Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα & Υγροτόπου Μουστού

Αίτηση Ξενάγησης

Πληροφορίες:

Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού
Τμήμα Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης & Δημοσιότητας
Πληροφορίες για τα Κ.Π.Ε.: Αναστασιάδη Αγνή, Αρβανίτης Διαμαντής, Πανταζή Αικατερίνη
Άστρος Αρκαδίας, Τ.Κ. 220 01
Τηλ: 27550 22021 εσωτ. 5, Fax: 27550 22806