Άρθρα κατηγορίας "2017"

Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας – Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το British Council και τη Διεύθυνση Β΄/θμιας Εκπ/σης Γ΄Αθήνας, 16 Δεκεμβρίου 2017

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της υποστήριξης των καθηγητών που αναλαμβάνουν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της ενδυνάμωσης στο έργο τους, συνεργάζεται με το British Council και  τη Διεύθυνση  Β΄/ θμιας Εκπ/σης Γ΄Αθήνας για τη διοργάνωση σεμιναρίου με τίτλο :

” Ζώντας Όλοι Μαζί “

Το πρόγραμμα «Ζώντας όλοι μαζί», περιλαμβάνει ανάπτυξη δεξιοτήτων για εκπαιδευτικούς και βασίζεται στη διαδραστική μάθηση. Η μεθοδολογία αυτή έχει αποδειχθεί αποτελεσματική στο να κινητοποιεί ομάδες και άτομα να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της μάθησης και να βελτιώσουν σημαντικά δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας. Ο σχεδιασμός των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση για την κατάσταση των προσφύγων και μεταναστών ανά τον κόσμο και την αποσαφήνιση εννοιών και αντιλήψεων σχετικά με το διεθνές νομικό καθεστώς που τους αφορά και τη νομιμοποίηση τους.  

Το σεμινάριο απευθύνεται σε 30 εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στις προαναφερθείσες Διευθύνσεις και θα διεξαχθεί στο 1ο Γυμνάσιο Νέου Ψυχικού, Τζαβέλλα 64, (δείτε το χάρτη : https://www.google.gr/maps/@38.0040808,23.7911261,15z)  το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017 και ώρες 9:30π.μ.-16:30μμ.

Στην επιλογή, θα προηγηθούν οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολεία που υποδέχονται παιδιά πρόσφυγες/μετανάστες στις πρωινές τάξεις, τάξεις υποδοχής, ΔΥΕΠ.

Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής: οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδηλώσουν την πρόθεση παρακολούθησης του Σεμιναρίου, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική Φόρμα συμμετοχής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017.

Η Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας συνεργάζεται με το ΚΠΕ Λαυρίου και τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Α΄/ θμια Αν. Αττικής, Β΄/θμια Αν. Αττικής, , Α΄/θμια Α’ Αθήνας, Α΄/θμια Β’ Αθήνας και Β΄/ θμια Ν. Κυκλάδων για τη διοργάνωση Σεμιναρίου, με τίτλο : «Αρχιτεκτονική και Περιβάλλον» 8-9 Δεκεμβρίου 2017

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της υποστήριξης των καθηγητών που αναλαμβάνουν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της ενδυνάμωσης στο έργο τους, συνεργάζεται με το ΚΠΕ Λαυρίου και τις Δ/νσεις Εκπαίδευσης Α΄/ θμια Αν. Αττικής, Β΄/θμια Αν. Αττικής, , Α΄/θμια Α’ Αθήνας, Α΄/θμια Β’ Αθήνας και Β΄/ θμια Ν. Κυκλάδων για τη διοργάνωση Σεμιναρίου,  με τίτλο :

«Αρχιτεκτονική και Περιβάλλον»

Το σεμινάριο έχει ως στόχο να διερευνήσει την σχέση αυτή σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, χρησιμοποιώντας ως μελέτη περίπτωσης την πόλη του Λαυρίου. Η πόλη του Λαυρίου διαθέτει μια πληθώρα κτιρίων που παρουσιάζουν ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, κάποια από τα οποία έχουν αξιοποιηθεί και έχουν αποκτήσει νέα ζωή αλλάζοντας χρήση, ενώ αρκετά παραμένουν αναξιοποίητα κελύφη. Καθώς κάθε γειτονιά διαθέτει ένα, συνήθως εγκαταλειμμένο, αρχιτεκτονικό απόθεμα αλλά και δημόσιους χώρους λιγότερο ή περισσότερο ελκυστικούς, επιδίωξη του σεμιναρίου είναι οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί να αποκτήσουν τα κατάλληλα εκπαιδευτικά εργαλεία που θα τους συνδράμουν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση αντίστοιχων περιβαλλοντικών προγραμμάτων χρησιμοποιώντας τα αρχιτεκτονικά ερεθίσματα που προσφέρει η περιοχή τους.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στους χώρους του ΚΠΕ και στην πόλη του Λαυρίου, την οποία θα προσεγγίσουμε περπατώντας. Για την Παρασκευή το βράδυ υπάρχει η δυνατότητα χρήσης του ξενώνα του ΚΠΕ για περιορισμένο αριθμό ατόμων, περίπου 26-28.

Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής: οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδηλώσουν την πρόθεση παρακολούθησης του Σεμιναρίου, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική Φόρμα συμμετοχής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : 20-11-2017

Έγγραφο της Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8-12-2017
17.00-17.15
Άφιξη στο ΚΠΕ Λαυρίου
17.15-17.30
Στοχοθεσία του σεμιναρίου – Γνωριμία με το ΚΠΕ
17.30-17.50
Δ. Χατζή-Ροδοπούλου (αρχιτέκτων): ‘Η αρχιτεκτονική συνομιλεί με το περιβάλλον’
17.50-18.10
Ο. Σενή (αρχιτέκτων – ΤΠΠΛ): Εισήγηση για το ιστορικό της δημιουργίας του Λαυρίου
18.10-18.30
Μ. Μαρμάνη (ιστορικός): Εισήγηση για τα βιομηχανικά κτίρια και την αξιοποίηση τους στην εκπαίδευση στο πλαίσιο της τοπικής ιστορίας
18.30-19.00
Διάλειμμα για καφέ
19.00-19.20
Μ. Μανούδη (προϊσταμένη ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ): Εισήγηση για τα διατηρητέα κτίσματα
19.20-19.40
Χ. Μόρμορη (αρχιτέκτων): ‘Αξιοποίηση μνημείων πολιτισμού και ποιότητα ζωής’
19.40-20.00
Η. Ζαχαρόπουλος (καθηγητής ΕΜΠ): ‘Βιοκλιματική αρχιτεκτονική’
20.00-20.30
Συζήτηση

ΣΑΒΒΑΤΟ 9-12-2017

9.30-9.45
Άφιξη στο ΚΠΕ Λαυρίου
9.45-10.00
Παρουσίαση του  νέου προγράμματος του ΚΠΕ Λαυρίου
10.00-13.00
Εργαστήριο: ‘Αστικό μονοπάτι στο Λαύριο’ (Φ. Πέππα, Ε. Μιχαηλίδου, Μ. Καγιάφα – μέλη ΠΟ ΚΠΕ Λαυρίου)
13.00-14.00
Διάλειμμα και ελαφρύ γεύμα
14.00-16.00
Εργαστήριο 1: ‘Εκπαιδεύοντας το βλέμμα των παιδιών στο δημόσιο χώρο’ (Μαρία Δημοπούλου, Υπ. ΠΕ Α’ Αθήνας Α΄/βάθμια και Καλλιόπη Κύρδη, Υπ. Πολιτιστικών Α’ Αθήνας Α΄/βάθμια)Εργαστήριο 2: ‘Οι αρχιτεκτονικές μορφές ως τοπόσημα της περιοχής μου’ (ΜαρούσαΣπαρτινού, Υπ. Σχ.Δραστ. Κυκλάδων β/βάθμια και Μαρία Καγιάφα, Υπ. ΚΠΕ Λαυρίου)
16.00-16.30
Συζήτηση, αξιολογήσεις, βεβαιώσεις

 

Η Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας συνεργάζεται με το ΚΠΕ Ελευσίνας και τις Δ/νσεις Εκπαίδευσης Δ.Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Δυτικής Αττικής και Πειραιά, Δ.Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας και Δυτικής Αττικής για τη διοργάνωση Σεμιναρίου, με τίτλο : «Η “τέχνη” της ομάδας στην εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία» 09-12-2017

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της υποστήριξης των καθηγητών που αναλαμβάνουν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της ενδυνάμωσης στο έργο τους, συνεργάζεται με το ΚΠΕ Ελευσίνας και τις Δ/νσεις Εκπαίδευσης Δ.Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Δυτικής Αττικής και Πειραιά, Δ.Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας και Δυτικής Αττικής για τη διοργάνωση Σεμιναρίου,  με τίτλο :

 «Η “τέχνη” της ομάδας στην εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία»
 Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του σεμιναρίου  είναι  :
  • Η αναγνώριση της αξίας της λειτουργίας των ομάδων στην εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία
  • Η εξοικείωση με τα βήματα και τους κανόνες κτισίματος μιας ομάδας
  • Η αναγνώριση της σπουδαιότητας της ομάδας και της συνεργασίας μεταξύ των μελών για την επίτευξη κοινών στόχων

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στους χώρους του ΚΠΕ στις 9 Δεκεμβρίου 2017 και απευθύνεται σε 10 εκπαιδευτικούς από κάθε Διεύθυνση. Όσοι επιθυμούν να το παρακολουθήσουν καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στους Υπεύθυνους Π.Ε. των οικείων Δ/νσεων.

Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής: οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδηλώσουν την πρόθεση παρακολούθησης του Σεμιναρίου, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική Φόρμα συμμετοχής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : 8-11-2017

Έγγραφο της Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

 

Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας – Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το British Council και τη Διεύθυνση Β΄/θμιας Εκπ/σης Γ΄Αθήνας, 14 Νοεμβρίου 2017

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Β΄ Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,στο πλαίσιο της υποστήριξης των καθηγητών που αναλαμβάνουν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της ενδυνάμωσης στο έργο τους, συνεργάζεται με το British Council και  τη Διεύθυνση  Β΄/ θμιας Εκπ/σης Γ΄Αθήνας για τη διοργάνωση σεμιναρίου με τίτλο :

” Δεξιότητες Ζωής – Διαμορφώνοντας Κοινωνικούς Επιχειρηματίες “

Το σεμινάριο απευθύνεται σε 30 εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στις προαναφερθείσες Διευθύνσεις και θα διεξαχθεί στο British Council, Πλατεία Κολωνακίου 17 και ώρες 15.30-19.45 μμ.
Σε περίπτωση που οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών είναι αρκετά περισσότερες από 30, υπάρχει η δυνατότητα να πραγματοποιηθεί εκ νέου το σεμινάριο, την επόμενη Τρίτη, 21 Νοεμβρίου, τις ίδιες ώρες.

Το σεμινάριο θα έχει βιωματικό-εργαστηριακό χαρακτήρα και μεταξύ άλλων, θα παρέχει στους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς:

  • πληροφορίες πάνω στις δεξιότητες ζωής, τους εκπαιδευτικούς στόχους και τη μεθοδολογία του προγράμματος
  • πληροφορίες για το πώς λειτουργεί το πρόγραμμα και πώς μπορεί να φιλοξενηθεί στα σχολεία
  • μία κοινότητα για ανταλλαγή εμπειριών και υλικού και για αναζήτηση υποστήριξης για περαιτέρω πρωτοβουλίες και συνεργασία.

Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής: οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδηλώσουν την πρόθεση παρακολούθησης του Σεμιναρίου, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική Φόρμα συμμετοχής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : Τρίτη  7 Νοεμβρίου 2017.

Η Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας συνεργάζεται με το ΚΠΕ Φιλιατών και τη Διεύθυνση Β΄/θμιας Εκπ/σης Γ΄Αθήνας για τη διοργάνωση σεμιναρίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 17-19 Νοεμβρίου 2017

ΚΠΕ Φιλιατών

ΠΕΡΙΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δ Δ Ε Β΄ ΑΘΗΝΑΣΓΡΑΦ ΠΕΡ Γ' ΔΙΕΥΘ Δ Ε ΑΘΗΝΑΣ

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της υποστήριξης των καθηγητών που αναλαμβάνουν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της ενδυνάμωσης στο έργο τους, συνεργάζεται με το ΚΠΕ Φιλιατών και  τη Διεύθυνση  Β΄/ θμιας Εκπ/σης Γ΄Αθήνας για τη διοργάνωση σεμιναρίου στην Θεσπρωτία  με τίτλο :

” Μελετώντας την Ιστορία και το Περιβάλλον με στόχο  την βιώσιμη ανάπτυξη : Η περίπτωση του ποταμού Αχέροντα “

Το σεμινάριο απευθύνεται σε 45 εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στις προαναφερθείσες Διευθύνσεις. Το σεμινάριο, θα συνδυάζει περιβαλλοντική, ιστορική, θεωρητική και βιωματική προσέγγιση της περιοχής σε  έναν  από τους ομορφότερους αλλά και  λιγότερο αξιοποιημένους νομούς της Ελλάδας. Οι εργασίες του σεμιναρίου θα διεξαχθούν στο Πολιτιστικό Κέντρο Παραμυθιάς Καρκαμίσι, στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Θεσπρωτίας στην Βρυσέλα και στο πεδίο ( ποταμός Αχέροντας, Σούλι,  πόλη της Παραμυθιάς, Φοινίκι )

Η αναχώρηση για την Παραμυθιά  έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017 το μεσημέρι. Η  επιστροφή στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017.

Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής: οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδηλώσουν την πρόθεση παρακολούθησης του Σεμιναρίου, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική Φόρμα συμμετοχής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : 25-10-2017

Έγγραφο της Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

Η Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας συνεργάζεται με το ΚΠΕ Λαυρίου και τις Δ/νσεις Εκπαίδευσης Α΄/βάθμια Αν. Αττικής, Β΄/βάθμια Αν. Αττικής, Α΄/βάθμια Β’ Αθήνας, Α΄/βάθμια Δ’ Αθήνας και Β΄/βάθμια Κυκλάδων για τη διοργάνωση Ημερίδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της υποστήριξης των καθηγητών που αναλαμβάνουν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της ενδυνάμωσης στο έργο τους, συνεργάζεται με το ΚΠΕ Λαυρίου και  τις Δ/νσεις Α΄/θμιας Εκπ/σης Β΄ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής και Δ΄Αθήνας και Β΄/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων και Ανατολικής Αττικής για τη διοργάνωση Ημερίδας,  με τίτλο :  ” Προσανατολίζομαι στο ΧΑΟΣ “

 Η Ημερίδα απευθύνεται σε 60 εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στις προαναφερθείσες Διευθύνσεις. Θέμα της είναι ο αγωνιστικός προσανατολισμός (orienteering) και πώς αυτό το σχετικά νέο στην Ελλάδα αγώνισμα/παιχνίδι μπορεί να προσαρμοστεί από τον/την εκπαιδευτικό και να αποτελέσει ένα αξιόλογο εργαλείο στα χέρια του/της με σκοπό την γνωριμία των μαθητών με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής τους, με παιγνιώδη και ελκυστικό τρόπο. Οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί θα έρθουν σε επαφή με τις βασικές αρχές του προσανατολισμού, θα μάθουν να προσανατολίζονται στο χώρο, βιώνοντας την αυθεντική συνθήκη του αγωνίσματος  και στη συνέχεια θα συμμετάσχουν σε εργαστήριο όπου θα συζητηθούν τρόποι προσαρμογής του αγωνίσματος προς όφελος των σχολικών ομάδων Π.Ε. 

Το ΚΠΕ Λαυρίου προτίθεται να σχεδιάσει και να υλοποιήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα Π.Ε. με τον ίδιο τίτλο και να φέρει σε επαφή στους μαθητές με τον Εθνικό Δρυμό Σουνίου μέσω του προσανατολισμού, με στόχο την γνωριμία τους με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Εθνικού Δρυμού και την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα προστασίας και ανάδειξής του.

Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής: οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδηλώσουν την πρόθεση παρακολούθησης του Σεμιναρίου, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική Φόρμα συμμετοχής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : 12-10-2017 24.00

Έγγραφο της Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας – Επιμορφωτικό σεμινάριο σε συνεργασία με το ΚΠΕ Δραπετσώνας και με τους Υπευθύνους Π.Ε. των Δ/νσεων Α΄/θμιας Εκπ/σης Πειραιά, Δυτικής Αττικής, Α΄ και Β΄ Αθήνας, και Β΄/θμιας Εκπ/σης Δ΄ Αθήνας 20-21 Οκτωβρίου 2017

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας διά της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, συνεργάζεται με το ΚΠΕ Δραπετσώνας και με τους Υπευθύνους Π.Ε. των Δ/νσεων Α΄/θμιας Εκπ/σης Πειραιά, Δυτικής Αττικής, Α΄ και Β΄ Αθήνας, και Β΄/θμιας Εκπ/σης Δ΄ Αθήνας, για την διοργάνωση διήμερου επιμορφωτικού σεμιναρίου με θέμα : 

«Η υπεύθυνη κατανάλωση την εποχή της παγκοσμιοποίησης»

στις 20 και 21 Οκτωβρίου, στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Δραπετσώνας.

Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να προβληματιστούν και να αποτιμήσουν κριτικά τον κομβικό ρόλο της κατανάλωσης στο πλαίσιο της ανάπτυξης, να ενημερωθούν για τα δικαιώματα τους ως καταναλωτές, αλλά και την ευθύνη τους  ως παγκόσμιοι πολίτες. Η εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία συναντά την εκπαίδευση για την ιδιότητα του παγκόσμιου πολίτη, γιατί προσεγγίζει το θέμα της κατανάλωσης όχι μόνο από την οπτική της εξάντλησης των φυσικών πόρων και της συσσώρευσης απορριμμάτων αλλά και μέσα από θέματα περιβαλλοντικής και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο σεμινάριο να συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα έως τις 30/09/2017 και ώρα 13.00.

Ενδεικτικό πρόγραμμα
 Παρασκευή 20 Οκτωβρίου
17.00-17.30 : Προσέλευση – εγγραφές
17.30-17.50 : «Η Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία : ο καταναλωτής μέσα από την οπτική του παγκόσμιου πολίτη» Στ. Τριανταφύλλου, Υπεύθυνη ΚΠΕ Δραπετσώνας
17.50-18.10 : «Τα δικαιώματα του καταναλωτή», Μ. Τσιφάκης, Ένωση καταναλωτών
18.10-18.30 : Ενημέρωση/ κριτική αποτίμηση των εμπορικών συμφωνιών ΤΤP – Ceta, Κ. Φωτεινάκης, Φίλοι της Φύσης
18.30 – 19.00 : Συζήτηση
19.00-19.10 : Διάλειμμα
19.10-19.30 : «Το Δίκαιο εμπόριο», Κ. Γαρυφάλλη, Fair trade Hellas
19.30-19.50 : «Εφαρμόζοντας την «κοινωνική οικονομία», Μανώλης Κοπανάκης, Υπεύθυνος ΚΠΕ Καρπενησίου
19.50-20.10 : «Η Κοινωνική Οικονομία : η περίπτωση της τράπεζας χρόνου», Μαλαματή Δίτσιου, πρ. Υπεύθυνη Π.Ε. Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δ΄Αθήνας και νυν σχολική Σύμβουλος ΠΕ04 Πειραιά.
20.10-21.00 : Συζήτηση, αξιολόγηση, κλείσιμο
 
Σάββατο 21 Οκτωβρίου
9.00-9.30 : Προσέλευση, χωρισμός σε ομάδες
9.30-10.30 : Προετοιμασία για Μελέτη πεδίου : συστημική διερεύνηση αξόνων μελέτης, Στ. Τριανταφύλλου, Θ. Ιωάννου, Υπεύθυνος Π.Ε.  Β΄/θμιας Εκπ/σης Δ΄ Αθήνας
10.30-12.30 : Μελέτη πεδίου, Θ. Αβδελλή, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη ΚΠΕ Δραπετσώνας, Ι. Φώκου, Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ, Αλ. Τσίγκου, Υπεύθυνη Π.Ε. Α΄/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Αττικής, Β. Πετρίδου, Υπεύθυνη Π.Ε. Β΄/θμιας Εκπ/σης Β΄ Αθήνας, Δ. Γκότζος, Υπεύθυνος Π.Ε. Α΄/θμιας Εκπ/σης Β΄ Αθήνας, Γ. Βούλγαρης, Υπεύθυνος Π.Ε. Α΄/θμιας Εκπ/σης Πειραιά
12.30-13.30 : Επεξεργασία δεδομένων μελέτης πεδίου
13.30-14.00 : Συζήτηση στην ολομέλεια
14.00-15.00 : Ελαφρύ γεύμα
15.00 – 18.00 : Βιωματικά εργαστήρια :
Α) «Ταξιδεύοντας με ένα γιλέκο στη θάλασσα της παγκοσμιοποίησης», Στ. Τριανταφύλλου, Θ. Αβδελλή, Ι. Φώκου
Β) «Κατανάλωση και διαφήμιση» Θ. Ιωάννου
Γ) «Το δίκαιο εμπόριο και η αγαπημένη μας σοκολάτα» Κ. Γαρυφάλλη, Fair trade Hellas

Έγγραφο της Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

 

Πρόσκληση – Πρόγραμμα Διημερίδας παρουσίασης προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 29 & 30 Μαϊου 2017

photo prosklisi

Πρόγραμμα παρουσίασης των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας – Επιμορφωτικό σεμινάριο σε συνεργασία με το ΚΠΕ Ελευσίνας με θέμα «Τα μητροπολιτικά πάρκα ως πεδία εκπαίδευσης για την αειφορία» στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης 10-6-2017

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Β΄ Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευσίνας προτίθεται να συμμετάσχει στη διοργάνωση επιμορφωτικού σεμιναρίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα:

«Τα μητροπολιτικά πάρκα ως πεδία εκπαίδευσης για την αειφορία»

το Σάββατο 10 Ιουνίου 2017 και ώρες 9.00-15.00.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης στο Ίλιον.

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα μέχρι την Τρίτη 23/5/2017 .

Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας – Επιμορφωτικό σεμινάριο σε συνεργασία με το ΚΠΕ Δραπετσώνας και με τους Υπευθύνους Π.Ε. των Δ/νσεων Α/θμιας εκπ/σης Πειραιά, Δυτικής Αττικής, Α΄ και Β΄ Αθήνας, και Β΄/θμιας εκπ/σης Δ΄ Αθήνας 19-20 Μαΐου 2017

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας διά της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, συνεργάζεται με το ΚΠΕ Δραπετσώνας και με τους Υπευθύνους Π.Ε. των Δ/νσεων Α/θμιας εκπ/σης Πειραιά, Δυτικής Αττικής, Α΄ και Β΄ Αθήνας, και Β΄/θμιας εκπ/σης Δ΄ Αθήνας, για την διοργάνωση διήμερου επιμορφωτικού σεμιναρίου με θέμα : 

«Η υπεύθυνη κατανάλωση την εποχή της παγκοσμιοποίησης»

στις 19 και 20 Μαΐου, στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Δραπετσώνας.

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο σεμινάριο θα συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα έως 2/5/2017 και ώρα 13.00 .

Μέγιστος αριθμός ανά διεύθυνση: 12 εκπαιδευτικοί.

Ενδεικτικό πρόγραμμα
Παρασκευή 19 Μαϊου
17.00-17.30 : Προσέλευση – εγγραφές
17.30-17.50: «Η Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία : ο καταναλωτής μέσα από την οπτική του παγκόσμιου πολίτη» Στ. Τριανταφύλλου, Υπεύθυνη ΚΠΕ Δραπετσώνας,
17.50-18.10: Ενημέρωση και κριτική αποτίμηση της εμπορικής συμφωνίας ΤΤP
18.10-18.30 : Ενημέρωση και κριτική αποτίμηση της εμπορικής συμφωνίας Ceta
18.30-18.50 : «Τα δικαιώματα του καταναλωτή», Μ. Τσιφάκης, Πρόεδρος Ένωσης καταναλωτών
18.50-19.10 : Διάλειμμα
19.10-19.30 : : «Το Δίκαιο εμπόριο», Κ. Γαρυφάλλη, Fair trade Hellas,
19.30-19.50 : «Εφαρμόζοντας την «κοινωνική οικονομία», Μανώλης Κοπανάκης, Υπεύθυνος ΚΠΕ Καρπενησίου
19.50-20.10 : «Η Κοινωνική Οικονομία : η περίπτωση της τράπεζας χρόνου», Μαλαματή Δίτσιου, πρ. Υπεύθυνη ΠΕ Β/θμιας Δ’Αθήνας και νυν σχολική Σύμβουλος ΠΕ04 Πειραιά.
20.10-21.00 : Συζήτηση, αξιολόγηση, κλείσιμο
 
Σάββατο 20 Μαϊου
9.00-9.30 : Προσέλευση, χωρισμός σε ομάδες
9.30-10.30 : Προετοιμασία για Μελέτη πεδίου : συστημική διερεύνηση αξόνων μελέτης, Στ. Τριανταφύλλου, Θ. Ιωάννου, Υπεύθυνος ΠΕ Β/θμιας Δ΄ Αθήνας
10.30-12.30 : Μελέτη πεδίου, Θ. Αβδελλή, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη ΚΠΕ Δραπετσώνας, Ι. Φώκου, Μέλος ΠΟ ΚΠΕ, Αλ. Τσίγκου, Υπεύθυνη ΠΕ Α/θμιας Δυτικής Αττικής, Β. Πετρίδου, Υπεύθυνη ΠΕ Β/θμιας Β’ Αθήνας, Δ. Γκότζος, Υπεύθυνος ΠΕ Α/θμιας Β’ Αθήνας, Γ. Βούλγαρης, Υπεύθυνος ΠΕ Α/θμιας Πειραιά
12.30-13.30 : Επεξεργασία δεδομένων μελέτης πεδίου
13.30-14.00 : Ολομέλεια
14.00-15.00 : Ελαφρύ γεύμ
15.00 – 18.00 : Βιωματικά εργαστήρια :
Α) «Ταξιδεύοντας με ένα γιλέκο στη θάλασσα της παγκοσμιοποίησης», Στ. Τριανταφύλλου, Θ. Αβδελλή, Ι. Φώκου
Β) «Κατανάλωση και διαφήμιση» Θ. Ιωάννου
Γ) «Το δίκαιο εμπόριο και η αγαπημένη μας σοκολάτα» Κ. Γαρυφάλλη, Fair trade Hellas

Έγγραφο της Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση