Άρθρα κατηγορίας "Επιμορφωτικά Προγράμματα"

Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας – Επιμορφωτική Δράση Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με δημιουργία αφίσας, σε συνεργασία με τη Δ.Δ.Ε. Κυκλάδων ‘‘Το 1821 Παράθυρο για το Δικό μου Βιώσιμο και Δημιουργικό Μέλλον’’

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, συνεργάζεται με την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων δια της Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων και προσκαλεί τις σχολικές μονάδες της αρμοδιότητάς της, να λάβουν μέρος στη μαθητική δράση με θέμα:

‘‘Το 1821 Παράθυρο για το Δικό μου Βιώσιμο και Δημιουργικό Μέλλον’’

Σκοπός της δράσης είναι οι μαθητές/τριες να προβληματιστούν και να: Α) συνθέσουν ένα σχετικό μήνυμα για το πώς αντιλαμβάνονται την αξία του εορτασμού των 200 ετών από την ελληνική Επανάσταση ως εφαλτήριο για το δικό τους βιώσιμο και δημιουργικό μέλλον και Β) να προβάλλουν αυτό το μήνυμα σχεδιάζοντας σχετική αφίσα.

Η φιλοτέχνηση της αφίσας μπορεί να είναι ψηφιακή ή χειροποίητη, με υλικά εικαστικής έκφρασης ανακυκλώσιμα ή/και φυσικά, όπως πλαστικά μικροαντικείμενα, άμμος, κοχύλια, αποξηραμένα φύλλα κ.λπ. Επιπλέον μπορεί να είναι ατομικό ή και ομαδικό έργο. Η χειροποίητη δημιουργία θα φωτογραφηθεί και θα αποσταλεί σε αρχείο εικόνας (jpg, png). Η μαθητική δράση απευθύνεται σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των δυο συνεργαζόμενων Διευθύνσεων. Όλοι/ες οι συμμετέχοντες/ουσες θα λάβουν αναμνηστικά διπλώματα και τα καλύτερα έργα θα συμπεριληφθούν σε ψηφιακό επετειακό λεύκωμα.

Οι καλύτερες αφίσες (3-4 φωτογραφίες) που θα δημιουργηθούν στην σχολική μονάδα θα αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην διεύθυνση grpere@dide-v-ath.att.sch.gr   μέχρι τις 24 Μαΐου 2021.

Έγγραφο της Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

Διαδικτυακή επιμόρφωση Εθνικής Εμβέλειας «Εκπαίδευση που εστιάζει στον ήχο: Προτάσεις και πρακτικές για Σχολικές Δραστηριότητες και Προγράμματα»

Διαδικτυακή επιμόρφωση Εθνικής Εμβέλειας «Εκπαίδευση που εστιάζει στον ήχο: Προτάσεις και πρακτικές για Σχολικές Δραστηριότητες και Προγράμματα».

Η Επιμόρφωση εντάσσεται στο πλαίσιο των προγραμμάτων «Εκπαίδευση που εστιάζει στον Ήχο» και «Διάφανες Σημαίες» του Εργαστηρίου Βιωματικής Εκπαίδευσης της Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας και μετά την πιλοτική εφαρμογή της στη Μεσσηνία, το 2017-2018 είναι πλέον διαθέσιμη σε εθνικό επίπεδο, σε πρώτη φάση ως τον Οκτώβριο του 2018. Η παρούσα έκδοση είναι η δεύτερη, είναι πιλοτική σε εθνικό επίπεδο και έχει επιμορφωτικό χαρακτήρα εξειδίκευσης αλλά και ερευνητικό χαρακτήρα. Στόχος είναι να υπάρχει πάντα διαδικτυακά διαθέσιμη ως μια εισαγωγική επιμόρφωση σε θέματα ήχου στην εκπαίδευση.

Ένωση Ελλήνων Φυσικών – Πανεπιστήμιο ΑΙΓΑΙΟΥ μοριοδοτούμενα επιμορφωτικά προγράμματα με θέμα «Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση» – «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)»

 Ενωση Φυσικων
Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο ΑΙΓΑΙΟΥ υλοποιεί και για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα  «Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση».
Ημέρες και ώρες διεξαγωγής σεμιναρίου: Ένα Σαββατοκύριακο κάθε μήνα 
Έναρξη  μαθημάτων: Δεκέμβριος 2017  
Πόλεις διεξαγωγής:  Αθήνα, Θεσσαλονίκη και τμήμα εξ αποστάσεως.
Εποπτεία προγράμματος: Φιλντίσης Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Φ        
Για περισσότερες  Πληροφορίες- Εγγραφές:
Δήμητρα Ζωγοπούλου, τηλ: 2103635701, 6936004508,καθημερινές 15:00-19:00)
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το συντομότερο e- mail με τα στοιχεία τους (απαραιτήτως το τηλέφωνο) στα : eefdia@yahoo.gr

 

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ υλοποιεί και για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα  «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)».
Ημέρες και ώρες διεξαγωγής σεμιναρίου: Ένα Σαββατοκύριακο κάθε μήνα
Πόλεις διεξαγωγής
 Αθήνα, Θεσσαλονίκη και τμήμα εξ αποστάσεως.
Με το πέρας των μαθημάτων θα δοθεί στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης και Συνοδευτικό με αναλυτική παρουσίαση των διδαχθέντων Ενοτήτων, υπογεγραμμένο από  το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Εποπτεία προγράμματος: Φιλντίσης Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Φ        
Πληροφορίες – Εγγραφές:
Γραμματεία της ΕΕΦ τηλ. 2103635701 Πολυχρονάτος Κώστας  ώρες 10:00-14:00
Περισσότερες πληροφορίες  Δημητριάδου Δέσποινα  6977502682
Αποστολή της αίτησης (επισυνάπτεται) υποχρεωτικά με email στο: despdimitrd@gmail.com

 

 

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Μικτής Μάθησης (Blended Course) σε τρία καίρια θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Περιβαλλοντική Δικαιοσύνη, Κλιματική Αλλαγή και Περιβαλλοντική Μετανάστευση

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου S.A.M.E. WORLD, διενεργεί Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Μικτής Μάθησης (Blended Course) σε τρία καίρια θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Περιβαλλοντική Δικαιοσύνη, Κλιματική Αλλαγή και Περιβαλλοντική Μετανάστευση.

Στόχος του Επιμορφωτικού Προγράμματος είναι να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με τα παραπάνω θέματα και να διερευνήσουν τρόπους για την ενσωμάτωσή τους στην εκπαιδευτική πράξη, αλλά και σε άτυπες μορφές μάθησης.
Το Πρόγραμμα απευθύνεται στους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και στους Υπεύθυνους και τα μέλη των παιδαγωγικών ομάδων των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Νομού Αττικής, καθώς και σε γονείς που ενδιαφέρονται να διευρύνουν τις γνώσεις τους γύρω από την Περιβαλλοντική Δικαιοσύνη, την Κλιματική Αλλαγή και την Περιβαλλοντική Μετανάστευση. Το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια των συνεδριών έχει αναπτυχθεί ειδικά για το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του έργου S.A.M.E. WORLD από εμπειρογνώμονες σε θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης από όλη την Ευρώπη.

Η διάρκεια του Προγράμματος θα είναι από τον Δεκέμβριο του 2016 έως τον Μάρτιο του 2017 και η πρώτη διά ζώσης συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016, 12:00-15:00, στα γραφεία του ΙΤΥΕ στην Αθήνα, Μητροπόλεως 26-28, Σύνταγμα (2ος όροφος).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 21 Νοεμβρίου 2016, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής. Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων, θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης Εξ αποστάσεως Σεμινάρια Εαρινού Κύκλου

Εξ αποστάσεως Σεμινάρια Εαρινού Κύκλου

Τα εξ αποστάσεως Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνεχίζουν με εξαιρετική επιτυχία για συνεχόμενη χρονιά να παρέχουν σημαντικές ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης ή/και εξέλιξης στον εργασιακό χώρο, αλλά και εναλλακτικές ευκαιρίες προσωπικής εκπαίδευσης/επιμόρφωσης μέσα από την αξιοποίηση των βασικών πλεονεκτημάτων τους: Διδασκαλία από αναγνωρισμένους Καθηγητές Πανεπιστημίου και εξειδικευμένους επαγγελματίες, αυτονομία στο χρόνο μελέτης, ασύγχρονη μάθηση υποστηριζόμενη από τηλεδιασκέψεις, έναρξη μαθημάτων καθόλη τη διάρκεια του έτους, διαρκής εκπαιδευτική, τεχνική και διοικητική υποστήριξη σε όλο το διάστημα της εγγραφής και της επιμόρφωσης σας, αθροιστικές εκπτώσεις έως 25%, δυνατότητα τμηματικής καταβολής διδάκτρων.

Επιμορφωτικά Προγράμματα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης

P Agaiou e-learningΠρογράμματα Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τα εξ αποστάσεως Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνεχίζουν με εξαιρετική επιτυχία για συνεχόμενη χρονιά να παρέχουν σημαντικές ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης ή/και εξέλιξης στον εργασιακό χώρο, αλλά και εναλλακτικές ευκαιρίες προσωπικής εκπαίδευσης/επιμόρφωσης μέσα από την αξιοποίηση των βασικών πλεονεκτημάτων τους: Διδασκαλία από αναγνωρισμένους Καθηγητές Πανεπιστημίου και εξειδικευμένους επαγγελματίες, αυτονομία στο χρόνο μελέτης, ασύγχρονη μάθηση υποστηριζόμενη από τηλεδιασκέψεις, έναρξη μαθημάτων καθόλη τη διάρκεια του έτους, διαρκής εκπαιδευτική, τεχνική και διοικητική υποστήριξη σε όλο το διάστημα της εγγραφής και της επιμόρφωσης σας, αθροιστικές εκπτώσεις έως 25%, δυνατότητα τμηματικής καταβολής διδάκτρων.
Όλες οι Διδακτικές Ενότητες των Προγραμμάτων της Επαγγελματικής Κατάρτισης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων προσφέρονται πλέον και μεμονωμένα μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Αιγαίου όπου και υπάρχει η δυνατότητα διαμόρφωσης ατομικού φακέλου επιμόρφωσης (portfolio).
Πληροφορίες στο σύνδεσμο: http://e-epimorfosi.aegean.gr/

Ε.Ε.Π.Ε.Κ. (Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας) «Υποβολή αιτήσεων παρακολούθησης καινοτόμου επιμορφωτικού προγράμματος της Ε.Ε.Π.Ε.Κ. για στελέχη εκπαίδευσης, στην Αθήνα»

EEPEKΣας ενημερώνουμε ότι η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εκπροσωπεί εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, επιστήμονες, ερευνητές και ειδικούς που έχουν ως κοινό ενδιαφέρον το σχεδιασμό, την υλοποίηση, την αξιολόγηση και την προώθηση, καινοτομικών δράσεων και πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στο πλαίσιο των δωρεάν επιμορφωτικών δράσεων προς τα μέλη της, απευθύνει πρόσκληση υποβολής αιτήσεων παρακολούθησης του παρακάτω καινοτόμου επιμορφωτικού της προγράμματος :

Τίτλος:
Ημ/νία έναρξης
Ημέρες & ώρες διεξαγωγής:
Συνολική διάρκεια:
Τόπος Υλοποίησης:
Υποβολή αίτησης:                     (κάνετε κλίκ στον παρακάτω σύνδεσμο)
Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων
19/2/2016                   Αρ. Συμμετεχόντων: 25
Παρασκευή
15:15 – 20:15
(19/2/16
26/2/16
4/3/16 & 11/3/16)
30 ώρες (25 Δια ζώσης & 5 εξ αποστάσεως)
ΑΘΗΝΑ, Αμφιθέατρο Λυκείου Φιλοθέης

* Το σεμινάριο απευθύνεται πρωτίστως σε όλα τα ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (π.χ. Σχολικούς Συμβούλους, Διευθυντές – Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων, προϊστάμενους διοικητικών υπηρεσιών & γραφείων, Υπευθύνους & Τεχνικούς Υπευθύνους ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ, ΚΕ.ΣΥ.Π, Σ.Σ.Ν, Ε.Κ.Φ.Ε, Κ.Π.Ε, Πολιτιστικών Θεμάτων, Αγωγής Υγείας, κ.λπ., Α/θμιας, Β/θμιας και ΜεταΒ/θμίας Εκπαίδευσης (ΙΕΚ, σχολών μαθητείας, κ.λπ.), όλων των ειδικοτήτων, Δημόσιας και Ιδιωτικής, καθώς η επιμόρφωση σε θέματα Διοίκησης -σχεδιασμού – προγραμματισμού & επικοινωνίας αποτελεί, πλέον, απαραίτητο εφόδιο στη σημερινή εποχή.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: 15/02/2016

Η συμμετοχή των επιμορφούμενων στο πρόγραμμα είναι ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.

Πανεπιστημίου Αιγαίου “Χρυσός Χορηγός” στο “Athens Job Festival 2015”

12038141 10153402781524930<br />
1978270895890271385 n

Σας ενημερώνουμε ότι τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα συμμετάσχουν ως “Χρυσός Χορηγός” στο “Athens Job Festival 2015”, που θα διεξαχθεί στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου!

Ειδικότερα, στις 26/09 και ώρα 15:30-16:45, τα Προγράμματά μας θα εκπροσωπηθούν στο πάνελ «Συνέργεια στη Δια Βίου Μάθηση», με την παρουσιάση του θέματος «Ακαδημαϊκή κοινότητα και ανεργία».

Περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ: http://jobfestival.gr/

 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης

P Agaiou e-learningΠρογράμματα Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου!

Διαμορφώστε τώρα το δικό σας ατομικό πρόγραμμα επιμόρφωσης μέσω της ιστοσελίδας των Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου!

ΝΕΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ/ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ!

readmoreΠροσφέρονται 33 Κατευθύνσεις/Επιστημονικά Πεδία στις οποίες εντάσσονται οι Διδακτικές Ενότητες και τα Προγράμματα που προσφέρει η Δομή Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

ΝΕΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ!

readmoreΤα Προγράμματα αποτελούν μια σύνθεση Διδακτικών Ενοτήτων που παρέχουν σφαιρική και ολοκληρωμένη επιμόρφωση σε ένα γνωστικό πεδίο.

Με την ολοκλήρωσή ενός προγράμματος θα λάβετε:

-Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης
-Αναλυτικό Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού

ΝΕΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ!

readmoreΟι Διδακτικές Ενότητες είναι ολοκληρωμένα “μαθήματα” που παρέχουν επιμόρφωση σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.

Μια Διδακτική Ενότητα μπορεί να προσφέρεται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

-Αυτοτελώς
-Ως μέρος ενός Προγράμματος
-Και Αυτοτελώς και ως μέρος ενός Προγράμματος

To Πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους

 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης

P Agaiou e-learningΠρογράμματα Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου!

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προωθώντας την αριστεία σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και της μάθησης, ξεκίνησε να προσφέρει από τον Οκτώβριο 2012 νέα, καινοτόμα προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης και εξειδίκευσης σε επιστημονικά πεδία αιχμής, τα οποία απευθύνονται τόσο σε πτυχιούχους, όσο και σε αποφοίτους Λυκείου.

Πλροφορίες : http://e-epimorfosi.aegean.gr/

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση