Άρθρα κατηγορίας "Εκπαιδευτικά προγράμματα Κ.Π.Ε."

ΚΠΕ Ελευσίνας – Ενημέρωση για τα περιβαλλοντικά εκπαιδευτικά προγράμματα-διδακτικές επισκέψεις για τη σχολική χρονιά 2021-2022 και πρόσκληση συμμετοχής των σχολικών μονάδων

Επικαιροποιημένο έγγραφο ΚΠΕ-ΚΕΠΕΑ Ελευσίνας(09/12/2021)

Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εκπαιδευτικά περιβαλλοντικά προγράμματα-διδακτικές επισκέψεις στο ΚΠΕ Ελευσίνας, για το εκπαιδευτικό υλικό των προγραμμάτων και να σας προσκαλέσουμε για συμμετοχή των σχολικών μονάδων στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΠΕ Ελευσίνας (εκπαιδευτική-διδακτική επίσκεψη) θα πραγματοποιείται  λαμβανομένων υπόψη πάντοτε και των επιδημιολογικών δεδομένων που επικρατούν κάθε φορά, με τήρηση όλων των μέτρων απόστασης και ατομικής  υγιεινής, καθώς και τη διασφάλιση της μη ανάμειξης διαφορετικών ομάδων, όπως προβλέπεται από την ΚΥΑ περί λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού (ΦΕΚ 4187/τ.Β΄/10-9-2021), που έχει εκδοθεί από το ΥΠΑΙΘ.

Δεδομένων των ιδιαίτερων μέτρων που ισχύουν λόγω της πανδημίας Covid-19 στην εκπαιδευτική κοινότητα κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΠΕ Ελευσίνας, που βασίζονται στη βιωματική μάθηση, έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε είτε το μεγαλύτερο μέρος τους είτε εξ’ ολοκλήρου τα προγράμματα να πραγματοποιούνται στο πεδίο. Η αξιοποίηση του πεδίου στα προγράμματα του ΚΠΕ Ελευσίνας προσφέρει μια ουσιαστική βιωματική επαφή και γνώση των μαθητών για το τοπικό περιβάλλον και τα περιβαλλοντικά θέματα.

Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω έγγραφο.

Έγγραφο του ΚΠΕ Ελευσίνας

Έγγραφο του ΚΠΕ Ελευσίνας 09/12/2021

 

Ενημέρωση και πρόσκληση στα προγράμματα του ΚΠΕ-ΚΕΠΕΑ Λαυρίου των σχολικών μονάδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής για την περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2021

Επικαιροποιημένο έγγραφο ΚΠΕ-ΚΕΠΕΑ Λαυρίου(09/12/2021)

Για το διάστημα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2021, το ΚΠΕ Λαυρίου, όπως κάθε χρόνο, δέχεται σχολικές επισκέψεις από σχολεία της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά 2020-2021 δεν αποτελεί παρελθόν, η πρόσκληση αφορά κυρίως στα δια ζώσης προγράμματα που υλοποιούνται στους χώρους του ΚΠΕ και σε διάφορα πεδία στη Λαυρεωτική, αλλά γίνεται πρόβλεψη και για εξ αποστάσεως προγράμματα όταν αυτό καταστεί αναγκαίο. Καθώς οι εσωτερικοί χώροι του ΚΠΕ είναι μικροί και περιορισμένοι, για το πρώτο αυτό διάστημα θα δεχόμαστε μεμονωμένα σχολικά τμήματα (έως 27 μαθητές), σε συμφωνία με τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ (ΦΕΚ 4187/Β-10.9.2021), και θα εστιάζουμε στην επίσκεψη στο πεδίο, δηλαδή σε ανοιχτούς χώρους εκτός των εγκαταστάσεων μας. Συνεπώς, όλα τα προγράμματα του ΚΠΕ θα τροποποιηθούν για να προσαρμοστούν στις παρούσες συνθήκες και έχοντας ως βασικό μέλημα την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω έγγραφο.

Έγγραφο του ΚΠΕ Λαυρίου

Έγγραφο του ΚΠΕ Λαυρίου 09/12/2021

 

 

ΚΠΕ/ΚΕ.ΠΕ.Α Δραπετσώνας – Επικαιροποιημένη ενημέρωση για τα εκπαιδευτικά προγράμματα για τη σχολική χρονιά 2021-2022

Επικαιροποιημένο έγγραφο ΚΠΕ/ΚΕ.ΠΕ.Α Δραπετσώνας(11/12/2021)

Σας ενημερώνουμε ότι το ΚΠΕ/ΚΕ.ΠΕ.Α Δραπετσώνας προτίθεται να υλοποιήσει, κατά το σχολικό έτος 2021-2022, τα ακόλουθα εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές/τριες Αθμιας και Βθμιας εκπ/σης, καθώς και για σπουδαστές Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας της Αττικής. Κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων, ακολουθούνται αυστηρά οι προδιαγραφές του ΕΟΔΔΥ (επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού, επίδειξη πιστοποιητικού αρνητικού αποτελέσματος self test ή rapid test, μάσκες, τήρηση αποστάσεων κλπ). 

Εάν δεν το επιτρέπουν οι επιδημιολογικές συνθήκες, υπάρχει δυνατότητα για υλοποίηση των προγραμμάτων με τη μορφή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε συνεννόηση.

Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω έγγραφο.

Έγγραφο του ΚΠΕ/ΚΕ.ΠΕ.Α Δραπετσώνας

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με επιμορφωτικές δράσεις του ΚΠΕ Δραπετσώνας κατά το σχολικό έτος 2021-2022

Σας ενημερώνουμε ότι το ΚΠΕ Δραπετσώνας προτίθεται να υλοποιήσει, κατά το σχολικό έτος 2021-2022, επιμορφωτικές δράσεις για εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες Αθμιας και Βθμιας εκπ/σης. Για κάθε επιμορφωτική δράση δια ζώσης, ακολουθούνται αυστηρά οι προδιαγραφές του ΕΟΔΔΥ (επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού, επίδειξη πιστοποιητικού αρνητικού αποτελέσματος self test ή rapid test, μάσκες, τήρηση αποστάσεων κλπ).

Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω έγγραφο.

Έγγραφο του ΚΠΕ Δραπετσώνας

Ενημέρωση για τα εκπαιδευτικά προγράμματα-διδακτικές επισκέψεις, το εκπ/κό υλικό, τις επιμορφωτικές δράσεις και τα δίκτυα του ΚΠΕ Αργυρούπολης κατά το σχολ. έτος 2021 – 2022

Και αυτή τη χρονιά το ΚΠΕ Αργυρούπολης καλείται να προσαρμοστεί στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της πανδημίας και στις συνθήκες λειτουργίας των Σχολείων, αυτή τη φορά με προτεραιότητα στη δια ζώσης εκπαίδευση. Έτσι το ΚΠΕ Αργυρούπολης προετοιμάζεται  να παρέχει τις εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές υπηρεσίες του προς την εκπαιδευτική κοινότητα με βασικό κριτήριο την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών και τα μέτρα προφύλαξης έναντι της πανδημίας Covid-19.

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και στις συνθήκες της πανδημίας είναι απαραίτητη και μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη στην κοινωνία αφού: α) τα περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως η κλιματική κρίση, οι δασικές πυρκαγιές, η ρύπανση, η απώλεια της βιοποικιλότητας κ.ά. όχι μόνο δεν είναι υποδεέστερα από τα ζητήματα προστασίας της υγείας, αλλά αντίθετα πολλές φορές αποτελούν άμεσες αιτίες πολλών ασθενειών ή τις επιδεινώνουν, β) η εξελισσόμενη κλιματική αλλαγή δημιουργεί επιπλέον πίεση στις ανθρώπινες κοινωνίες, στις οποίες προξενεί εκτεταμένες απώλειες, καταστροφές και εκτοπίσεις πληθυσμών. Φέτος ο ΟΗΕ αποφάσισε ότι η Δεκαετία 2021-2030 έχει ως κύριο θέμα την «Αποκατάσταση Οικοσυστημάτων». Για εμάς στην Αττική, αλλά και σε όλη την Ελλάδα,το θέμα αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία μια και δυστυχώς κατά την περίοδο του καλοκαιριού είχαμε πολλές δασικές πυρκαγιές που προξένησαν μεγάλες καταστροφές.

Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω έγγραφο.

Έγγραφο του ΚΠΕ Αργυρούπολης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Εκπ-κο Υλικό ΚΠΕ Αργυρούπολης

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα – διδακτικές επισκέψεις του ΚΠΕ Αργυρούπολης κατά τη σχολική χρονιά 2020 – 21 και ψηφιοποιημένο εκπαιδευτικό υλικό προγραμμάτων

Σε συνέχεια του εγγράφου (με αρ. πρ. 7/19-1-2021) για ενημέρωση σχετικά με τα εξ αποστάσεως εκπ/κά προγράμματα του ΚΠΕ Αργυρούπολης και επειδή τα μέτρα για την προστασία έναντι της πανδημίας επιβάλλουν τη συνέχιση της εξ’ αποστάσεως εκπ/σης που παρέχουν τα ΚΠΕ, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω:

Τα εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα και διδακτικές επισκέψεις στο ΚΠΕ Αργυρούπολης κατά τη σχολική χρονιά 2020-21, προσαρμόζονται στις ευμετάβλητες συνθήκες και τα μέτρα για την αντιμετώπιση της Πανδημίας Covid-19. Το ΚΠΕ Αργυρούπολης έχει  οργανώσει και προσφέρει εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα για να υποστηρίξει την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Σχολείο, ξεκινώντας από τις μεγαλύτερες τάξεις του Δημοτικού (από Γ΄ και πάνω) και όλες τις τάξεις των Γυμνασίων και Λυκείων, όπου είναι πιο πρόσφορη η εξ’ αποστάσεως διδασκαλία.

Το ΚΠΕ Αργυρούπολης σας προσκαλεί να δηλώσετε συμμετοχή για να παρακολουθήσετε με τη μαθητική σας ομάδα τα παρακάτω εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα, εφόσον το θέμα τους είναι συναφές με το θέμα του δικού σας προγράμματος Π.Ε. (η με το Α.Π.Σ.) και αφού λάβετε υπόψη σας την ενημέρωση για τον τρόπο και τις προϋποθέσεις πραγματοποίησης τους:

«Ενέργεια – Κλιματική Αλλαγή» (για Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνάσια, Λύκεια)

«Το Δάσος – το περιαστικό πράσινο» (για Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνάσια, Λύκεια)

Τα εξ’ αποστάσεως προγράμματα πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας Webex, θα έχουν μορφή παιδαγωγικών εργαστηρίων και εμπλουτισμένων παρουσιάσεων και προϋποθέτουν τη στενή συνεργασία με τον/την εκπαιδευτικό του Σχολείου, ο οποίος θα είναι διαμεσολαβητής και διευκολυντής της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Τα Τμήματα Σχολείων που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε εξ’ αποστάσεως πρόγραμμα θα πρέπει να συμπληρώσουν την ακόλουθη φόρμα: https://forms.gle/WiQs39kPzXmaxj927 .και να ενημερώσουν τον Υπεύθυνο Π.Ε. της Δ/νσής τους.

Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω έγγραφο.

Έγγραφο του ΚΠΕ Αργυρούπολης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Εκπ-κο Υλικό ΚΠΕ Αργυρούπολης

ΚΠΕ Ελευσίνας – Πρόσκληση συμμετοχής στα εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα και ενημέρωση για το ψηφιοποιημένο εκπαιδευτικό υλικό των προγραμμάτων μας

Λόγω των περιοριστικών μέτρων, που ισχύουν στην εκπαιδευτική λειτουργία των σχολικών μονάδων, και τα οποία σχετίζονται με την πανδημία Covid-19,  όπως η αδυναμία της δια ζώσης συμμετοχής των μαθητών σε εκπαιδευτικά προγράμματα και η αναστολή της δια ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, η Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ Ελευσίνας έχει προσαρμόσει τα εκπαιδευτικά περιβαλλοντικά προγράμματα έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα το ΚΠΕ Ελευσίνας, μέσω της σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, με τη μορφή διαδραστικής παρουσίασης, υλοποιεί τα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα:

 • «Αλλάζω την πόλη μου, αλλάζω και εγώ»: απευθύνεται σε σχολικά τμήματα Α΄/θμιας Εκπαίδευσης (Γ΄- Στ΄ Δημοτικού).
 • «Ταξίδι στον κόσμο της θάλασσας»: απευθύνεται σε  σχολικά  τμήματα  Α΄/θμιας   Εκπαίδευσης (Γ΄- Στ΄ Δημοτικού).
 • «Αναζητώντας την αειφορία στην πόλη»: απευθύνεται σε σχολικά τμήματα Β΄/θμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο, Λύκειο, ΕΠΑΛ).
 • «Άνθρωπος και θαλάσσιο περιβάλλον, ζητείται βιώσιμη σχέση»: απευθύνεται σε  σχολικά τμήματα Β΄/θμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο, Λύκειο, ΕΠΑΛ).

Η τηλεκπαίδευση θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας webex, εντός του διδακτικού ωραρίου των σχολικών μονάδων, με χρονική διάρκεια 2-3 διδακτικών ωρών, κατόπιν συνεννοήσεως με τον εκπαιδευτικό του σχολικού τμήματος και ενημέρωσης των Υπευθύνων Π.Ε. των αντίστοιχων Δ/νσεων Εκπ/σης.

Σε περίπτωση άρσης των παραπάνω περιοριστικών μέτρων και εφ’ όσον επιτρέπεται η δια ζώσης συμμετοχή των μαθητών σε εκπαιδευτικές-διδακτικές επισκέψεις, τότε οι μαθητές των σχολικών τμημάτων μπορούν να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δράσεις που θα γίνονται εξ’ ολοκλήρου στο πεδίο, και συγκεκριμένα σε ένα εκπαιδευτικό «Περιβαλλοντικό μονοπάτι μέσα στην πόλη της Ελευσίνας» από τις 9.30-12.00.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τον προγραμματισμό της συμμετοχής των σχολικών μονάδων στα παραπάνω εξ αποστάσεως προγράμματα, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνήσουν με το ΚΠΕ Ελευσίνας.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στο  ψηφιοποιημένο εκπαιδευτικό υλικό ΚΠΕ που αφορά τα εκπαιδευτικά περιβαλλοντικά προγράμματα μας και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ Ελευσίνας:

1.«Ελευσίνα, αστικό μονοπάτι… για μύστες στην αειφορία»Τεύχος Α/θμιας Εκπ/σης http://kpe-elefs.att.sch.gr/astiko%20a%20isbn.pdf
2.«Ελευσίνα, αστικό μονοπάτι… για μύστες στην αειφορία»-Τεύχος Β/θμιας Εκπ/σης http://kpe-elefs.att.sch.gr/astiko%20b%20isbn.pdf
3. «Παράκτια Ελευσίνα… Μια γειτονιά του Σαρωνικού» Τεύχος Α/θμιας Εκπ/σης http://kpe-elefs.att.sch.gr/paraktia%20a%20isbn.pdf
4. «Παράκτια Ελευσίνα… Μια γειτονιά του Σαρωνικού»-Τεύχος Β/θμιας Εκπ/σης http://kpe-elefs.att.sch.gr/paraktia%20b%20%20isbn.pdf
5. Εκπαιδευτικό Υλικό για την έκθεση Άνθρωποι και Εργοστάσια: Βιομηχανική Ελευσίνα http://kpe-elefs.att.sch.gr/exbition.pdf

Έγγραφο του ΚΠΕ Ελευσίνας

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα – διδακτικές επισκέψεις του ΚΠΕ Αργυρούπολης κατά τη σχολική χρονιά 2020 – 2021 και ψηφιοποιημένο εκπαιδευτικό υλικό προγραμμάτων

Σε συνέχεια του εγγράφου (με αρ. πρ. 68/9-10-2020) για τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις διδακτικές επισκέψεις στο ΚΠΕ Αργυρούπολης κατά τη σχολική χρονιά 2020-21, σας ενημερώνουμε ότι προσαρμοζόμενοι στις ευμετάβλητες συνθήκες και τα μέτρα για την αντιμετώπιση της Πανδημίας Covid-19, έχουμε οργανώσει και είμαστε σε θέση να προσφέρουμε και εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα για να υποστηρίξουμε την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Σχολείο, ξεκινώντας από τις μεγαλύτερες τάξεις του Δημοτικού (από Γ΄ και πάνω) και όλες τις τάξεις των Γυμνασίων και Λυκείων, όπου είναι πιο πρόσφορη η εξ’ αποστάσεως διδασκαλία.

Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω έγγραφο.

Έγγραφο του ΚΠΕ Αργυρούπολης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Εκπ-κο Υλικό ΚΠΕ Αργυρούπολης

ΚΠΕ Αργυρούπολης – «Ενημέρωση για τα εκπαιδευτικά προγράμματα & διδακτικές επισκέψεις, το εκπ/κό υλικό, τις επιμορφωτικές δράσεις και τα δίκτυα κατά τη σχολική χρονιά 2020 – 21»

Την τρέχουσα σχολική χρονιά όπου όλοι έχουμε κληθεί να προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες λειτουργίας των Σχολείων, στο ΚΠΕ Αργυρούπολης προετοιμαζόμαστε για το πως μπορούμε να συνεχίσουμε να παρέχουμε τις εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές μας υπηρεσίες προς την εκπαιδευτική κοινότητα με βασικό κριτήριο την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών και τα μέτρα προφύλαξης έναντι της πανδημίας Covid-19.

Α1. Ημερήσια εκπαιδευτικά προγράμματα (διά ζώσης)για σχολικές ομάδες της Αττικής

Στο πλαίσιο αυτό και ξεκινώντας με το δεδομένο ότι οι εξωτερικοί χώροι και τα οικολογικά πεδία είναι ασφαλέστερα από τους εσωτερικούς χώρους και τις σχολικές αίθουσες, η Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ Αργυρούπολης ολοκλήρωσε την προσαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που περιλαμβάνουν βιωματική μάθηση σε τέτοια πεδία ώστε να πραγματοποιούνται εξολοκλήρου ή κατά το μεγαλύτερο μέρος τους στο πεδίο, τηρώντας πάντα όλα τα προβλεπόμενα μέτρα και υγειονομικά πρωτόκολλα που ισχύουν για τις σχολικές μονάδες και με την εξασφάλιση ότι ακόμα και για τους εσωτερικούς χώρους υπάρχει η πρόβλεψη για τήρηση αυξημένων αποστάσεων (πάνω από 1,5 μέτρο) παράλληλα με τη χρήση μάσκας, την υγιεινή των χεριών και όλα τα άλλα προστατευτικά μέτρα και οδηγίες που ισχύουν ή που θα τεθούν σε ισχύ κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σχολικής χρονιάς.

A2. Εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα

Δεδομένου ότι σε ακραίες περιπτώσεις όπως αυτή του κλεισίματος των Σχολείων ή όταν η δια ζώσης συμμετοχή κρίνεται για διάφορους λόγους αδύνατη, η τηλεκπαίδευση μπορεί να προσφέρει μια εναλλακτική. Γι’ αυτό η Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ έχει ήδη προχωρήσει στην προσαρμογή του προγράμματος:

«Ενέργεια – Κλιματική Αλλαγή» (για Ε΄, ΣΤ΄ τάξεις Δημοτικού, Γυμνάσια, Λύκεια)

ώστε να μπορεί να προσφέρεται εξ αποστάσεως αξιοποιώντας σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση. Παράλληλα εργαζόμαστε για την προσαρμογή για εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και άλλων προγραμμάτων του ΚΠΕ.

Τα εξ’ αποστάσεως προγράμματα θα πραγματοποιηθούν με τη μορφή παιδαγωγικών εργαστηρίων, προσαρμοζόμενα στο ωρολόγιο σχολικό πρόγραμμα και κατόπιν συνεννόησης με τον/την εκπαιδευτικό του Σχολείου.

Το ΚΠΕ Αργυρούπολης προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς και τις περιβαλλοντικές ομάδες Σχολείων της Αττικής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την παρακολούθηση ημερήσιου εκπαιδευτικού προγράμματος (δια ζώσης ή εξ’ αποστάσεως), παίρνοντας υπόψη τα παρακάτω:

α. Ημερήσια εκπαιδευτικά προγράμματα (διά ζώσης)- Διδακτικές Επισκέψεις

Τα ημερήσια εκπαιδευτικά προγράμματα δια ζώσης (έως 7 διδακτικών ωρών: από 8.30 έως 13.45) μπορούν να παρακολουθήσουν μαθητικές ομάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης με μέγιστο αριθμό 27 μαθητών και σύμφωνα με όλα τα σχετικά υγειονομικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ και τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ. Όλοι οι μαθητές συμμετέχουν στο εισαγωγικό μέρος της διδασκαλίας και στη συνέχεια, ανάλογα με τον αριθμό τους, χωρίζονται σε δύο ή 3 ομάδες για τη διδασκαλία είτε στο πεδίο (βουνό, ρέμα, ακτή, εκπαιδευτικός κήπος ΚΠΕ, γειτονιά κ.ο.κ.), είτε στο ΚΠΕ.

β. Εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα (παιδαγωγικά εργαστήρια)

Τα εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν την μορφή παιδαγωγικών εργαστηρίων και προϋποθέτουν τη στενή συνεργασία του/της εκπαιδευτικού του Σχολείου. Προφανώς απαιτούνται κάποια ελάχιστα τεχνικά μέσα όπως σύνδεση στο διαδίκτυο, Η/Υ συνδεδεμένος με προβολικό σύστημα και χρήση της πλατφόρμας WEBEX ή άλλων μέσων σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης. Η διάρκεια τους ποικίλει, ανάλογα με τη χρονική δυνατότητα του Σχολείου, από δύο (2) έως τέσσερις (4) ώρες σύγχρονης εκπαίδευσης. Πριν την πραγματοποίησή τους απαιτείται χρόνος για  την επικοινωνία και  συνεργασία με τον εκπαιδευτικό μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας.

Περισσοτερες πληροφοριες για :

Τα προγράμματα πεδίου 
Τα Σχολεία/Τμήματα που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν διδακτική επίσκεψη, ή να συμμετάσχουν σε εξ’ αποστάσεως πρόγραμμα
Το ψηφιοποιημένο εκπαιδευτικό υλικό
Τα επιμορφωτικα σεμινάρια και  ημερίδες 
Τα θεματικά δίκτυα
Τις διεθνεις συνεργασιες

στο παρακάτω έγγραφο.

Έγγραφο του ΚΠΕ Αργυρούπολης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Εκπ-κο Υλικό ΚΠΕ Αργυρούπολης

ΚΠΕ Δραπετσώνας – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με επιμορφωτικές δράσεις, σύγχρονα εξ αποστάσεως παιδαγωγικά εργαστήρια

Σας ενημερώνουμε ότι το ΚΠΕ Δραπετσώνας προτίθεται να υλοποιήσει σύγχρονα εξ αποστάσεως παιδαγωγικά εργαστήρια από τα εκπαιδευτικά προγράμματά του για όσες/ους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης θα ήθελαν να συμμετάσχουν με τις ομάδες τους ή με τις τάξεις τους, σύμφωνα με τις ακόλουθες προδιαγραφές:

 1. Οι δηλώσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται εδώ: https://forms.gle/dEjqJAAxsNaCbi3KA
 2. Η υλοποίηση των εργαστηρίων θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Webex.
 3. Η διάρκεια των παιδαγωγικών εργαστηρίων θα είναι δύο (2) διδακτικές ώρες, κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου και ακολουθώντας τη ροή των διαλειμμάτων.
 4. Για τα εκπαιδευτικά προγράμματα για τα οποία υπάρχει μελέτη πεδίου, θα προβλεφθεί ενδιάμεσα μία ακόμη διδακτική ώρα. Η εργασία των ομάδων θα γίνει σε πεδίο κοντινό στο σχολείο και σύμφωνα με τις γενικές προδιαγραφές του ΕΟΔΥ για τα σχολεία (μάσκες, αποστάσεις κλπ).
 5. Θα προηγηθεί συνεργασία με τον εκπαιδευτικό για την καλύτερη προετοιμασία των μαθητών/τριών. Ανά περίπτωση, μπορεί να αξιοποιηθεί ασύγχρονη εξ αποστάσεως μάθηση. Τα φύλλα εργασίας (ή όποιο άλλο υλικό κριθεί απαραίτητο) θα είναι ατομικά.
 6. Το ΚΠΕ θα διεκπεραιώνει το αίτημα έγκρισης των διαδικτυακών «επισκέψεων» προς το ΥΠΑΙΘ.
 7. Ο κατάλογος συμμετοχής των μαθητών/τριών θα υπογράφεται από τον Διευθυντή του σχολείου και θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο ΚΠΕ την ημέρα υλοποίησης των εργαστηρίων.
 8. Η αίτηση συμμετοχής των σχολείων στα σύγχρονα εξ αποστάσεως παιδαγωγικά εργαστήρια θα ολοκληρωθεί με την τηλεφωνική επικοινωνία του σχολείου με το ΚΠΕ και τον προσδιορισμό της ημερομηνίας υλοποίησης της δράσης.
 9. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρονται είναι:
 • Νοιάζομαι για τους θησαυρούς της γης : μειώνω, επαναχρησιμοποιώ, ανακυκλώνω (Α, Β, Γ και Δ΄ τάξη Δ. Σχ)
 • Φυσικοί πόροι και διαχείριση απορριμμάτων (Ε και ΣΤ΄ τάξη Δ. Σχ., Γυμνάσιο, Λύκειο, Α και Β κύκλος Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας)
 • Στον πηγαιμό για τους δημόσιους χώρους: μου προσφέρουν …. τους φροντίζω; (Δ΄- Στ΄ τάξη Δ. Σχ., Γυμνάσιο, Α και Β κύκλος Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας)
 • Μια θάλασσα για μας και τις μελλοντικές γενιές: ρύπανση από πλαστικά (Δ- ΣΤ΄τάξη Δ. Σχ., Γυμνάσιο, Α και Β κύκλος Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας)
 • Ζώντας σε μια βιώσιμη πόλη: από τα δικαιώματά μας στους 17 Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΤ΄ τάξη Δ. Σχ., Γυμνάσιο, Λύκειο, Α και Β κύκλος Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας)
 • Μια θάλασσα για μας και τις μελλοντικές γενιές: τουρισμός (Στ΄ τάξη, Γυμνάσιο, Λύκειο, Α και Β κύκλος Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας)
 • Ταξιδεύοντας με ένα γιλέκο στη θάλασσα της παγκοσμιοποίησης (Ε-Στ’ τάξη Δ. Σχ., Γυμνάσιο, Λύκειο, Α και Β κύκλος Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας)

Θα δοθεί προτεραιότητα σε όσες και όσους εκπαιδευτικούς έχουν πρόθεση να υλοποιήσουν προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης/σχολικών δραστηριοτήτων το τρέχον σχολικό έτος.

Εάν υπάρξουν κενές θέσεις, θα καλυφθούν και από εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να ενσωματώσουν στη διδακτική τους πράξη ιδέες και αξίες της αειφορίας αλλά που δεν έχουν τη δυνατότητα φέτος να υλοποιήσουν προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων.    

Ενημερωτικό έγγραφο του ΚΠΕ Δραπετσώνας

 

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων