Άρθρα κατηγορίας "Σεμινάρια – δράσεις φορέων & Μ.Κ.Ο."

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού – Διαδικτυακό σεμινάριο «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή» 27 Μαρτίου 2021

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού με την υποστήριξη της υποστήριξη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής με τιμή σας καλούν να συμμετάσχετε στο πρώτο εκ των δυο εκπαιδευτικών σεμινάριων, που διεξάγεται στο πλαίσιο του έργου LIFEIP AdaptInGR-LIFE17 IPC/GR/000006: «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» (Boosting the implementation of adaptation policy across Greece) για τους εκπαιδευτικούς της Περιφέρειας Αττικής.

Ειδικότερα: Το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, που εξελίσσεται στον πλανήτη μας, συνιστά ήδη ένα φλέγον ζήτημα για τη σύγχρονη κοινωνία και αφορά, ειδικότερα, τις νεότερες γενιές. Η αποτροπή του φαινομένου είναι δύσκολη, οπότε πλέον κρίνεται σκόπιμο να ενημερωθεί ο πολίτης αφενός για τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται από την κλιματική αλλαγή και αφετέρου για την ανάγκη προσαρμογής του σε αυτές. Προς την κατεύθυνση αυτή, αναλαμβάνεται δράση και υλοποιείται το έργο LIFEIP AdaptInGR «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα», στο πλαίσιο του οποίου διεξάγεται μονοήμερο σεμινάριο, με θέμα: «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή».

Το σεμινάριο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής και θα διεξαχθεί διαδικτυακά το Σάββατο 27 Μαρτίου, 10:30-14:00.

Στο σεμινάριο θα παρουσιαστεί το εκπαιδευτικό πακέτο που έχει συνταχθεί στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP AdaptInGR και το οποίο είναι διαθέσιμο για τους εκπαιδευτικούς  προς χρήση  και αποτελείται από ένα θεωρητικό μέρος και ένα βιωματικό εργαστήριο (Workshop). Το θεωρητικό μέρος του σεμιναρίου έχει ως στόχο την εξοικείωση των εκπαιδευτικών με το θέμα της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής σε αυτή και την παρουσίαση κατευθυντήριων γραμμών για την εκπαίδευση των μαθητών, ενώ στο workshop προτείνονται σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας, μέσω ασκήσεων και βιωματικών δράσεων.

Για την καλύτερη διοργάνωση, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής στον παρακάτω σύνδεσμο, μέχρι την Πέμπτη 25 Μαρτίου. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και για την έγκαιρη ενημέρωσή σας  θα αποσταλεί email επιβεβαίωσης συμμετοχής με οδηγίες σχετικά με τον τρόπο που θα συνδεθείτε, μέχρι την Παρασκευή 26 Μαρτίου.

Αίτηση συμμετοχής: https://forms.gle/urbeTANseZd2GeD2A

Το εκπαιδευτικό πακέτο είναι εγκεκριμένο από το ΥΠΑΙΘ και στους συμμετέχοντες του σεμιναρίου θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Το έργο LIFEIP AdaptInGR υλοποιείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας σε συνεργασία με 18 στρατηγικούς εταίρους από την κεντρική διοίκηση, την τοπική αυτοδιοίκηση Α’ και Β΄ βαθμού, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο και τη συγκεκριμένη δράση διατίθενται στο https://www.adaptivegreece.gr/el-gr/. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Πράσινο Ταμείο.

Επιστολή-Π.Δ.Ε.-Αττικής-LIFE-IP

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια για τη Διδασκαλία της Αστρονομίας και Αστροβιολογίας

Σας ενημερώνουμε ότι η ομάδα εργασίας ΝΑSE, της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης, οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα,  Διαδικτυακά Εκπαιδευτικά Σεμινάρια με θέμα την Διδασκαλία της Αστρονομίας και Αστροβιολογίας, στο Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο.

H επιμόρφωση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που δεν γνωρίζουν το αντικείμενο, ή/και σε εκπαιδευτικούς που θέλουν να εμβαθύνουν σε αυτό. Τα Σεμινάρια είναι  εργαστηριακά, και βασισμένα σε συγκεκριμένες δραστηριότητες. Θα δοθεί το αντίστοιχο ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό.  Η γλώσσα των Σεμιναρίων θα είναι τα Αγγλικά, αλλά όλο το υλικό, που θα παρουσιάζεται, θα είναι μεταφρασμένο στα Ελληνικά. Θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί ως εξής:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1ο

Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021, Αστρονομία για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2ο

Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021, Αστροβιολογία για το Γυμνάσιο και  Λύκειο, με δυνατότητα προσαρμογής για το Δημοτικό

Δηλώσεις συμμετοχής και επικοινωνία

Η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους, μέσω του λογαριασμού του Σχολείου τους στην ιστοσελίδα https://astronomy.arsakeio.gr
Για το 1ο Σεμινάριο, η εκδήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι 20 Φεβρουαρίου και ώρα 14:00, και για το 2ο Σεμινάριο το αργότερο μέχρι 5 Μαρτίου και ώρα 14:00.
Επειδή ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων είναι περιορισμένος, διευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία και την ώρα υποβολής της αίτησης.

Με την ολοκλήρωση της περιόδου υποβολής των αιτήσεων, οι συμμετέχοντες σε κάθε σεμινάριο θα ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες της διαδικτυακής συνάντησης (οδηγίες, σύνδεσμος σύσκεψης κ.λπ.) μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 22 Φεβρουαρίου και στις 7 Μαρτίου, ανάλογα με το Σεμινάριο που ενδιαφέρονται.

Για θέματα που αφορούν στην εγγραφή τους και λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της επιμόρφωσης, οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση  metaxa.m@e-arsakeio.gr  με την υπεύθυνη διεξαγωγής των Σεμιναρίων κ. Μ. Μεταξά.

Foundation for Environmental Education (FEE) – UNESCO Associated Schools Network (ASPnet) διαδικτυακό σεμινάριο της καμπάνιας Trash Hack & δράσεις σχετικές με την καμπάνια Trash Hack

Ο Διεθνής Συντονιστής Foundation for Environmental Education (FEE)  των δικτύων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ, μαζί με την UNESCO Associated Schools Network (ASPnet) προκηρύσσει την καμπάνια Trash Hack, από τις 18 Ιανουαρίου 2021 έως και τις 25 Μαρτίου 2021. Πρόκειται για μια παγκόσμια καμπάνια, η οποία έχει σκοπό να ενθαρρύνει τα σχολεία να εμπλακούν σε δράσεις σχετικές με τη διαχείριση των απορριμμάτων και την βιώσιμη ανάπτυξη.

Προσκαλούνται λοιπόν τα σχολεία που συμμετέχουν στα παραπάνω δίκτυα να λάβουν μέρος σε αυτή την καμπάνια, υποβάλλοντας σύντομα βίντεο ή ακόμα και φωτοϊστορίες σχετικές με την μείωση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση, στο σχολείο ή/και το σπίτι. Oι μαθητές θα δημιουργούν βίντεο με trash hacks και θα τα αναρτούν στα link των 3 προγραμμάτων αντιστοίχως.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην επισυναπτόμενη επιστολή, όπως μας εστάλη από το FEE, καθώς και στις αντίστοιχες διεθνείς ιστοσελίδες :

Eco-Schools: https://www.ecoschools.global/trash-hack-campaign

YRE: https://www.yre.global/trash-hack-campaign

LEAF: https://www.leaf.global/trash-hack-campaign

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι το FEE μαζί με την UNESCO οργανώνει ένα διαδικτυακό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς και μαθητές, στο οποίο θα γίνει η παρουσίαση της καμπάνιας Trash Hack και στο οποίο θα δοθούν ιδέες και παραδείγματα για το πώς μπορεί να υλοποιηθούν οι αντίστοιχες δράσεις από τους εκπαιδευτικούς και μαθητές, που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε αυτήν. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί 29 Ιανουαρίου στις 1.30-3.00pm CET. Για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο πατήστε εδώ https://unesco-org.zoom.us/webinar/register/WN_B1g-IQa-RvCU7CKKQLjWyQ .

Trash Hack campaign document for NOs final

WWF Eλλάς – Σεμινάριο στο πλαίσιο του εορτασμού της παγκόσμιας ημέρας διατροφής «Τρώμε…για να αλλάξουμε τον κόσμο!» 16 Οκτωβρίου 2020

Στο πλαίσιο του εορτασμού της παγκόσμιας ημέρας διατροφής, υλοποιείται το σεμινάριο της WWF Ελλάς, για την κινητοποίηση όλων μας, με τίτλο «Τρώμε…για να αλλάξουμε τον κόσμο!»

Η Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής, γνωστή και ως Παγκόσμια Ημέρα Επισιτισμού («World Food Day») γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 16 Οκτωβρίου, την ημερομηνία ίδρυσης το 1945 του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) του ΟΗΕ.

Θέλετε να κινητοποιήσετε τους μαθητές σας να αναλάβουν δράση για την προστασία του περιβάλλοντος;
Η διατροφή είναι η καλύτερη πύλη εισόδου!
Στο πιάτο μας βρίσκεται η βιοποικιλότητα, η κλιματική αλλαγή, το έδαφος, το νερό, όλη η φύση!
Αν θέλετε να μάθετε πώς ακριβώς θα τρέξετε με τους μαθητές σας το ωριαίο εργαστήριο «Τρώμε για να αλλάξουμε τον κόσμο», σας περιμένουμε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου το απόγευμα 18.00-19.30.

Δηλώστε συμμετοχή εδώ: https://forms.gle/N8bjYWggYHdFBjqv5 
Το σεμινάριο περιλαμβάνει:

  • Σύντομη παρουσίαση για τη σχέση διατροφής και κλιματικής αλλαγής.
  • Τεκμηρίωση της έννοιας «βιώσιμη διατροφή» με έμφαση στην κατανάλωση κρέατος.
  • Παρουσίαση ωριαίου εργαστηρίου κινητοποίησης νέων για τη βιώσιμη διατροφή με στόχο την ανάληψη δράσης.

Έκτακτη συμμετοχή: Εκπρόσωποι από την Ομάδα νέων του WWF Ελλάς!

 

 

In action for a better world «Δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο» – Εβδομάδα δράσης για τους Παγκόσμιους Στόχους 18-26 Σεπτεμβρίου 2020

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία – Αναστολή Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Πάρκο «Α. Τρίτσης» και στον υγρότοπο της Βραυρώνας

EOE SHMA

Αναστολή Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Ελληνικής ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ Εταιρείας στο Πάρκο «Α. Τρίτσης» και στον υγρότοπο της Βραυρώνας

Η νέα σχολική χρονιά καλεί μαθητές, εκπαιδευτικούς αλλά και όλους εμάς που βρισκόμαστε κοντά στην εκπαιδευτική διαδικασία να προσαρμοστούμε σε νέες συνθήκες. Όσο κι αν αυτές περιορίζουν τις ως τώρα δράσεις μας εντός και εκτός σχολικής μονάδας, καλούμαστε να γίνουμε πιο δημιουργικοί από ποτέ με σκοπό να εξασφαλίσουμε μια χρονιά σωματικά και ψυχικά υγιή, ασφαλή και με ευοίωνες προοπτικές για το άμεσο μέλλον.
Στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας COVID-19, η Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία καλείται να προσαρμόσει τις διά ζώσης συναντήσεις των μελών και εργαζομένων της με το ευρύ κοινό. Έτσι, στο επίπεδο της σχολικής ζωής, η λειτουργία των Προγραμμάτων που βασίζονται στη βιωματική επαφή με τη σχολική κοινότητα αναστέλλεται για την περίοδο Οκτωβρίου 2020 – Φεβρουαρίου 2021. Ειδικότερα, τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» και στον υγρότοπο της Βραυρώνας δεν θα υλοποιηθούν για την αναφερόμενη χρονική περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη και τη σχετική οδηγία του Υπουργείου Παιδείας για μη πραγματοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων όπως αυτή ορίζεται στην από 09/09/2020 με Αρ. Πρωτ. Φ7/ 118240/Δ1 εγκύκλιο. Επιπλέον, προγραμματισμένες δράσεις όπως εργαστήρια για παιδιά και ανοιχτές εκδηλώσεις δεν θα πραγματοποιηθούν το προσεχές διάστημα.
Η απουσία μας είναι προσωρινή, ενώ το Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ θα συνεχίσει να υποστηρίζει όλες τις εκπαιδευτικές δράσεις για την προστασία των άγριων πουλιών και των βιοτόπων τους, τηρώντας τις απαραίτητες αποστάσεις και όλα τα μέτρα ασφαλείας.
Εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς, καλούμε την εκπαιδευτική κοινότητα να αφιερώσει μέρος του πολύτιμου χρόνου της στην αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ σε θεματικές ενότητες που αφορούν τα απειλούμενα είδη, το μεταναστευτικό ταξίδι των πουλιών, τις προστατευόμενες περιοχές της χώρας μας, αλλά και τους αδόμητους χώρους, καθώς η προστασία της βιοποικιλότητας είναι καθοριστικής σημασίας για το μέλλον όλων μας. Το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ στο www.ornithologiki.gr/pe.

Let’s do it Greece – Πανελλαδική Συνάντηση Εθελοντών, 14 & 15 Μαρτίου 2020

Η Οργανωτική Ομάδα Εθελοντών της Πανελλαδικής Εκστρατείας «Let’s do it Greece» σας προσκαλεί στην 3η Πανελλαδική Συνάντηση Εθελοντών του Let’s do it Greece, στις 14 & 15 Μαρτίου 2020.

Οι διαθέσιμες θέσεις έχουν ήδη αρχίσει να συμπληρώνονται! 

Δηλώστε συμμετοχή μέχρι 25 Φεβρουαρίου: Φόρμα δήλωσης συμμετοχής

Αναλυτικό πρόγραμμα όπως παρακάτω:

H Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) και η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας συνδιοργανώνουν Σεμινάριο στο πλαίσιο του Διεθνούς θεματικού Δικτύου Π.Ε. «Μαθαίνω για τα Δάση» 22 Φεβρουαρίου 2020

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης και η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας συνδιοργανώνουν Σεμινάριο με Βιωματικά Εργαστήρια στο πλαίσιο του Διεθνούς θεματικού Δικτύου Π.Ε. «Μαθαίνω για τα Δάση», με θέμα :

«Ανθεκτικές πόλεις απέναντι στην κλιματική αλλαγή»

Το Σεμινάριο πρόκειται να διεξαχθεί στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Συλλόγου των Αθηναίων (Κέκροπος 10, Πλάκα), το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 09:00 – 14:30 και απευθύνεται σε 50 εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης από όλη την Ελλάδα.
Στόχος του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τη μεταβολή του παγκόσμιου κλίματος και ιδιαίτερα στις ανατροπές των μετεωρολογικών συνθηκών που οφείλονται είτε σε φυσικές διαδικασίες ή σε ανθρώπινες δραστηριότητες με επιπτώσεις στον πλανήτη.
Παρακαλούμε πολύ, εφόσον επιθυμείτε να παρακολουθήσετε το Σεμινάριο, να μας στείλετε συμπληρωμένη την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής https://forms.gle/eVof9GD2U9HAhZ9s8 το αργότερο έως και την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς θα σταλεί ηλεκτρονικά η βεβαίωση συμμετοχής.

Πρόγραμμα Σεμιναρίου ΔΑΣΗ

Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση – Επιμορφωτική ημερίδα «Η ιστορία σου, είναι ιστορία της Πόλης σου» : Προς τη Δημιουργία μιας μαθητικής ταινίας

Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων(Υ.ΠΑΙ.Θ.) με το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών του Υ.ΠΑΙ.Θ., το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) και το ΕΚΟΜΕ AE- Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας συνδιοργανώνουν Μαθητικό Διαγωνισμό Οπτικοακουστικής και Ψηφιακής Δημιουργίας «Η ιστορία σου, είναι ιστορία της Πόλης σου» για τους/τις μαθητές/μαθήτριες της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης της χώρας και της Ομογένειας.
Στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση διοργανώνει επιμορφωτική ημερίδα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το ΕΚΟΜΕ, η οποία θα πραγματοποιηθεί την

Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020, 9:00 – 16:30, στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην αίθουσα Γαλάτεια Σαράντη.

Στον παρακάτω σύνδεσμο έχει αναρτηθεί το πρόγραμμα της ημερίδας:
http://i-create.gr/images/2019-2020/programma_hmeridas_17_1_2020.pdf

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην ημερίδα, παρακαλούνται να το δηλώσουν στην παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
https://docs.google.com/forms/d/1iAxQ-3t7BtlO5jETuFzqWEpC0s0h8Aw3YzG1h0qUG6I/edit

Στους συμμετέχοντες στην ημερίδα θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

  Έγκριση Υ.ΠΑΙ.Θ.

Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. Αττικής – Επιμορφωτική Ημερίδα για την Κλιματική Αλλαγή

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019 στην αίθουσα Ζακλίν Ντε Ρομιγύ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η Ημερίδα με θέμα :

«Από την Κλιματική Αλλαγή στην Κλιματική Κρίση: ο ρόλος της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην προστασία του περιβάλλοντος και του ανθρώπου»

Η Ημερίδα διοργανώθηκε από την Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.), σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης και Ειδικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ., όλα τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Αττικής και τους/τις Υπευθύνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Δ/νσεων Εκπ/σης της Αττικής.

 

 

 

Το Α΄μέρος της Ημερίδας περιελάμβανε τις εισηγήσεις του Ακαδημαϊκού κυρίου Χρήστου Ζερεφού και του Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ και Προέδρου του Ο.ΑΣ.Π. κυρίου Ευθύμιου Λέκκα, καθώς και την συζήτηση που ακολούθησε.

Το Β΄μέρος της Ημερίδας ήταν αφιερωμένο σε εργαστήρια που συντόνισαν Υπεύθυνοι/Υπεύθυνες Π.Ε. των Δ/σεων Εκπ/σης και μέλη Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Π.Ε. της Αττικής και που αφορούσαν την διάχυση και την μελέτη του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής στα μαθήματα του Αναλυτικού Προγράμματος του σχολείου, αλλά και στα Προγράμματα Π.Ε.

Η Ημερίδα καλύφθηκε τηλεοπτικά από την Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση.

Ο σύνδεσμος στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο για το βίντεο  είναι παρακάτω :

Ημερίδα για την Κλιματική Αλλαγή – μέρος 1ο

https://video.sch.gr/asset/detail/j2VuQbWIjsOfRtUXAUdXAxP6/C1nTAYObZfWYa8cQgYboBH2r

Ημερίδα για την Κλιματική Αλλαγή – μέρος 2ο

https://video.sch.gr/asset/detail/DSC9lDTgRH59coLPZCxlcSt2/bPFRhhqBZcbdTZaTVLHMzDMn

Εισηγήσεις

«Η Ανθρωπογενής Κλιματική Αλλαγή», Καθηγητής Χρήστος Ζερεφός, Ακαδημαϊκός, Επόπτης του Κέντρου Ερεύνης Φυσικής της Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών

«Κλιματική Αλλαγή και Καταστροφές σε ένα Επιταχυνόμενο Κύκλο. Στρατηγικές Δράσεις Προσαρμογής», Ευθύμιος Λέκκας, Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Δ/ντής Εργαστηρίου Διαχείρισης Καταστροφών, Δ/ντής ΠΜΣ “Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών & Κρίσεων”, Πρόεδρος Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ, Πρόεδρος ΟΑΣΠ

Λοιπές πληροφορίες για πρόγραμμα, ομάδες εργασίες, από την Ημερίδα στην ιστοσελίδα της ΠΕΕΚΠΕ.

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων