Άρθρα κατηγορίας "Θερινά Σχολεία"

Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) – 4ο Θερινό Πανεπιστήμιο Αειφόρου Ελληνικού Σχολείου, 3-6 Ιουλίου 2023

Θερινό ΠανεπιστήμιοΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού προσκαλεί, για τέταρτη φορά, εκπαιδευτικούς, στελέχη εκπαίδευσης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκπαιδευτές ενηλίκων, εργαζόμενους σε φορείς που ασχολούνται με την αειφορία, φοιτητές, καθώς και κάθε πολίτη που επιθυμεί να διευρύνει τους ορίζοντες και τις γνώσεις του να συμμετάσχουν στο 4ο Θερινό Πανεπιστήμιο Αειφόρου Ελληνικού Σχολείου με θέμα :

«ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΣΤΥ»

που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, 3-6 Ιουλίου 2023.

Το Θερινό Πανεπιστήμιο στοχεύει στην αύξηση του βαθμού ενημέρωσης στο χώρο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και, μέσω της διαγενεακής μάθησης, στην κοινωνία γενικότερα σε σχέση με την κλιματική κρίση στην Ελλάδα. Θα παρουσιαστεί ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν σε βασικές προκλήσεις αλλά και σε ευκαιρίες που δημιουργούνται. Στόχος είναι το θερινό πανεπιστήμιο να δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν μια πιο ολιστική κατανόηση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης και των τρόπων για την αποτελεσματική προσαρμογή σε διάφορους τομείς. 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται ηλεκτρονικά μέχρι 20 Ιουνίου 2023 μέσω της παρακάτω φόρμας: https://forms.gle/Q8TeezvhbMHHLomh7Λήψη αρχείου

Κ.Ε.ΠΕ.Α./Κ.Π.Ε. Ιεράπετρας – Νεάπολης Λασιθίου Προκήρυξη 3ου Θερινού Σχολείου Εκπαίδευσης για τους Γεωτόπους και την Αειφορία με τίτλο: «Γεωδιαδρομές στα χνάρια του Δεινοθηρίου της Σητείας!», 05 Ιουλίου – 10 Ιουλίου 2023

Το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Κ.Ε.ΠΕ.Α./Κ.Π.Ε. Ιεράπετρας – Νεάπολης Λασιθίου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προτίθεται να διοργανώσει, σε συνεργασία με το Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO Σητείας, με τα Κ.Π.Ε./Κ.Ε.ΠΕ.Α. Αρχανών – Ρούβα – Γουβών, Ανωγείων, Βάμου, το 2ο Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Ηρακλείου και την Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας μέσω της υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης το 3ο Θερινό Σχολείο Εκπαίδευσης για την Aειφορία από την Τετάρτη 05 Ιουλίου έως και τη Δευτέρα 10 Ιουλίου 2023 στο Καρύδι Σητείας και στην ευρύτερη περιοχή του Γεωπάρκου Σητείας με θέμα:

«Διαφύλαξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς στο Γεωπάρκο Σητείας. Το παράδειγμα της υφαντικής και του χορού».

Απευθύνεται σε τριάντα (30) εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας. Προτεραιότητα θα δοθεί στους/στις εκπαιδευτικούς που είναι μέλη σε κάποιο από τα θεματικά Δίκτυα που αναφέρονται παρακάτω και δεν έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν σε σεμινάριο ή θερινό σχολείο στο Γεωπάρκο Σητείας. Σε περίπτωση πολλών αιτήσεων θα γίνει κλήρωση.

Το Θερινό Σχολείο υλοποιείται στο πλαίσιο των Εθνικών Θεματικών Δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που συντονίζουν τα ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ της Περιφέρειας Κρήτης:

1. «Ψηλαφώντας τη μνήμη της γης μέσα από τη γεωποικιλότητα, τα Γεωπάρκα και τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες» που συντονίζει το Κ.Ε.ΠΕ.Α. Ανωγείων
2. «Τουρισμός και Περιβάλλον» που συντονίζει το Κ.Ε.ΠΕ.Α. Αρχανών – Ρούβα – Γουβών
3. «Διατροφή, Περιβάλλον και Υγεία» που συντονίζει το Κ.Ε.ΠΕ.Α. Ιεράπετρας Νεάπολης και
4. «Αλλάξτε συμπεριφορές… ΑνακυκλωS.O.S.τε!» που συντονίζει το Κ.Ε.ΠΕ.Α. ΒΑΜΟΥ.

Στόχος του Θερινού Σχολείου είναι η γνωριμία και η ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων με το γεωφυσικό & πολιτιστικό περιβάλλον του Γεωπάρκου Σητείας, καθώς και η κατανόηση του ρόλου της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της ταυτότητας των τοπικών κοινοτήτων του Γεωπάρκου Σητείας. Επιπλέον, αποσκοπεί στην κατανόηση της εμφατικής ανάγκης για αειφορική διαχείριση της περιοχής, καθώς η κλιματική κρίση και οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν επιπτώσεις στο γεωφυσικό και γεωπολιτισμικό περιβάλλον ευρύτερα. Οι συμμετέχοντες/ουσες, μέσα από εκπαιδευτικές βιωματικές δραστηριότητες & δράσεις πεδίου, θα γνωρίσουν από κοντά το γεωπεριβάλλον και τη βιοποικιλότητα του Γεωπάρκου και θα κατανοήσουν την επίδρασή του στην ανάπτυξη του πολιτιστικής κληρονομιάς της Ανατολικής Κρήτης, καθώς στο πλαίσιο της εφαρμογής της Σύμβασης για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς(UNESCO,2023), επιδιώκεται ο συσχετισμός διαφόρων εκφάνσεών της, όπως είναι ο χορός και η υφαντική, με τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αειφορική διαχείριση της περιοχής.
Συγκεκριμένα, με τα παραπάνω επιδιώκεται να επιμορφωθούν και να εφοδιαστούν οι εκπαιδευτικοί με μεθοδολογικά εκπαιδευτικά εργαλεία, έτσι ώστε να υλοποιήσουν τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων στο σχολείο, αλλά και να συνεργαστούν με ειδικούς επιστήμονες και τα μέλη των Παιδαγωγικών ομάδων των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία. Παράλληλα, να συμμετάσχουν σε δράσεις που σχετίζονται με εναλλακτικές μορφές τουρισμού που προσφέρονται στην περιοχή και να αλληλεπιδράσουν με τους κατοίκους της περιοχής.

Η προσέλευση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών θα πραγματοποιηθεί πρωί της Τετάρτης 5 Ιουλίου 2023 και η αναχώρησή τους μεσημέρι Δευτέρας 10 Ιουλίου 2023. Η διανυκτέρευση θα γίνει σε σκηνές των εκπαιδευτικών. Αναλυτικές οδηγίες, καθώς και το πρόγραμμα επισυνάπτονται στο τέλος του εγγράφου. Επισημαίνεται ότι λόγω των πιθανών επαναληπτικών εκλογών υπάρχει πιθανότητα να αλλάξουν οι ημερομηνίες και το πρόγραμμα. Οι εκπαιδευτικοί που θα κάνουν αίτηση για συμμετοχή θα ενημερωθούν εγκαίρως.

Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες από τις δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του Θερινού σχολείου:

– Εισηγήσεις και βιωματικά εργαστήρια από τους επιστημονικούς συνεργάτες και συνεργαζόμενους φορείς του Γεωπάρκου Σητείας
– Γνωριμία με την παράδοση και τον τοπικό πολιτισμό μέσα από εργαστήρια υφαντικής, χορού, οινογνωσίας, μαγειρικής κ.ά.
– Γεω-διαδρομές και πεζοπορίες σε γεωτόπους και περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και ιστορικού ενδιαφέροντος, όπως είναι το Κουφονήσι
– Επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
– Σπήλαιο-κατάβαση

Θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής στους συμμετέχοντες.
Θα τηρηθούν τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του 3ου Θερινού σχολείου θα υπάρχει υποστήριξη Πρώτων Βοηθειών από το Σώμα εθελοντών Σαμαριτών και διάσωσης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, περιφερειακό τμήμα Σητείας.
Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο 3ο Θερινό σχολείο του Γεωπάρκου Σητείας παρακαλούνται να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα μέχρι την Τρίτη 23 Μαΐου 2023.
https://forms.gle/mGLDsne7iU7EVCwK7

Έγγραφο του Κ.Π.Ε./Κ.Ε.ΠΕ.Α. Ιεράπετρας – Νεάπολης

 

 

Ε.Ε.Π.Φ. 3ο Θερινό Σχολείο, Πήλιο-Διεθνές Θεματικό Δίκτυο ΠΕ “Μαθαίνω για τα Δάση”, 2-5 Ιουλίου 2018

EEPF

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, στo πλαίσιο του Διεθνούς Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Μαθαίνω για τα Δάση» και η Διεύθυνση Π.Ε. Β΄ Αθήνας, συνδιοργανώνουν το 3ο Θερινό Σχολείο στην Άλλη Μεριά Πηλίου, από 2-5 Ιουλίου 2018. 

Επιστολή 3ο Θερινό Σχολείο 2018-Δάση

Πληροφορίες : http://perdipevath.blogspot.com/2018/05/3.html

16η Καλοκαιρινή Θεατρική Κατασκήνωση – Πήλιο 2017, 25-30 Αυγούστου 2017

16η Καλοκαιρινή Θεατρική Κατασκήνωση – Σεμινάριο του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση
από 25 έως 30 Αυγούστου 2016, στο Πήλιο, στην παραλία του Άγιου Γιάννη.

Έμπειροι καλλιτέχνες, εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, θεατρολόγοι, ηθοποιοί, μουσικοί  και νέοι μοιράζονται ιστορίες που λυτρώνουν, ενώνουν και επικοινωνούν με εργαλείο τις πολλαπλές φόρμες του θεάτρου και των άλλων παραστατικών τεχνών και την αξιοποίησή τους στην εκπαίδευση.

 Στη Κατασκήνωση «Πήλιο 2017» καλεσμένοι για εργαστήρια και παρουσιάσεις είναι ο Brendon Burns βρετανός σκηνοθέτης, η Βαρβάρα Δούκα-σκηνοθέτης, η Άρτεμις Λαμπίρη-χορεύτρια και χορογράφος, η Γιούλη Δούβου-θεατροπαιδαγωγός, η Χριστίνα Ζώνιου-δασκάλα υποκριτικής και κοινωνικού θεάτρου Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, η Αγγελική Τσάκωνα-δασκάλα θεατρικής αγωγής, η Τζωρτζίνα Κακουδάκη-ηθοποιός και σκηνοθέτης, η Ειρήνη Μαρνά-θεατροπαιδαγωγός, η Τζένη Καραβίτη-θεατροπαιδαγωγός και φιλόλογος, η Ηρώ Ποταμούση-κοινωνιολόγος και θεατροπαιδαγωγός, η Σόνια Μολογούση-θεατρολόγος και θεατροπαιδαγωγός, η Μαίρη Καλδή-φιλόλογος, η Αναστασία Κουλαλόγλου  κ.ά

Η κατασκήνωση/σεμινάριο περιλαμβάνει βιωματικά εργαστήρια (κύρια και συμπληρωματικά),  παρουσιάσεις εργασιών, παράσταση Θεάτρου Φόρουμ, βραδιά αφήγησης και παραμυθιών.  Φυσικά δεν λείπουν τα παιχνίδια, το μπάνιο, η ξεκούραση και η διασκέδαση που θα ολοκληρωθεί με ένα αποχαιρετιστήριο πάρτι.

Ειδικά φέτος, στον ίδιο χώρο και την ίδια εποχή, πραγματοποιείται και η 8η κατασκήνωση νέων “Νεανικές Θεατρικές Φωνές 2017” για έφηβους και νέους 13-18 χρονών  καθώς και το Παιδικό Εργαστήριο για παιδιά 6-12 χρονών.  Ειδική παρουσία στην Κατασκήνωση έχει φέτος και το  πρόγραμμα «κι αν ήσουν εσύ;»

ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ στο www.TheatroEdu.gr
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση

Επικοινωνία: 2106541600  / info@theatroedu.gr / www.theatroedu.gr

Κ.Π.Ε. Καρπενησίου – 7ήμερο Θερινό Σχολείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 3 Ιουλίου έως 9 Ιουλίου 2017

 

KPE KarpenΤο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καρπενησίου προτίθεται να διοργανώσει για τρίτη συνεχόμενη χρονία, 7ήμερο Θερινό Σχολείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης από Δευτέρα 3 Ιουλίου έως και Κυριακή 9 Ιουλίου 2017, με θέμα:

«Ευρυτανία: Φύση, Περιβάλλον και Ζωή»

Η θεματική του Σεμιναρίου αφορά Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους δασικό, υδάτινο και ανθρωπογενές Περιβάλλον της Ευρυτανίας σε βιωματικό επίπεδο.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε 100 εκπαιδευτικούς Αθμιας & Βθμιας Εκπαίδευσης:
 • (Β/θμια: Λάρισας, Μαγνησίας, Αιτωλοακαρνανίας, Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Α’ Αθήνας, Γ’ Αθήνας, Δυτ. Αττικής, Πειραιά και Α/θμια: Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Αιτωλοακαρνανίας, Α’ Αθήνας, Ανατ.
  Αττικής, Δυτ. Αττικής, Πειραιά).
 • Των υπολοίπων νομών της Ελλάδας.
Επιπρόσθετα μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό Στελέχη Υπουργείου, Υπεύθυνοι Καινοτόμων Δράσεων ή Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Μέλη Παιδαγωγικών Ομάδων ΚΠΕ όλης της χώρας.
Το σεμινάριο θα γίνει αδαπάνως, με μία μερική οικονομική χορηγία της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και τη στήριξη του Δήμου Καρπενησίου, συνεπώς ο κάθε συμμετέχων (είτε επιμορφούμενος, είτε Μέλος  Παιδαγωγικής Ομάδας ΚΠΕ, είτε εισηγητής) θα πρέπει να καλύψει τα οδοιπορικά του έξοδα, τη διαμονή και διατροφή του και κάθε άλλο κόστος.. (Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο του ΚΠΕ Καρπενησίου (Πρόσκληση Θερινού Σχολείου).
Αιτήσεις συμμετοχής, απευθείας με συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας έως το αργότερο την Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017.
 

ΚΠΕ Ελευσίνας – Δήμος Μεγαρέων Πρόσκληση για συμμετοχή στο Θερινό Σχολείο «Αειφορικές δράσεις σε δορυφορικές πόλεις» στη Μεγαρίδα 30/6/2017 ως 4/7/2017

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευσίνας συμμετέχει (χωρίς δαπάνη για το δημόσιο) με παιδαγωγικά εργαστήρια και εισηγήσεις στη διοργάνωση πενθήμερου θερινού σχολείου με θέμα: «Αειφορικές δράσεις σε δορυφορικές πόλεις». Το Θερινό Σχολείο διοργανώνεται από το Δήμο Μεγαρέων και μπορούν να συμμετέχουν έως 40 εκπαιδευτικοί από όλη την Ελλάδα. Στην επιλογή θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Από κάθε σχολείο έχουν δικαίωμα αίτησης έως και τρεις εκπαιδευτικοί. Όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται να συμμετέχουν μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στο Δήμο Μεγαρέων μέχρι την Δευτέρα 29 Μαΐου ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας την φόρμα συμμετοχής.
Οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν θα ενημερωθούν για την επιλογή τους στις 30/5/2017 .
Δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση για δίδακτρα συμμετοχής στο θερινό σχολείο.
Το κόστος μετακίνησης, διατροφής και διαμονής(στην ευρύτερη περιοχή της Κινέτας) βαρύνει τους/τις εκπαιδευτικούς.
Για όλες τις οργανωτικές λεπτομέρειες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία του Δήμου Μεγαρέων από 09.00-15.00 με την κα Ελένη Ρήγα, Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Παιδείας Δήμου Μεγαρέων (τηλ.2296082895-6974544246).

Έγγραφο του ΚΠΕ Ελευσίνας

Έγκριση «22ο Θερινό Σχολείο του Αστεροσκοπείου Αθηνών» – Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου 2017

Το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας οργανώνει και φέτος στις 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου 2017, με ανανεωμένο πρόγραμμα το Θερινό Σχολείο για μαθητές των Γενικών Λυκείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Αττικής, με κεντρικό θέμα

«Το Σύμπαν, και οι τελευταίες ανακαλύψεις»

Σκοπός του Σχολείου αυτού είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα Αστροφυσικής, Διαστημικής και Περιβάλλοντος και η σύνδεσή τους με την Τεχνολογία και τον Πολιτισμό.

Το Θερινό Σχολείο απευθύνεται σε μαθητές Γενικών Λυκείων του Νομού Αττικής και η συμμετοχή τους είναι προαιρετική.
Οι μαθητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν πρέπει να αποστείλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω των σχολείων τους μέχρι τις 31 Μαΐου 2017 στην οργανωτική επιτροπή (προς Γραμματέα του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, κυρία Ε. Χρηστιά, Β. Παύλου και Ι. Μεταξά, Τ.Κ. 152 36 Πεντέλη, email: gchristia@noa.r , τηλ. επικοινωνίας: 210-34.90.150 και κυρία Ουρανία  Κουμεντάκου  ourania@noa.gr, τηλ. επικοινωνίας: 210-3490122)

).

Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερόμενου μαθητή, η τάξη και το σχολείο στο οποίο φοιτά, η διεύθυνση κατοικίας του και τα αντίστοιχα τηλέφωνά του και email. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρεται η επίδοση του ενδιαφερόμενου μαθητή στα Μαθηματικά, τη Φυσική και τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο και email) του αρμόδιου καθηγητή που προτείνει τους μαθητές.

Επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από μέλη της οργανωτικής επιτροπής του Θερινού Σχολείου, θα επιλέξει τους μαθητές και στη συνέχεια θα ενημερώσει τα σχολεία.

Έγκριση ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας – Ε.Ε.Π.Φ – 1ο Θερινό Σχολείο στο Ηράκλειο της Κρήτης στο πλαίσιο λειτουργίας του Διεθνούς Θεματικού Δικτύου «Οικολογικά Σχολεία» της Ε.Ε.Π.Φ, με τίτλο : «Το ταξίδι προς την αειφορία» 01-04 Ιουλίου 2017 – Παράταση δήλωσης συμμετοχής μέχρι 22-05-2017

 eco schoolsEEPF
Παράταση δήλωσης συμμετοχής μέχρι 22-05-2017
Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας ως Συντονιστικός Φορέας του Διεθνούς Θεματικού Δικτύου «Οικολογικά Σχολεία», δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης προτίθεται να διοργανώσει σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης,  το 1ο Θερινό Οικολογικό Σχολείο στο Ηράκλειο της Κρήτης, το Σάββατο 1, Κυριακή 2, Δευτέρα 3 και Τρίτη 4 και Ιουλίου, στο πλαίσιο λειτουργίας του Διεθνούς Θεματικού Δικτύου «Οικολογικά Σχολεία».
Στο Θερινό Σχολείο θα συμμετάσχουν 50 εκπαιδευτικοί από όλη την Ελλάδα.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, των οποίων τα σχολεία συμμετέχουν στο Διεθνές Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Οικολογικά Σχολεία».

Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής: οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδηλώσουν την πρόθεση παρακολούθησης του Θερινού Σχολείου , συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική Φόρμα συμμετοχής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : Τρίτη 16 Μαΐου 2017 (Παράταση δήλωσης συμμετοχής μέχρι 22-05-2017)

(Περισσότερες πληροφορίες στο ενημερωτικό έγγραφο της Ε.Ε.Π.Φ.)

Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) – Πανεπιστήμιο Αθηνών – Έδρα της UNESCO για την Αειφόρο Ανάπτυξη και την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη: Θερινό Πανεπιστήμιο στις Σπέτσες 17-20 Ιουλίου 2016

Το Πρόγραμμα Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) και το Πανεπιστήμιο Αθηνών/Έδρα της UNESCO για την Αειφόρο Ανάπτυξη και την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, οργανώνουν το «Θερινό Πανεπιστήμιο» με θέμα:

«ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:ΟΛΟΙ ΝΟΙΑΖΟΜΑΣΤΕ-ΟΛΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ»

Συνεργαζόμενοι φορείς : Το Πρόγραμμα Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Έδρα της UNESCO για την Αειφόρο Ανάπτυξη και την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη σε συνεργασία με την Αναργύρειο και Κοργιαλένειο Σχολή Σπετσών και το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης (ΜΙΟ).

Επιστημονικός Υπεύθυνος : Δρ Μιχαήλ Σκούλλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Που απευθύνεται; Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και στελέχη εκπαίδευσης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε εκπαιδευτές ενηλίκων, σε εργαζόμενους σε φορείς που ασχολούνται με την αειφορία, σε φοιτητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και σε κάθε πολίτη που επιθυμεί να διευρύνει τους ορίζοντες και τις γνώσεις του.

Ημερομηνίες διεξαγωγής-Διάρκεια
Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί από 17-20 Ιουλίου στις Σπέτσες στις εγκαταστάσεις της Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών. Η έναρξη θα γίνει το απόγευμα της Κυριακής 17 Ιουλίου. Τα βιωματικά εργαστηριακά μαθήματα θα αρχίζουν στις 9.00, ολοκληρώνονται στις 14.00. Τα απογεύματα θα είναι αφιερωμένα στην ερευνητική εργασία.

Συνδρομή συμμετοχής 
Το κόστος συμμετοχής είναι 110 Ευρώ. Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται :
 • Η εγγραφή στο σεμινάριο
 • Το υλικό του σεμιναρίου
 • Η διανυκτέρευση για τρεις βραδιές
 • Καφές και δεκατιανό μεσογειακής διατροφής κάθε μέρα
 • Ελαφρύ γεύμα υποδοχής
Υποβολή αιτήσεων
Οι αιτήσεις εγγραφής θα γίνονται ηλεκτρονικά στη  φόρμα συμμετοχής μέχρι 18 Ιουνίου 2016. Οι επιλεγέντες θα λάβουν γνώση μέχρι 25 Ιουνίου 2016.
Τα κριτήρια επιλογής θα είναι: α. η συμμετοχή στο πρόγραμμα Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο ή στα τοπικά δίκτυα Αειφόρων Σχολείων β. η σειρά προτεραιότητας από την υποβολή της αίτησης.
Πληροφορίες στο έγγραφο Θερινό Πανεπιστήμιο στις Σπέτσες

Κ.Π.Ε. Καρπενησίου – 7ήμερο Θερινό Σχολείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 4 Ιουλίου έως 10 Ιουλίου 2016

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καρπενησίου προτίθεται να διοργανώσει 7ήμερο Θερινό Σχολείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης από Δευτέρα 4 Ιουλίου έως και Κυριακή 10 Ιουλίου 2016, με θέμα:

«Ευρυτανία: Φύση, Περιβάλλον και Ζωή»

Η θεματική του Σεμιναρίου αφορά Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους Περιβάλλον της Ευρυτανίας σε βιωματικό και θεωρητικό επίπεδο. 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε 80 εκπαιδευτικούς Αθμιας & Βθμιας Εκπαίδευσης:
 • Κατά προτεραιότητα των νομών εμβέλειας του ΚΠΕ Καρπενησίου (Β/θμια: Λάρισας, Μαγνησίας, Αιτωλοακαρνανίας, Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Α’ Αθήνας, Γ’ Αθήνας, Δυτ. Αττικής, Πειραιά και Α/θμια: Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Αιτωλοακαρνανίας, Α’ Αθήνας, Ανατ. Αττικής, Δυτ. Αττικής, Πειραιά).
 • Των υπολοίπων νομών της Ελλάδας.
Επιπρόσθετα μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό Στελέχη Υπουργείου, Υπεύθυνοι Καινοτόμων Δράσεων ή Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Μέλη Παιδαγωγικών Ομάδων ΚΠΕ όλης της χώρας. 
Το σεμινάριο θα γίνει αδαπάνως, με μία μερική οικονομική χορηγία της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και τη στήριξη του Δήμου Καρπενησίου, συνεπώς ο κάθε συμμετέχων (είτε επιμορφούμενος, είτε Μέλος  Παιδαγωγικής Ομάδας ΚΠΕ, είτε εισηγητής) θα πρέπει να καλύψει τα οδοιπορικά του έξοδα, τη διαμονή και διατροφή του και κάθε άλλο κόστος. (Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο του ΚΠΕ Καρπενησίου (Πρόσκληση Θερινού Σχολείου).
Αιτήσεις συμμετοχής μόνο με συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας έως το αργότερο την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016.
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση