Άρθρα κατηγορίας "Εκπαιδευτικά προγράμματα Κ.Π.Ε."

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα – διδακτικές επισκέψεις του ΚΠΕ Αργυρούπολης κατά τη σχολική χρονιά 2020 – 21 και ψηφιοποιημένο εκπαιδευτικό υλικό προγραμμάτων

Σε συνέχεια του εγγράφου (με αρ. πρ. 7/19-1-2021) για ενημέρωση σχετικά με τα εξ αποστάσεως εκπ/κά προγράμματα του ΚΠΕ Αργυρούπολης και επειδή τα μέτρα για την προστασία έναντι της πανδημίας επιβάλλουν τη συνέχιση της εξ’ αποστάσεως εκπ/σης που παρέχουν τα ΚΠΕ, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω:

Τα εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα και διδακτικές επισκέψεις στο ΚΠΕ Αργυρούπολης κατά τη σχολική χρονιά 2020-21, προσαρμόζονται στις ευμετάβλητες συνθήκες και τα μέτρα για την αντιμετώπιση της Πανδημίας Covid-19. Το ΚΠΕ Αργυρούπολης έχει  οργανώσει και προσφέρει εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα για να υποστηρίξει την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Σχολείο, ξεκινώντας από τις μεγαλύτερες τάξεις του Δημοτικού (από Γ΄ και πάνω) και όλες τις τάξεις των Γυμνασίων και Λυκείων, όπου είναι πιο πρόσφορη η εξ’ αποστάσεως διδασκαλία.

Το ΚΠΕ Αργυρούπολης σας προσκαλεί να δηλώσετε συμμετοχή για να παρακολουθήσετε με τη μαθητική σας ομάδα τα παρακάτω εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα, εφόσον το θέμα τους είναι συναφές με το θέμα του δικού σας προγράμματος Π.Ε. (η με το Α.Π.Σ.) και αφού λάβετε υπόψη σας την ενημέρωση για τον τρόπο και τις προϋποθέσεις πραγματοποίησης τους:

«Ενέργεια – Κλιματική Αλλαγή» (για Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνάσια, Λύκεια)

«Το Δάσος – το περιαστικό πράσινο» (για Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνάσια, Λύκεια)

Τα εξ’ αποστάσεως προγράμματα πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας Webex, θα έχουν μορφή παιδαγωγικών εργαστηρίων και εμπλουτισμένων παρουσιάσεων και προϋποθέτουν τη στενή συνεργασία με τον/την εκπαιδευτικό του Σχολείου, ο οποίος θα είναι διαμεσολαβητής και διευκολυντής της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Τα Τμήματα Σχολείων που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε εξ’ αποστάσεως πρόγραμμα θα πρέπει να συμπληρώσουν την ακόλουθη φόρμα: https://forms.gle/WiQs39kPzXmaxj927 .και να ενημερώσουν τον Υπεύθυνο Π.Ε. της Δ/νσής τους.

Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω έγγραφο.

Έγγραφο του ΚΠΕ Αργυρούπολης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Εκπ-κο Υλικό ΚΠΕ Αργυρούπολης

ΚΠΕ Ελευσίνας – Πρόσκληση συμμετοχής στα εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα και ενημέρωση για το ψηφιοποιημένο εκπαιδευτικό υλικό των προγραμμάτων μας

Λόγω των περιοριστικών μέτρων, που ισχύουν στην εκπαιδευτική λειτουργία των σχολικών μονάδων, και τα οποία σχετίζονται με την πανδημία Covid-19,  όπως η αδυναμία της δια ζώσης συμμετοχής των μαθητών σε εκπαιδευτικά προγράμματα και η αναστολή της δια ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, η Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ Ελευσίνας έχει προσαρμόσει τα εκπαιδευτικά περιβαλλοντικά προγράμματα έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα το ΚΠΕ Ελευσίνας, μέσω της σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, με τη μορφή διαδραστικής παρουσίασης, υλοποιεί τα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα:

 • «Αλλάζω την πόλη μου, αλλάζω και εγώ»: απευθύνεται σε σχολικά τμήματα Α΄/θμιας Εκπαίδευσης (Γ΄- Στ΄ Δημοτικού).
 • «Ταξίδι στον κόσμο της θάλασσας»: απευθύνεται σε  σχολικά  τμήματα  Α΄/θμιας   Εκπαίδευσης (Γ΄- Στ΄ Δημοτικού).
 • «Αναζητώντας την αειφορία στην πόλη»: απευθύνεται σε σχολικά τμήματα Β΄/θμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο, Λύκειο, ΕΠΑΛ).
 • «Άνθρωπος και θαλάσσιο περιβάλλον, ζητείται βιώσιμη σχέση»: απευθύνεται σε  σχολικά τμήματα Β΄/θμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο, Λύκειο, ΕΠΑΛ).

Η τηλεκπαίδευση θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας webex, εντός του διδακτικού ωραρίου των σχολικών μονάδων, με χρονική διάρκεια 2-3 διδακτικών ωρών, κατόπιν συνεννοήσεως με τον εκπαιδευτικό του σχολικού τμήματος και ενημέρωσης των Υπευθύνων Π.Ε. των αντίστοιχων Δ/νσεων Εκπ/σης.

Σε περίπτωση άρσης των παραπάνω περιοριστικών μέτρων και εφ’ όσον επιτρέπεται η δια ζώσης συμμετοχή των μαθητών σε εκπαιδευτικές-διδακτικές επισκέψεις, τότε οι μαθητές των σχολικών τμημάτων μπορούν να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δράσεις που θα γίνονται εξ’ ολοκλήρου στο πεδίο, και συγκεκριμένα σε ένα εκπαιδευτικό «Περιβαλλοντικό μονοπάτι μέσα στην πόλη της Ελευσίνας» από τις 9.30-12.00.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τον προγραμματισμό της συμμετοχής των σχολικών μονάδων στα παραπάνω εξ αποστάσεως προγράμματα, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνήσουν με το ΚΠΕ Ελευσίνας.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στο  ψηφιοποιημένο εκπαιδευτικό υλικό ΚΠΕ που αφορά τα εκπαιδευτικά περιβαλλοντικά προγράμματα μας και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ Ελευσίνας:

1.«Ελευσίνα, αστικό μονοπάτι… για μύστες στην αειφορία»Τεύχος Α/θμιας Εκπ/σης http://kpe-elefs.att.sch.gr/astiko%20a%20isbn.pdf
2.«Ελευσίνα, αστικό μονοπάτι… για μύστες στην αειφορία»-Τεύχος Β/θμιας Εκπ/σης http://kpe-elefs.att.sch.gr/astiko%20b%20isbn.pdf
3. «Παράκτια Ελευσίνα… Μια γειτονιά του Σαρωνικού» Τεύχος Α/θμιας Εκπ/σης http://kpe-elefs.att.sch.gr/paraktia%20a%20isbn.pdf
4. «Παράκτια Ελευσίνα… Μια γειτονιά του Σαρωνικού»-Τεύχος Β/θμιας Εκπ/σης http://kpe-elefs.att.sch.gr/paraktia%20b%20%20isbn.pdf
5. Εκπαιδευτικό Υλικό για την έκθεση Άνθρωποι και Εργοστάσια: Βιομηχανική Ελευσίνα http://kpe-elefs.att.sch.gr/exbition.pdf

Έγγραφο του ΚΠΕ Ελευσίνας

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα – διδακτικές επισκέψεις του ΚΠΕ Αργυρούπολης κατά τη σχολική χρονιά 2020 – 2021 και ψηφιοποιημένο εκπαιδευτικό υλικό προγραμμάτων

Σε συνέχεια του εγγράφου (με αρ. πρ. 68/9-10-2020) για τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις διδακτικές επισκέψεις στο ΚΠΕ Αργυρούπολης κατά τη σχολική χρονιά 2020-21, σας ενημερώνουμε ότι προσαρμοζόμενοι στις ευμετάβλητες συνθήκες και τα μέτρα για την αντιμετώπιση της Πανδημίας Covid-19, έχουμε οργανώσει και είμαστε σε θέση να προσφέρουμε και εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα για να υποστηρίξουμε την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Σχολείο, ξεκινώντας από τις μεγαλύτερες τάξεις του Δημοτικού (από Γ΄ και πάνω) και όλες τις τάξεις των Γυμνασίων και Λυκείων, όπου είναι πιο πρόσφορη η εξ’ αποστάσεως διδασκαλία.

Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω έγγραφο.

Έγγραφο του ΚΠΕ Αργυρούπολης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Εκπ-κο Υλικό ΚΠΕ Αργυρούπολης

ΚΠΕ Αργυρούπολης – «Ενημέρωση για τα εκπαιδευτικά προγράμματα & διδακτικές επισκέψεις, το εκπ/κό υλικό, τις επιμορφωτικές δράσεις και τα δίκτυα κατά τη σχολική χρονιά 2020 – 21»

Την τρέχουσα σχολική χρονιά όπου όλοι έχουμε κληθεί να προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες λειτουργίας των Σχολείων, στο ΚΠΕ Αργυρούπολης προετοιμαζόμαστε για το πως μπορούμε να συνεχίσουμε να παρέχουμε τις εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές μας υπηρεσίες προς την εκπαιδευτική κοινότητα με βασικό κριτήριο την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών και τα μέτρα προφύλαξης έναντι της πανδημίας Covid-19.

Α1. Ημερήσια εκπαιδευτικά προγράμματα (διά ζώσης)για σχολικές ομάδες της Αττικής

Στο πλαίσιο αυτό και ξεκινώντας με το δεδομένο ότι οι εξωτερικοί χώροι και τα οικολογικά πεδία είναι ασφαλέστερα από τους εσωτερικούς χώρους και τις σχολικές αίθουσες, η Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ Αργυρούπολης ολοκλήρωσε την προσαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που περιλαμβάνουν βιωματική μάθηση σε τέτοια πεδία ώστε να πραγματοποιούνται εξολοκλήρου ή κατά το μεγαλύτερο μέρος τους στο πεδίο, τηρώντας πάντα όλα τα προβλεπόμενα μέτρα και υγειονομικά πρωτόκολλα που ισχύουν για τις σχολικές μονάδες και με την εξασφάλιση ότι ακόμα και για τους εσωτερικούς χώρους υπάρχει η πρόβλεψη για τήρηση αυξημένων αποστάσεων (πάνω από 1,5 μέτρο) παράλληλα με τη χρήση μάσκας, την υγιεινή των χεριών και όλα τα άλλα προστατευτικά μέτρα και οδηγίες που ισχύουν ή που θα τεθούν σε ισχύ κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σχολικής χρονιάς.

A2. Εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα

Δεδομένου ότι σε ακραίες περιπτώσεις όπως αυτή του κλεισίματος των Σχολείων ή όταν η δια ζώσης συμμετοχή κρίνεται για διάφορους λόγους αδύνατη, η τηλεκπαίδευση μπορεί να προσφέρει μια εναλλακτική. Γι’ αυτό η Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ έχει ήδη προχωρήσει στην προσαρμογή του προγράμματος:

«Ενέργεια – Κλιματική Αλλαγή» (για Ε΄, ΣΤ΄ τάξεις Δημοτικού, Γυμνάσια, Λύκεια)

ώστε να μπορεί να προσφέρεται εξ αποστάσεως αξιοποιώντας σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση. Παράλληλα εργαζόμαστε για την προσαρμογή για εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και άλλων προγραμμάτων του ΚΠΕ.

Τα εξ’ αποστάσεως προγράμματα θα πραγματοποιηθούν με τη μορφή παιδαγωγικών εργαστηρίων, προσαρμοζόμενα στο ωρολόγιο σχολικό πρόγραμμα και κατόπιν συνεννόησης με τον/την εκπαιδευτικό του Σχολείου.

Το ΚΠΕ Αργυρούπολης προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς και τις περιβαλλοντικές ομάδες Σχολείων της Αττικής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την παρακολούθηση ημερήσιου εκπαιδευτικού προγράμματος (δια ζώσης ή εξ’ αποστάσεως), παίρνοντας υπόψη τα παρακάτω:

α. Ημερήσια εκπαιδευτικά προγράμματα (διά ζώσης)- Διδακτικές Επισκέψεις

Τα ημερήσια εκπαιδευτικά προγράμματα δια ζώσης (έως 7 διδακτικών ωρών: από 8.30 έως 13.45) μπορούν να παρακολουθήσουν μαθητικές ομάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης με μέγιστο αριθμό 27 μαθητών και σύμφωνα με όλα τα σχετικά υγειονομικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ και τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ. Όλοι οι μαθητές συμμετέχουν στο εισαγωγικό μέρος της διδασκαλίας και στη συνέχεια, ανάλογα με τον αριθμό τους, χωρίζονται σε δύο ή 3 ομάδες για τη διδασκαλία είτε στο πεδίο (βουνό, ρέμα, ακτή, εκπαιδευτικός κήπος ΚΠΕ, γειτονιά κ.ο.κ.), είτε στο ΚΠΕ.

β. Εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα (παιδαγωγικά εργαστήρια)

Τα εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν την μορφή παιδαγωγικών εργαστηρίων και προϋποθέτουν τη στενή συνεργασία του/της εκπαιδευτικού του Σχολείου. Προφανώς απαιτούνται κάποια ελάχιστα τεχνικά μέσα όπως σύνδεση στο διαδίκτυο, Η/Υ συνδεδεμένος με προβολικό σύστημα και χρήση της πλατφόρμας WEBEX ή άλλων μέσων σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης. Η διάρκεια τους ποικίλει, ανάλογα με τη χρονική δυνατότητα του Σχολείου, από δύο (2) έως τέσσερις (4) ώρες σύγχρονης εκπαίδευσης. Πριν την πραγματοποίησή τους απαιτείται χρόνος για  την επικοινωνία και  συνεργασία με τον εκπαιδευτικό μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας.

Περισσοτερες πληροφοριες για :

Τα προγράμματα πεδίου 
Τα Σχολεία/Τμήματα που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν διδακτική επίσκεψη, ή να συμμετάσχουν σε εξ’ αποστάσεως πρόγραμμα
Το ψηφιοποιημένο εκπαιδευτικό υλικό
Τα επιμορφωτικα σεμινάρια και  ημερίδες 
Τα θεματικά δίκτυα
Τις διεθνεις συνεργασιες

στο παρακάτω έγγραφο.

Έγγραφο του ΚΠΕ Αργυρούπολης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Εκπ-κο Υλικό ΚΠΕ Αργυρούπολης

ΚΠΕ Δραπετσώνας – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με επιμορφωτικές δράσεις, σύγχρονα εξ αποστάσεως παιδαγωγικά εργαστήρια

Σας ενημερώνουμε ότι το ΚΠΕ Δραπετσώνας προτίθεται να υλοποιήσει σύγχρονα εξ αποστάσεως παιδαγωγικά εργαστήρια από τα εκπαιδευτικά προγράμματά του για όσες/ους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης θα ήθελαν να συμμετάσχουν με τις ομάδες τους ή με τις τάξεις τους, σύμφωνα με τις ακόλουθες προδιαγραφές:

 1. Οι δηλώσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται εδώ: https://forms.gle/dEjqJAAxsNaCbi3KA
 2. Η υλοποίηση των εργαστηρίων θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Webex.
 3. Η διάρκεια των παιδαγωγικών εργαστηρίων θα είναι δύο (2) διδακτικές ώρες, κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου και ακολουθώντας τη ροή των διαλειμμάτων.
 4. Για τα εκπαιδευτικά προγράμματα για τα οποία υπάρχει μελέτη πεδίου, θα προβλεφθεί ενδιάμεσα μία ακόμη διδακτική ώρα. Η εργασία των ομάδων θα γίνει σε πεδίο κοντινό στο σχολείο και σύμφωνα με τις γενικές προδιαγραφές του ΕΟΔΥ για τα σχολεία (μάσκες, αποστάσεις κλπ).
 5. Θα προηγηθεί συνεργασία με τον εκπαιδευτικό για την καλύτερη προετοιμασία των μαθητών/τριών. Ανά περίπτωση, μπορεί να αξιοποιηθεί ασύγχρονη εξ αποστάσεως μάθηση. Τα φύλλα εργασίας (ή όποιο άλλο υλικό κριθεί απαραίτητο) θα είναι ατομικά.
 6. Το ΚΠΕ θα διεκπεραιώνει το αίτημα έγκρισης των διαδικτυακών «επισκέψεων» προς το ΥΠΑΙΘ.
 7. Ο κατάλογος συμμετοχής των μαθητών/τριών θα υπογράφεται από τον Διευθυντή του σχολείου και θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο ΚΠΕ την ημέρα υλοποίησης των εργαστηρίων.
 8. Η αίτηση συμμετοχής των σχολείων στα σύγχρονα εξ αποστάσεως παιδαγωγικά εργαστήρια θα ολοκληρωθεί με την τηλεφωνική επικοινωνία του σχολείου με το ΚΠΕ και τον προσδιορισμό της ημερομηνίας υλοποίησης της δράσης.
 9. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρονται είναι:
 • Νοιάζομαι για τους θησαυρούς της γης : μειώνω, επαναχρησιμοποιώ, ανακυκλώνω (Α, Β, Γ και Δ΄ τάξη Δ. Σχ)
 • Φυσικοί πόροι και διαχείριση απορριμμάτων (Ε και ΣΤ΄ τάξη Δ. Σχ., Γυμνάσιο, Λύκειο, Α και Β κύκλος Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας)
 • Στον πηγαιμό για τους δημόσιους χώρους: μου προσφέρουν …. τους φροντίζω; (Δ΄- Στ΄ τάξη Δ. Σχ., Γυμνάσιο, Α και Β κύκλος Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας)
 • Μια θάλασσα για μας και τις μελλοντικές γενιές: ρύπανση από πλαστικά (Δ- ΣΤ΄τάξη Δ. Σχ., Γυμνάσιο, Α και Β κύκλος Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας)
 • Ζώντας σε μια βιώσιμη πόλη: από τα δικαιώματά μας στους 17 Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΤ΄ τάξη Δ. Σχ., Γυμνάσιο, Λύκειο, Α και Β κύκλος Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας)
 • Μια θάλασσα για μας και τις μελλοντικές γενιές: τουρισμός (Στ΄ τάξη, Γυμνάσιο, Λύκειο, Α και Β κύκλος Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας)
 • Ταξιδεύοντας με ένα γιλέκο στη θάλασσα της παγκοσμιοποίησης (Ε-Στ’ τάξη Δ. Σχ., Γυμνάσιο, Λύκειο, Α και Β κύκλος Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας)

Θα δοθεί προτεραιότητα σε όσες και όσους εκπαιδευτικούς έχουν πρόθεση να υλοποιήσουν προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης/σχολικών δραστηριοτήτων το τρέχον σχολικό έτος.

Εάν υπάρξουν κενές θέσεις, θα καλυφθούν και από εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να ενσωματώσουν στη διδακτική τους πράξη ιδέες και αξίες της αειφορίας αλλά που δεν έχουν τη δυνατότητα φέτος να υλοποιήσουν προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων.    

Ενημερωτικό έγγραφο του ΚΠΕ Δραπετσώνας

 

ΚΠΕ Λαυρίου – Παρουσίαση του ψηφιοποιημένου εκπαιδευτικού υλικού και των προγραμμάτων

Παρουσίαση του ψηφιοποιημένου εκπαιδευτικού υλικού και των προγραμμάτων του ΚΠΕ Λαυρίου διαθέσιμο στην εκπαιδευτική κοινότητα

Το ΚΠΕ Λαυρίου εύχεται μια καλή σχολική χρονιά σε όλους τους εκπαιδευτικούς καθώς και στους υπεύθυνους ΠΕ της Αττικής, η οποία ελπίζουμε να μας βρει όλους με αμείωτη τη δημιουργική διάθεση για μια εκπαίδευση προσανατολισμένη στο περιβάλλον και τον πολιτισμό. Με το παρόν έγγραφο θα θέλαμε να ενημερώσουμε την εκπαιδευτική κοινότητα του νομού μας για το ψηφιοποιημένο υλικό που είναι διαθέσιμο από τον ιστότοπο του ΚΠΕ Λαυρίου:

http://kpe-lavriou.att.sch.gr/

Έγγραφο του ΚΠΕ Λαυρίου

ΚΠΕ Λαυρίου – Ενημέρωση για τα περιβαλλοντικά προγράμματα και πρόσκληση σχολικών μονάδων κατά τη σχολική χρονιά 2019 – 2020

Το ΚΠΕ Λαυρίου έχει σχεδιάσει και υλοποιεί 9 μονοήμερα προγράμματα ΠΕ που απευθύνονται σε περιβαλλοντικές ομάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατάλληλα προσαρμοσμένα για την κάθε βαθμίδα. Πρόκειται για τα ακόλουθα προγράμματα:

Μονοήμερα προγράμματα

 1. ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΟΥ
 2. ΑΡΓΥΡΟΥ ΠΗΓΗ
 3. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 4. ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΟ
 5. ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ
 6. ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ
 7. ΓΙΑΛΟ – ΓΙΑΛΟ
 8. ΕΝΑ ΝΕΟ ΔΑΣΟΣ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ
 9. ΠΡΟΣΑΤΑΤΟΛΙΖΟΜΑΙ ΣΤΟ ΧΑΟΣ

Τα μονοήμερα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΠΕ περιλαμβάνουν ενημέρωση στην αίθουσα διδασκαλίας του ΚΠΕ, καθώς και βιωματικά εργαστήρια που βρίσκονται είτε στους χώρους του ΚΠΕ είτε στο πεδίο που ποικίλει ανάλογα με το πρόγραμμα. Περισσότερες πληροφορίες για την στοχοθεσία και μεθοδολογία των προγραμμάτων μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να βρει στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ Λαυρίου.

Για το διάστημα Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2019, το ΚΠΕ Λαυρίου, όπως κάθε χρόνο, δέχεται σχολικές επισκέψεις από σχολεία της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης.

Έγγραφο του ΚΠΕ Λαυρίου

ΚΠΕ Αργυρούπολης – «Ενημέρωση για τα εκπαιδευτικά, επιμορφωτικά και άλλα προγράμματα και δράσεις κατά τη σχολική χρονιά 2019 – 2020»

Η Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ Αργυρούπολης επιθυμώντας να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στα Σχολεία, σε μαθητές και εκπαιδευτικούς και ανταποκρινόμενη στη μεγάλη πρόκληση της εποχής μας, αυτή της κλιματικής αλλαγής και της συνακόλουθης κλιματικής κρίσης, ξεκίνησε τη διαδικασία επικαιροποίησης όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων εντός του Σεπτεμβρίου. Έτσι σε όλα τα εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα θα υπάρχει ιδιαίτερη διασύνδεση με την κλιματική αλλαγή και αναφορές στα αίτια ή τις επιπτώσεις της στα χερσαία και υδάτινα οικοσυστήματα, όπως και στο αστικό περιβάλλον που αποτελούν και τα οικολογικά πεδία ανάπτυξης των προγραμμάτων.

Σύμφωνα και με τις οδηγίες του αρμόδιου Τμήματος του ΥΠΑΙΘ (Τμ. Α΄ Εκπαίδευσης για το Περι-βάλλον και την Αειφορία), το ΚΠΕ Αργυρούπολης προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς και τις περιβαλλοντικές ομάδες Σχολείων της Αττικής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την παρακολούθηση ημερήσιου εκπαιδευτικού προγράμματος, ή άλλες δράσεις του ΚΠΕ.(Πληροφορίες στο παρακάτω έγγραφο)

Έγγραφο του ΚΠΕ Αργυρούπολης

ΚΠΕ Δραπετσώνας – Ενημέρωση για τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων Β/θμιας εκπ/σης κατά την σχολική χρονιά 2019-2020

Σας ενημερώνουμε ότι το ΚΠΕ Δραπετσώνας, σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με Α.Π. 212004/Δ7 – 07-12-2018 για τους πρώτους μήνες του σχολικού έτους και μέχρι την έγκριση των προγραμμάτων, θα δεχθεί επισκέψεις σχολικών μονάδων της Περιφέρειάς του και κατά προτεραιότητα της Περιφερειακής Ενότητας του για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται στο ΚΠΕ Δραπετσώνας έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του: http://kpe-drapets.att.sch.gr/educational-programs. Εκεί, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να πληροφορηθούν για το περιεχόμενό τους το οποίο μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ενός ετήσιου περιβαλλοντικού προγράμματος για όσους από τους εκπαιδευτικούς το επιθυμούν ή μπορεί να ενσωματωθεί στη διδακτική τους πράξη επεκτείνοντας την προσέγγιση εννοιών και θεμάτων του αναλυτικού προγράμματος.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020», Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.

Πληροφορίες: Ενημερωτικό έγγραφο του ΚΠΕ Δραπετσώνας

Ενημέρωση για τα περιβαλλοντικά εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΠΕ Ελευσίνας για τη σχολική χρονιά 2019-2020

Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το ΚΠΕ Ελευσίνας έχει σχεδιάσει και υλοποιεί δύο εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία μπορούν να παρακολουθήσουν περιβαλλοντικές ομάδες των σχολικών μονάδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής.

Συγκεκριμένα τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι :

 • «Ελευσίνα, αστικό μονοπάτι… για μύστες στην αειφορία» – Μονοήμερο πρόγραμμα για ομάδες Β΄/θμιας (Γυμνάσιο, Λύκειο) και Α΄/θμιας (Γ΄- Στ΄ Δημοτικού) Εκπαίδευσης.

Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η βιωματική ανίχνευση των στοιχείων που συντελούν στη βιωσιμότητα μιας πόλης, η διαπίστωση των καλών πρακτικών που έχουν εφαρμοστεί στην Ελευσίνα, αλλά και των προβλημάτων που χρήζουν αειφορικών λύσεων. Η διαδρομή στην πόλη της Ελευσίνας περιλαμβάνει σταθμούς σε συγκεκριμένα σημεία – κλειδιά σε θέματα περιβάλλοντος και αειφορίας : Ιερά Οδό, Πλατεία Ηρώων & Αγ. Ζαχαρία, είσοδο Αρχαιολογικού χώρου, πεζόδρομο Νικολαΐδου, βιομηχανικά συγκροτήματα, παραλία Ελευσίνας.

 • «Παράκτια Ελευσίνα… Μια γειτονιά του Σαρωνικού» – Μονοήμερο πρόγραμμα για ομάδες Β΄/θμιας (Γυμνάσιο, Λύκειο) και Α΄/θμιας (Γ΄- Στ΄ Δημοτικού) Εκπαίδευσης.

Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η βιωματική ανίχνευση στοιχείων της παράκτιας Ελευσίνας αλλά και γενικότερα του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Εστιάζει στο παράκτιο περιβάλλον και τους παράγοντες που το διαμορφώνουν, στη ρύπανση και την επίδραση της στη βιοποικιλότητα, στα βιομηχανικά κτήρια της παράκτιας Ελευσίνας και γενικότερα στο θαλάσσιο μέτωπο του κόλπου. Η διαδρομή στο πεδίο περιλαμβάνει σταθμούς σε συγκεκριμένα σημεία – κλειδιά: πάρκο πρασίνου, βιομηχανικά κτήρια, παραλία Ελευσίνας, αρχαίο λιμάνι.

Τα παραπάνω προγράμματα υλοποιούνται σε τρεις φάσεις: α) Εισαγωγική ενημέρωση, β) Επίσκεψη στο πεδίο και γ) Συμπεράσματα – Αξιολόγηση. Και στα δύο προγράμματα οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες, ανακαλύπτουν, παρατηρούν, παίζουν, καταγράφουν, εξάγουν συμπεράσματα και καταθέτουν τις δικές τους δημιουργικές προτάσεις για το αειφορικό μέλλον της πόλης ή του παράκτιου περιβάλλοντος.

Πρόσθετες πληροφορίες και το εκπαιδευτικό υλικό των περιβαλλοντικών μας προγραμμάτων έχουν αναρτηθεί στην ιστοθέση του ΚΠΕ Ελευσίνας http://kpe-elefs.att.sch.gr/

Έγγραφο ΚΠΕ Ελευσίνας

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων