Άρθρα κατηγορίας "2016"

Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας – Επιμορφωτικό Σεμινάριο σε συνεργασία με το ΚΠΕ Λαυρίου και τις Διευθύνσεις Α΄/θμιας Γ΄ & Δ΄ Αθήνας και Β΄/θμιας Γ΄ Αθήνας με τίτλο : «Καλλιεργώντας … αξίες στο σχολικό κήπο» στις 16 & 17 Δεκεμβρίου 2016

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, συνεργάζεται με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου και τις Διευθύνσεις Α΄/θμιας Γ΄ & Δ΄ Αθήνας και Β΄/θμιας Γ΄ Αθήνας για την διοργάνωση διήμερου επιμορφωτικού σεμιναρίου στις 16 και 17 Δεκεμβρίου 2016 με θέμα :

«Καλλιεργώντας … αξίες στο σχολικό κήπο»

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στους χώρους του ΚΠΕ στις 16 και 17 Δεκεμβρίου 2016 και απευθύνεται σε 60 εκπαιδευτικούς των παραπάνω Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής: οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδηλώσουν την πρόθεση παρακολούθησης του Σεμιναρίου, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική  Φόρμα συμμετοχής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : 30 Νοεμβρίου 2016

Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας – Επιμορφωτικό Σεμινάριο σε συνεργασία με το ΚΠΕ Ελευσίνας και τις Διευθύνσεις Α΄/θμιας Β΄ Αθήνας και Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Γ΄ Αθήνας και Δυτικής Αττικής με τίτλο : «Μεθοδολογία και Διδακτικές Τεχνικές υλοποίησης προγραμμάτων για την αειφορία» 25 & 26-11-2016

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, συνεργάζεται με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευσίνας, και τις Διευθύνσεις Α΄/θμιας Β΄ Αθήνας και Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Γ΄ Αθήνας  και Δυτικής Αττικής ,  στο πλαίσιο της πράξης: «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014 -2020» υποέργο 3, άξονας προτεραιότητάς 6, για την οργάνωση διήμερου επιμορφωτικού σεμιναρίου στις 25 και 26 Νοεμβρίου 2016 με θέμα

«Μεθοδολογία και Διδακτικές Τεχνικές υλοποίησης προγραμμάτων για την αειφορία»

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στους χώρους του ΚΠΕ Ελευσίνας, (Ταχ. Δ/νση: Κοντούλη 60 Τηλέφωνο: 210 5546808 FAX : 210 5546809email : mail@kpe-elefs.att.sch.gr site: http://kpe-elefs.att.sch.gr) απευθύνεται σε 60 εκπαιδευτικούς των παραπάνω Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και κυρίως σε εκπαιδευτικούς που έχουν μικρή ή καθόλου εμπειρία στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων, δεν έχουν επιμορφωθεί σε ΚΠΕ και προτίθενται να υλοποιήσουν προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχολεία τους κατά το τρέχον σχολικό έτος.

Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής: οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδηλώσουν την πρόθεση παρακολούθησης του Σεμιναρίου, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική  Φόρμα συμμετοχής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : 10 Νοεμβρίου 2016

Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας – Επιμορφωτικό Βιωματικό Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) και τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄Αθήνας και Πειραιά με τίτλο : «Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις στο Υδάτινο Οικοσύστημα» 12-11-2016

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, προτίθεται να διοργανώσει Επιμορφωτικό Βιωματικό  Σεμινάριο διάρκειας 6 διδακτικών ωρών, σε συνεργασία με το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.   και τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄Αθήνας και Πειραιά, με τίτλο  :

«Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις στο Υδάτινο Οικοσύστημα»

Στο σεμινάριο αυτό, θα αναφερθεί η δυνατότητα συνεργασίας με το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. για επισκέψεις μαθητικών ομάδων, έτσι ώστε να υποστηριχθεί  η υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που σχετίζονται γενικά με το υδάτινο περιβάλλον.
Ακόμα, θα παρουσιαστεί το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Sea Change, το οποίο εστιάζει σε μια βασική αλλαγή στη θάλασσα προς την κατεύθυνση της σχέσης των πολιτών με αυτήν, ενδυναμώνοντάς τους να αναλάβουν άμεσα δράση για υγιείς θάλασσες και ωκεανούς, υγιείς κοινότητες και τελικά έναν υγιή πλανήτη. Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς για τη δυνατότητα παρακολούθησης online μαθημάτων, που θα ξεκινήσουν την 7η Νοεμβρίου στην πλατφόρμα :

Το Σεμινάριο  απευθύνεται σε όλους τους Εκπαιδευτικούς της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας, με προτεραιότητα στους Εκπαιδευτικούς που έχουν καταθέσει ή πρόκειται να καταθέσουν Σχέδιο Υποβολής  προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2016-17. Από τη Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας, θα επιλεγούν 20 εκπαιδευτικοί σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια :

  • Κατάθεση Σχεδίου Υποβολής Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σχετικού με τις θεματικές του σεμιναρίου
  • Χρόνος υποβολής της αίτησης συμμετοχής
  • Κατάθεση Σχεδίου Υποβολής Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (οποιασδήποτε θεματικής)
  • Χωρίς προηγούμενη επιμόρφωση
Το Σεμινάριο  θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 12-11-2016 και ώρες 09.30-15.30, στο  ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ,  46,7χλμ Αθηνών-Σουνίου, Ανάβυσσος (Μαύρο Λιθάρι).

Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής: οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδηλώσουν την πρόθεση παρακολούθησης του Σεμιναρίου, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική  Φόρμα συμμετοχής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : 3 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 12:00μ.μ.

 

Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας – Επιμορφωτική Ημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής Υγείας με τίτλο : «H Αγωγή για το περιβάλλον και την υγεία, μέσα από τα προγράμματα των Σχολικών Δραστηριοτήτων» 01-11-2016

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας δια των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και  Αγωγής Υγείας, ενόψει της νέας εγκυκλίου για τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων που αναμένεται, προτίθεται να διοργανώσει Επιμορφωτική Ημερίδα με τίτλο  :

«H Αγωγή για το περιβάλλον και την υγεία, μέσα από τα προγράμματα των Σχολικών Δραστηριοτήτων»

Στόχος της Ημερίδας είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για το Θεσμικό Πλαίσιο, τον τρόπο υλοποίησης, τις μεθόδους και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής Υγείας. Επίσης, έμφαση θα δοθεί στις συνεργασίες με τις δομές και τους φορείς, οι οποίοι υποβοηθούν το έργο των εκπαιδευτικών σε σχέση με την υλοποίηση των προγραμμάτων.
Η Ημερίδα  απευθύνεται σε όλους τους Εκπαιδευτικούς της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας, με προτεραιότητα στους Εκπαιδευτικούς που προτίθενται να υλοποιήσουν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και  Αγωγής Υγείας κατά το σχολικό έτος 2016-17.
Η Ημερίδα  θα πραγματοποιηθεί την  Τρίτη, 01-11-2016 και ώρες 15.45-20.30,στο 4ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου, Ιωαννίνων και Κιθαιρώνος 2, τηλέφωνο σχολείου : 2106832626.

Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής: οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδηλώσουν την πρόθεση παρακολούθησης του Σεμιναρίου, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική  Φόρμα συμμετοχής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : Πέμπτη 27 Οκτωβρίου και ώρα 12:00μ.μ.

Εσπερίδες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας , σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (Ι.Α.Α.Δ.Ε.Τ.) και το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.) και τις Διευθύνσεις Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Α΄ και Γ΄ Αθήνας και Ανατολικής Αττικής και Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Β΄ και Γ΄ Αθήνας και Ανατολικής Αττικής

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, διοργανώνει σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (Ι.Α.Α.Δ.Ε.Τ.) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (E.A.A.) και τις Διευθύνσεις Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Α΄ και Γ΄ Αθήνας και Ανατολικής Αττικής και Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας και Ανατολικής Αττικής δύο Εσπερίδες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα τη Φωτορρύπανση.

Η πρώτη Εσπερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Οκτωβρίου στο Β΄ Τοσίτσειο Αρσάκειο Λύκειο Εκάλης και ώρες 19:30-21:10 (διάρκεια 2 διδακτικών ωρών).
Η δεύτερη Εσπερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Μαρτίου στο Κέντρο Επισκεπτών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στην Πεντέλη και ώρες 19:00-23:00 (διάρκειας 5 διδακτικών ωρών).

Η Φωτορρύπανση προκαλείται από τη λανθασμένη και ακατάλληλη εφαρμογή εξωτερικού φωτισμού σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, που αντί να καλύπτει μόνο τις ανάγκες ορατότητας, κατασπαταλά ενέργεια σκορπώντας περιττό φως στο νυχτερινό περιβάλλον και στον ουρανό. Η καταπολέμηση του φαινομένου θεωρείται ύψιστης σημασίας για τον αγώνα ενάντια στην κλιματική αλλαγή.(Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο της Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας)

Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής: Συμπλήρωση της  Φόρμας συμμετοχής (αφορά και τις δύο Εσπερίδες)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : 21 Οκτωβρίου 2016

Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας – Κύκλος Επιμορφωτικών και Βιωματικών Σεμιναρίων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το (Τ.Ε.Α.Π.Η.) του Ε.Κ.Π.Α. και το ΚΠΕ Καρπενησίου

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της υποστήριξης των καθηγητών που αναλαμβάνουν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της ενδυνάμωσης στο έργο τους συνεργάζεται με τη Σχολή Επιστημών της Αγωγής του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Α.Π.Η.) του Ε.Κ.Π.Α. και το ΚΠΕ Καρπενησίου, για τη διοργάνωση κύκλου επιμορφωτικών σεμιναρίων,  με τίτλο :

“Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, μέθοδοι και τεχνικές για την αίθουσα και το πεδίο”

Ο κύκλος σεμιναρίων απευθύνεται σε  εκπαιδευτικούς οι οποίοι προτίθενται να υλοποιήσουν πρόγραμμα Περβαλλοντικής Εκπαίδευσης κατά τη σχολική χρονιά 2016-17. Περιλαμβάνει θεωρητικές προσεγγίσεις, βιωματικά εργαστήρια, εργασίες πεδίου, συνεργασίες με φορείς, εκπαίδευση σε χρήσιμα διαδικτυακά εργαλεία και εξοικείωση με την έννοια και τεχνικές αξιολόγησης του αποτελέσματος της εφαρμογής του προγράμματος Π.Ε.

Κριτήρια επιλογής :
  • Χρόνος υποβολής της αίτησης συμμετοχής
  • Πρόθεση παρακολούθησης του συνόλου των σεμιναρίων του κύκλου
  • Πρόθεση υλοποίησης προγράμματος Π.Ε. τη φετινή σχολική χρονιά
  • Χωρίς επιμόρφωση
Στους συμμετέχοντες Εκπαιδευτικούς της Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας, θα δοθεί συνολική βεβαίωση παρακολούθησης του κύκλου των Σεμιναρίων, διάρκειας 45 διδακτικών ωρών.Στην περίπτωση που κάποιοι εκπαιδευτικοί δηλώσουν συμμετοχή μόνον για ένα τμήμα του σεμιναριακού κύκλου, θα πάρουν βεβαίωση που αντιστοιχεί στις ώρες επιμόρφωσής τους .

Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής: οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδηλώσουν την πρόθεση παρακολούθησης του Σεμιναρίου, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική  Φόρμα συμμετοχής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : Τρίτη 11-10-2016 και ώρα 12:00μ.μ.

Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας – Επιμορφωτικό Βιωματικό Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με την Δ.Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας,«Θεατρικές τεχνικές και παιχνίδια στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία » 01 Οκτωβρίου 2016

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με την Δ.Δ.Ε. Γ΄Αθήνας, προτίθεται να διοργανώσει Επιμορφωτικό Βιωματικό Σεμινάριο διάρκειας 6 διδακτικών ωρών, το Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2016 και ώρες : 9.45 ( προσέλευση) – 14:00 με τίτλο :

«Θεατρικές τεχνικές και παιχνίδια στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία»

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιαστούν Θεατρικές Τεχνικές και Παιχνίδια που μπορούν να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς στη βιωματική μάθηση και  στη διαθεματική προσέγγιση των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και να αναπτυχθούν δραστηριότητες αίσθησης, κίνησης, έκφρασης, ώστε οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να μπαίνουν στη σύμβαση του παιχνιδιού.

Το εργαστήριο θα συντονίσει ο κ. Σίμος Παπαδόπουλος , επίκουρος Καθηγητής Θεατρολογίας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Εμψυχωτής Θεάτρου Βιογραφικό : http://eled.duth.gr/faculty/dep/cv_Papadopoulos_gr.pdf

Το θεατρικό εργαστήριο, θα διεξαχθεί στο Χώρο Τέχνης 14Η ΜΕΡΑ (Καλλιρόης 10, Αθήνα/ Μετρό : Ακρόπολη Τραμ : Βουλιαγμένης /Χάρτης: http://www.14mera.gr/map.asp) και απευθύνεται σε 20 εκπαιδευτικούς  (10 από κάθε Διεύθυνση).

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν ντύσιμο άνετο, ελαφρύ. Απαραίτητες οι βαμβακερές ή μάλλινες κάλτσες.

Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής: οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδηλώσουν την πρόθεση παρακολούθησης του Σεμιναρίου, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική  Φόρμα συμμετοχής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : 27 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 12:00μ.μ.

Δ.Δ.Ε. Β΄&Γ΄Αθήνας Αφίσσα – Πρόγραμμα – Έγκριση του Επιμορφωτικού Βιωματικού Σεμιναρίου στο Γεωπάρκο Σητείας 18-21 Ιουνίου 2016

Αφίσσα Επιμορφωτικού Βιωματικού Σεμιναρίου στο Γεωπάρκο Σητείας 18-21 Ιουνίου 2016

με τίτλο :

Γεωπάρκο Σητείας. Παγκόσμιο Γεωπάρκο της UNESCO :  η παράλληλη πορεία του ανθρώπου και της γης, ως μοχλός ανάπτυξης της περιβαλλοντικής συνειδητότητας του παγκόσμιου πολίτη»

Δείτε το στο slideshare.net

Πρόγραμμα Επιμορφωτικού Βιωματικού Σεμιναρίου

Έγκριση σεμιναρίου και μετακίνησης εκπαιδευτικών από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας – Επιμορφωτικό Βιωματικό Σεμινάριο στη Βραυρώνα σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, το Αρχαιολογικό Μουσείο Βραυρώνας και τις Δ/νσεις Εκπ/σης Α΄/θμια Β΄ Αθήνας και Α΄/θμια και Β΄/θμια Ανατολικής Αττικής

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, συνδιοργανώνει επιμορφωτικό βιωματικό σεμινάριο με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας & Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Ανατολικής Αττικής, την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και το Αρχαιολογικό Μουσείο Βραυρώνας, το Σάββατο 28 Μαϊου 2016 από τις 9.30 έως τις 13.30, με τίτλο :

«Υγρότοπος Βραυρώνας : συνύπαρξη φύσης και πολιτισμού»

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και η κατανόηση της οικολογικής αξίας των υγροτόπων της πατρίδας μας, μέσω της παρατήρησης του περιβάλλοντος χώρου, της ενημέρωσης σχετικά με την αξία των υγροτόπων και της συμμετοχής σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Επιμέρους στόχος του σεμιναρίου είναι ο προβληματισμός των συμμετεχόντων σχετικά με την ένταξη στο φυσικό περιβάλλον μνημείων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε 45 εκπαιδευτικούς των παραπάνω Διευθύνσεων.
Το σημείο συνάντησης είναι ο χώρος στάθμευσης του Μουσείου Βραυρώνας 

Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής: οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδηλώσουν την πρόθεση παρακολούθησης του Σεμιναρίου, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική  Φόρμα συμμετοχής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : 26 Μαΐου 2016 και ώρα 12:00μ.μ.

Εσπερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας , σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (Ι.Α.Α.Δ.Ε.Τ.) και το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.) και τις Διευθύνσεις Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Β΄ και Γ΄Αθήνας και Δυτικής Αττικής και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Α΄και Γ΄Αθήνας, Δυτικής Αττικής και Πειραιά, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (Ι.Α.Α.Δ.Ε.Τ.) και το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.) και τις Διευθύνσεις Α’/θμιας Εκπαίδευσης Β΄ και Γ΄Αθήνας και Δυτικής Αττικής και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Α΄και Γ΄Αθήνας, Δυτικής Αττικής και Πειραιά, προτίθεται να διοργανώσει Εσπερίδα στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, στο Κέντρο Επισκεπτών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στην Πεντέλη, με τίτλο :

«Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος – μια άλλη προσέγγιση στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών»

Ειδικότερος στόχος της Εσπερίδας είναι η ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τους τρόπους με τους οποίους το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών μπορεί να υποστηρίξει τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μέσα από τα προγράμματα και τις δράσεις του.
Η Εσπερίδα θα υλοποιηθεί την Τετάρτη 01-06-2016 και ώρες 18.45-23.00, στο Κέντρο Επισκεπτών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στην Πεντέλη (Ιωάννου Μεταξά και Βασιλέως Παύλου, τηλέφωνα επικοινωνίας 2106131247 και 2108109107). Tο Κέντρο Επισκεπτών (http://www.astro.noa.gr/gr/visitorcenter/penteli/) διαθέτει χώρο στάθμευσης και κυλικείο.
Συμμετέχοντες: 20 εκπαιδευτικοί από τη Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας και 10 εκπαιδευτικοί από καθεμία από τις υπόλοιπες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής: οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδηλώσουν την πρόθεση παρακολούθησης του Σεμιναρίου, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική  Φόρμα συμμετοχής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : 25 Μαΐου 2016
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EΣΠΕΡΙΔΑΣ (ΝΕΟ)
Δείτε το στο slideshare.net
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση