20/10/2012 : Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής Υγείας : Θεσμικό πλαίσιο, προβλήματα και η τεχνική του Animation στη διάθεση των Καινοτόμων Δράσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

1. Καινοτόμες Δράσεις : Περιβαλλοντική εκπαίδευση και Αγωγή Υγείας, Πετρίδου Βαρβάρα Υπ. Π.Ε. και Ξενίας Παντελής Υπ. Α.Υ. Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας

2. Εμπειρίες από προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Παπαγεωργάκη Γεωργία, PhD στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Δ/ντρια 1ου ΓΕ.Λ Αγ. Δημητρίου

3. Animation και Δημιουργικότητα στην Τάξη, Θεωρητικό μέρος –  Σενάριο, Σιάκας Σπύρος, Υπ. Πολιτιστικών Θεμάτων, Π.Ε. Α΄Αθήνας

4. Animation και Δημιουργικότητα στην Τάξη,  Δημιουργία ταινίας, Σιάκας Σπύρος, Υπ. Πολιτιστικών Θεμάτων, Π.Ε. Α΄Αθήνας