου των εργασιών παρακαλούμε να είναι αυτή που περιγράφουν οι επισυναπτόμενες οδηγίες.

Όσοι επιθυμούν να υλοποιήσουν εργαστήριο θα πρέπει να υποβάλουν προς αξιολόγηση κείμενο με ανώτατο όριο τις 1.500 λέξεις (έως 4 σελίδες) μέχρι και την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2019. Η μορφή του κειμένου για υλοποίηση εργαστηρίου παρακαλούμε να είναι αυτή που περιγράφουν οι επισυναπτόμενες οδηγίες.

Για την καλύτερη οργάνωση και τον προγραμματισμό του Συνεδρίου όσοι προτίθενται να υποβάλουν εργασία στο 8ο Συνέδριο της ΠΕΕΚΠΕ παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση http://bit.ly/8_synedrio_peekpe_ergasia

Περισσότερες πληροφορίες στην παρακάτω (2η)Ανακοίνωση της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.

Ιστοσελίδα Συνεδρίου https://dspeekpe.wixsite.com/8osynedriopeekpe

Σημαντικές ημερομηνίες:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών Έως 27 Δεκεμβρίου 2019
Ενημέρωση για αποδοχή των εργασιών Έως 31 Ιανουαρίου 2020
Έγκαιρη εγγραφή στο συνέδριο Έως 10 Φεβρουαρίου 2020

(2η)Ανακοίνωση της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.
Οδηγίες και Υπόδειγμα Συγγραφής ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οδηγίες και Υπόδειγμα Συγγραφής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

 

8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. – «Η Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία στην εποχή της κλιματικής αλλαγής» Πάτρα, 13-15 Μαρτίου 2020

Το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. με θέμα: «Η Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία στην εποχή της κλιματικής αλλαγής»

θα πραγματοποιηθεί στις 13, 14 & 15 Μαρτίου 2020 στην Πάτρα.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν εργασίες προς αξιολόγηση θα πρέπει να στείλουν πλήρες κείμενο με ανώτατο όριο τις 3.000 λέξεις (6-8 σελίδες) μέχρι την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2019. Η υποβολή των διαμορφωμένων κειμένων των εργασιών θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση d.s.peekpe@gmail.com

Για την καλύτερη οργάνωση και τον προγραμματισμό του Συνεδρίου όσοι προτίθενται να υποβάλουν εργασία στο 8ο Συνέδριο της ΠΕΕΚΠΕ παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση http://bit.ly/8_synedrio_peekpe_ergasia

Ανακοίνωση της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.

Οδηγίες και Υπόδειγμα Μορφοποίησης Εισηγήσεων

 

11o Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση 19-21 Απριλίου 2019

«Επαναπροσδιορίζοντας τη Διδασκαλία και Μάθηση των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας στον 21ο αι.»

Σκοπός του 11ου συνεδρίου της ΕΝΕΦΕΤ είναι η καταγραφή των εξελίξεων στη διδασκαλία και μάθηση των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας με ορίζοντα τις πολλαπλές προκλήσεις του 21ου αιώνα. Μέσα από σύγχρονες ερευνητικές μεθόδους και εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων θα γίνει προσπάθεια να αποτυπωθούν τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, τα οποία αφορούν όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σχετικά με τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας.

Θεματικές Ενότητες
Oι υποβαλλόμενες εργασίες θα πρέπει να εμπίπτουν σε μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες θεματικές:
1. Διδασκαλία και μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες
2. Διδασκαλία και μάθηση στην Τεχνολογία
3. Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών
4. Επιστημονικός και Τεχνολογικός Γραμματισμός
5. Ανάπτυξη κριτικής σκέψης στην εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας
6. Αντιλήψεις και συλλογισμοί μαθητών και εκπαιδευτικών
7. Αναλυτικά Προγράμματα και βιβλία στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία
8. Εφαρμογές ΤΠΕ στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας
9. Εκπαιδευτική αξιοποίηση της Ιστορίας και Φιλοσοφίας στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία
10. Διδακτικές πρακτικές
11. Πειραματική διδασκαλία
12. Αναλογίες, μοντέλα και μοντελοποίηση
13. Μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία
14. Διαθεματικές προσεγγίσεις στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία
15. Διδασκαλία και μάθηση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση / Εκπαίδευση για την Αειφορία

5ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας με θέμα “Ήχος, Βίωμα, Εκπαίδευση” στο πλαίσιο του Εθνικού Επιστημονικού Δικτύου Εκπαίδευσης: Ήχος: Περιβάλλον, Άνθρωπος, Πολιτισμός

Το 5ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας με θέμα “Ήχος, Βίωμα, Εκπαίδευση” θα γίνει στην Καλαμάτα 27-30 Σεπτεμβρίου 2018.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση