Άρθρα κατηγορίας "Εγκύκλιοι – Αποφάσεις ΥΠ.Π.Ε.Θ."

ΥΠ.Π.Ε.Θ. – Πρόσκληση υποβολής αιτημάτων για έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων / δράσεων, εκπαιδευτικού υλικού και μαθητικών διαγωνισμών κατά το σχολικό έτος 2019-2020

Ενόψει του ετήσιου προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων, για το σχολικό έτος 2019-2020, η Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους (φορείς, οργανισμούς, υπηρεσίες, ΑΕΙ, ΜΚΟ, επιστημονικές ενώσεις, δήμους, υπουργεία, νοσοκομεία, μουσεία, αθλητικές ομοσπονδίες, κ.ά.) οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλουν προς έγκριση προτάσεις για (α) εκπαιδευτικά προγράμματα, (β) εκπαιδευτικές δράσεις, (γ) εκπαιδευτικό υλικό και (δ) μαθητικούς διαγωνισμούς, που απευθύνονται σε μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να προβούν στις παρακάτω ενέργειες:

α) να επισκεφθούν τον ιστότοπο του ΙΕΠ http://iep.edu.gr/el/prodiagrafes-aksiologisis-aitimaton-egkrisisekpaideftikon-programmaton-drastiriotiton-kai-ekpaideftikoy-ylikoy, όπου ορίζονται οι προδιαγραφές αξιολόγησης αιτημάτων έγκρισης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δραστηριοτήτων, μαθητικών διαγωνισμών και εκπαιδευτικού υλικού,
β) να καταθέσουν φάκελο στον οποίο θα περιέχονται όλα τα αναγκαία στοιχεία και δικαιολογητικά που θα αιτιολογούν την έγκριση των υποβαλλόμενων προτάσεων, κατά προτίμηση ηλεκτρονικά ή, στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, ταχυδρομικά στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ (Παράρτημα).

Επισημαίνεται ότι τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται από τη Δευτέρα 1η Απριλίου 2019 έως και τη Δευτέρα 1η Ιουλίου 2019 και σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής τους δεν θα εξετάζονται.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα/δράσεις, το εκπαιδευτικό υλικό και οι μαθητικοί διαγωνισμοί που εγκρίνονται με την ανωτέρω διαδικασία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ http://www.e-yliko.gr/.

Έγγραφο ΥΠ.Π.Ε.Θ.

ΥΠ.Π.Ε.Θ. – Ενημέρωση για την υλοποίηση της Θεματικής Εβδομάδας 2018-2019

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Φ1/6058/Δ2/15-01-2019 εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Υλοποίηση στο Γυμνάσιο Θεματικής Εβδομάδας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης σε ζητήματα Δημοκρατικής Συνύπαρξης και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων κατά το σχολικό έτος 2018-2019» και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 8/28-02-2019 απόσπασμα πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σας ενημερώνουμε ότι:

Α) Κατά τον μήνα Μάρτιο 2019 οι σχολικές μονάδες μπορούν να υποβάλουν το σχέδιο υλοποίησης στο σημείο «ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ» το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. εδώ: https://iep.edu.gr/services/thematikivdomada/login.php
Στη συγκεκριμένη πλατφόρμα έχουν, επίσης, πρόσβαση οι Συντονιστές και Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ), καθώς και οι Υπεύθυνες και Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων.
Β) Υλικό, προγράμματα και φορείς, με τους οποίους μπορείτε να έρθετε σε επαφή, θα βρείτε ανά θεματική ενότητα στο σημείο «ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» εδώ: http://www.iep.edu.gr/el/thematiki-evdomada-category/content/120-thematiki-evdomadaylikoypostiriksis
Σημειώνεται ότι έχουν κατατεθεί και συμπεριληφθεί νέα προγράμματα στις θεματικές, τα οποία μπορείτε να λάβετε υπόψη κατά την υλοποίηση της Θεματικής Εβδομάδας και για διευκόλυνσή σας, έχει προστεθεί σε αυτά η ένδειξη «ΝΕΟ».
Γ) Στο σημείο της ιστοσελίδας «ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ» έχουν αναρτηθεί οδηγίες, εναλλακτικές εφαρμογές και το Ερωτηματολόγιο, τα οποία βρίσκονται σε εκτυπώσιμη μορφή, στον εξής υπερσύνδεσμο: http://www.iep.edu.gr/el/thematiki-evdomada-category/656-varometro
Δ) Στο υλικό έχει συμπεριληφθεί και «ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ», όπου μπορείτε να πλοηγηθείτε στο υλικό, τα βιβλία, τα εγχειρίδια, τις ταινίες, τα βίντεο και σε πληθώρα υλικού για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο:http://www.iep.edu.gr/el/thematiki-evdomadacategory/646-allo-yliko
Ε) Οι Υπεύθυνοι/νες Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων, οι Συντονιστές και Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου και τα ΚΕΣΥ καλούνται να υποστηρίξουν τις Σχολικές Μονάδες συμβάλλοντας στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση της Θεματικής Εβδομάδας.
ΣΤ) Ως τελική ημερομηνία υποβολής του σχεδίου υλοποίησης της Θεματικής Εβδομάδας από τις σχολικές μονάδες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΙΕΠ ορίζεται η 30η Μαρτίου 2019.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. διατίθεται help desk όπου μπορείτε να επικοινωνήσετε και να γνωστοποιήσετε τυχόν απορίες σας σε σχέση με τη διαχείριση του υλικού, στο εξής σημείο: https://iep.edu.gr/helpdesk/open.php?tp=29

Έγγραφο ΥΠ.Π.Ε.Θ.

22ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Κατασκευής Ξύλινης Φωλιάς για Πουλιά

FoliaΗ περιβαλλοντική ομάδα του 2ου ΕΠΑ.Λ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ καλεί όλους τους μαθητές (Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ., Σ.Δ.Ε., Ε.Ε.Ε.Ε.Κ) να συμμετάσχουν στον

«22ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Κατασκευής Ξύλινης Φωλιάς για Πουλιά»
«ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ»

και να δείξουν έμπρακτα την αγάπη τους για τα πουλιά.

Οι φωλιές πρέπει να σταλούν μέχρι την Τετάρτη 15 Μαΐου 2019 στο 2ο ΕΠΑ.Λ Γαλατσίου (Ταϋγέτου 60 & Πασσώβ 8, τ.κ 111 41, Γαλάτσι, τηλ.: 210 2288340 & 210 2288341
Fax: 210 2288340, e-mail: mail@2epal-galats.att.sch.gr).
Οι φωλιές μετά το τέλος του διαγωνισμού δεν θα επιστραφούν στους διαγωνιζόμενους, αλλά θα αναρτηθούν σε δέντρα του Άλσους Βεΐκου του Δήμου Γαλατσίου, του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνη Τρίτση» του Δήμου Ιλίου και σε άλλα πάρκα του νομού Αττικής.
Σε όλους τους συμμετέχοντες θα απονεμηθούν τιμητικοί έπαινοι.
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
  • Οι φωλιές πρέπει να είναι ξύλινες, γερές κατασκευές, να αντέχουν σε κακές καιρικές συνθήκες και να έχουν την δυνατότητα να αναρτηθούν σε δένδρα.
  • Στο εξωτερικό κάτω μέρος της φωλιάς και στο σφραγισμένο φάκελο με τα στοιχεία του κατασκευαστή που θα συνοδεύει αυτή, πρέπει να είναι γραμμένα τα αρχικά γράμματα του ονοματεπώνυμου του κατασκευαστή και η ημερομηνία κατασκευής της.
ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΤΗΣ «ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» και του Δήμου Aso της  ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ

Έγκριση ανανέωσης του εθνικού δικτύου “ΕΛΙΑ” για το σχολικό έτος 2018-19

Έγκρινεται η συνέχιση της λειτουργίας του εθνικού θεματικού δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, που συντονίζει το ΚΠΕ Καλαμάτας, «ΕΛΙΑ», καθώς και η ανασυγκρότηση της συντονιστικής του επιτροπής για το σχολικό έτος 2018-2019.

Έγκριση ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Αρ. Πρωτ.: Φ7/ΠΝ/1096/13230/Δ7/29-1-2019)

Έγκριση του προγράμματος «Ραδιοφωνικές σελίδες – Η Εθνική Βιβλιοθήκη στα ραδιοκύματα του European School Radio» για τους μαθητές/τριες των Σχολείων Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Αττικής, για το σχολικό έτος 2018-2019

Έχοντας υπόψη την υπ’ αρ. πρωτ. 47/11-10-2018 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. που αφορά γνωμοδότηση σχετικά με το αίτημα της Επιστημονικής Εταιρείας «Διαθεματικό, Διαπολιτισμικό Ραδιόφωνο της Εκπαιδευτικής Κοινότητας με τον διακριτικό τίτλο: European School Radio, το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο» για την έγκριση του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Ραδιοφωνικές σελίδες – Η Εθνική Βιβλιοθήκη στα ραδιοκύματα του European School Radio» για τους μαθητές/τριες των Σχολείων Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αττικής, για το σχολικό έτος 2018-2019 και αφορά στην παραγωγή ραδιοφωνικών εκπομπών από μαθητές και μαθήτριες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την καθοδήγηση των δασκάλων/καθηγητών τους, που θα ηχογραφηθούν στο στούντιο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, και θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα του European School Radio, σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμά σας εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2018-2019.

Ωστόσο, απαραίτητες προϋποθέσεις υλοποίησής του θεωρούνται:

α) Η ενημέρωση του Συλλόγου Διδασκόντων και της Διεύθυνσης της σχολικής μονάδας για την υλοποίηση του προγράμματος. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/-τριών.
β) Η τήρηση της δεοντολογίας σχετικά με την προαιρετική συμμετοχή των μαθητών/-τριών και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των ιδίων και των οικογενειών τους. Στο ίδιο πλαίσιο απαιτείται η έγγραφη συναίνεση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/-τριών.
γ) Η υλοποίηση του προγράμματος να γίνεται παρουσία των εκπαιδευτικών των σχολείων, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι της διδακτικής επίσκεψης και ελέγχουν το περιεχόμενο των αντίστοιχων δράσεων. Σελ. 6 από 6.
δ) Να μην χρησιμοποιηθεί το πρόγραμμα για κανενός είδους διαφημιστικό σκοπό και να μην υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση των εκπαιδευτικών, των μαθητών/-τριών ή των σχολικών μονάδων.
ε) Η υλοποίηση σχετικών δραστηριοτήτων να ενταχθεί στον διδακτικό προγραμματισμό κατά την κρίση του/της εκπαιδευτικού, διασφαλίζοντας τη συνάφεια των δράσεων με το πρόγραμμα σπουδών και τη συνέχεια των προσφερόμενων στους/στις μαθητές/-ήτριες μαθησιακών εμπειριών, είτε σε ενότητες γνωστικών αντικειμένων που προσφέρονται για ανάλογες προεκτάσεις, είτε στο πλαίσιο διαθεματικών δραστηριοτήτων ή προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο/-η Σχολικών Δραστηριοτήτων/Αγωγής Υγείας της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
στ) Η σχετική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να πραγματοποιηθεί εκτός του διδακτικού τους ωραρίου και με τη συνεργασία των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
(ζ) Για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος να τηρηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις ισχύουσες διατάξεις για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής και τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών επισκέψεων και εκδρομών (ΦΕΚ. 109/01-08-2017, ΦΕΚ. 681/06- 03-2017).
(η) Σε κάθε περίπτωση οι υπεύθυνοι του προγράμματος οφείλουν να κοινοποιήσουν στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής τον απολογισμό του εκπαιδευτικού προγράμματος (παιδαγωγικά αποτελέσματα, συμπεράσματα) μετά την ολοκλήρωσή του.

Έγκριση ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Επιμορφωτική ημερίδα εκπαιδευτικής δράσης «Πες μας τη δική σου Ιστορία»

Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του ΥΠΠΕΘ και η διοργάνωση «12 Οκτωβρίου 1944.Η Αθήνα Ελεύθερη» οργανώνουν Μαθητική Δράση Οπτικοακουστικής και Ψηφιακής Δημιουργίας με τίτλο «Πες μας τη δική σου ιστορία» για τους μαθητές και τις μαθήτριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης Αττικής. Στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης οργανώνεται επιμορφωτική ημερίδα, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018 στον Πύργο Βιβλίων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην ημερίδα, παρακαλούνται να το δηλώσουν στην παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος. https://docs.google.com/forms/d/1nRjUt4OCClp4QNa1ZUSxlaPOcKBrm9pXSO_7NDv3uRE/edit?safe=strict
Στους συμμετέχοντες στην ημερίδα θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Έγκριση ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2018-2019

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
(Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων)
για το σχολικό έτος 2018-2019
(Απόσπασμα από την εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.)
1. Πλαίσιο υλοποίησης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (στο εξής ΠΣΔ)
Τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών θεμάτων εντάσσονται πλέον στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για την Αειφορία. Ως εκ τούτου, προκύπτει η ανάγκη διασύνδεσης και συνεξέτασης των παραπάνω θεμάτων ως προς τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και πολιτιστικές διαστάσεις τους, προσφέροντας στους/στις εκπαιδευόμενους/ες ευκαιρίες προσέγγισης αειφορικών μοντέλων διαβίωσης.
Βασικοί υποστηρικτικοί θεσμοί των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών σε επίπεδο Περιφέρειας είναι οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου για την Αειφορία, που στελεχώνουν τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.ΚΕ.Σ.) των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) και σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (α) οι Παιδαγωγικές Ομάδες των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ), τα οποία, δυνάμει των διατάξεων του ν. 4547/2018, μετατράπηκαν σε Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΚΕΑ) και (β) οι Υπεύθυνοι/ες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και των Σχολικών Δραστηριοτήτων, έως τη λήξη της θητείας τους, η διάρκεια της οποίας προβλέπεται έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες συγκρότησης των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των ΚΕΑ και ορισμού των Προϊσταμένων τους.
1.6. Συνεργασίες με φορείς του ΥΠ.Π.Ε.Θ./φυσικά πρόσωπα/άλλους φορείς
Τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων δύνανται να υλοποιούνται, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και διαδικασίες που περιγράφονται στην παρούσα εγκύκλιο, στο πλαίσιο οποιασδήποτε εγκεκριμένης από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. συνεργασίας με άλλους κυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς φορείς, με δημόσιους οργανισμούς, φορείς τοπικής ή περιφερειακής αυτοδιοίκησης, ΑΕΙ κ.ά.. Επίσης, είναι δυνατόν να εντάσσονται στο πλαίσιο υλοποίησης καινοτόμων/ερευνητικών προγραμμάτων ή προγραμμάτων διεθνών συνεργασιών. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις συνεργασίας, σημειώνεται ότι το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι εγκεκριμένο από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. αποκλειστικά για το τρέχον σχολικό έτος.
1.8. Προθεσμία υποβολής Προγραμμάτων
Τα σχέδια προγραμμάτων πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου 2018, στον αντίστοιχο Υπεύθυνο της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Δραπετσώνας «Ταξιδεύοντας με ένα γιλέκο στη θάλασσα της παγκοσμιοποίησης»

Έχοντας υπόψη την υπ’ αρ. πρωτ. 10774/18-9-2018 Γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) [υπ’ αριθ. 42/13-9-2018 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.], σας ενημερώνουμε ότι ότι εγκρίνεται ως εκπαιδευτικά κατάλληλο το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Ταξιδεύοντας με ένα γιλέκο στη θάλασσα της παγκοσμιοποίησης», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Α’/θμιας Εκπαίδευσης (Στ’ τάξης), Β΄/θμιας Εκπαίδευσης και ΣΔΕ, για το σχολικό έτος 2018-2019, με τις ακόλουθες απαραίτητες προϋποθέσεις:

1) η υλοποίηση του προγράμματος/χρήση του υλικού να μην επιφέρει κανένα οικονομικό κόστος για τους μαθητές/-ήτριες και τους/τις εκπαιδευτικούς,
2) κατά την υλοποίηση του προγράμματος να μην υπάρχει προβολή και διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού,
3) οι διαδικασίες-μεθοδολογία εφαρμογής του προγράμματος που κάθε φορά θα ακολουθηθούν οφείλουν να είναι σύμφωνες με τις γενικές παιδαγωγικές προϋποθέσεις, ανάγκες και δυνατότητες της εκάστοτε βαθμίδας αλλά και της εκάστοτε ιδιαίτερης ομάδας συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/μαθητριών,
4) στην περίπτωση επίσκεψης των μαθητών/μαθητριών στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ (ΚΕΑ) Δραπετσώνας, να τηρηθεί η κείμενη περί εκπαιδευτικών επισκέψεων και μετακίνησης μαθητών/-τριών νομοθεσία (ΦΕΚ. 109/01-08-2017, ΦΕΚ. 681/06-03-2017),
5) τη δέσμευση των συντελεστών ότι δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Έγκριση ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και διεξαγωγής εκπαιδευτικού διαγωνισμού

Έχοντας υπόψη το υπ’ αρ. 42/ 13-09-2018 απόσπασμα πρακτικού του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι:
I. Εγκρίνονται τα παρακάτω εκπαιδευτικά παιχνίδια του British Council:
α. «Δεξιότητες Ζωής- Αναπτύσσοντας Κοινωνικούς Επιχειρηματίες» για μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Λυκείων) όλης της χώρας και όλων των τύπων,
β. «Σέβομαι τη Διαφορετικότητα», για μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας (συγκεκριμένα των Γ’, Δ’, Ε’ και Στ’ τάξεων) όλης της χώρας όπως επίσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνασίου),
γ. «Digital Classrooms/ Ψηφιακές Τάξεις» για μαθητές/ τριες Ε’ και Στ’ τάξεων Δημοτικού καθώς επίσης και Γυμνασίου ,
δ. «Ζώντας Όλοι μαζί/ Living Together» για μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας (Ε’ και Στ’ τάξης) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνασίου και Λυκείου)
για το σχολικό έτος 2018-2019, με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων από τους/ τις εκπαιδευτικούς να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης της εκάστοτε σχολικής μονάδας και του Συλλόγου Διδασκόντων αυτής.
2. Τα προγράμματα/εργαστήρια να πραγματοποιούνται στη σχολική τάξη, αποκλειστικά και μόνο από τον/ την εκπαιδευτικό (και χωρίς την παρουσία εκπροσώπων του British Council), ο/η οποίος/-α θα αξιοποιήσει το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό του κάθε προγράμματος κατά την κρίση του, επιλέγοντας κάθε φορά εργασίες και δραστηριότητες κατάλληλες για τη στοχοθεσία του προγράμματος και τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών/-τριών, είτε στο πλαίσιο διδασκαλίας επιμέρους γνωστικών αντικειμένων που προσφέρονται για ανάλογες προεκτάσεις είτε στο πλαίσιο υλοποίησης προαιρετικού προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων.
3. Να μην προκύπτει κανένα κόστος συμμετοχής για τους μαθητές/-ήτριες, γονείς/κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς και σχολικές μονάδες.
4. Να μην υπάρχει προβολή και διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού και να μην χρησιμοποιηθούν τα εν λόγω προγράμματα για κανενός είδους διαφημιστικό ή άλλο εμπορικό σκοπό.
5. Οι σχετικές επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών, που θα επιλέξουν να υλοποιήσουν τα εν λόγω εκπαιδευτικά προγράμματα, να πραγματοποιηθούν εκτός του διδακτικού τους ωραρίου και με τη συνεργασία των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων των Οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.
6. Η τήρηση της δεοντολογίας σχετικά με την εθελοντική συμμετοχή των μαθητών/- τριών και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των ιδίων και των οικογενειών τους. Στο ίδιο πλαίσιο
απαιτείται η έγγραφη συναίνεση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/ -τριών για τη συμμετοχή των μαθητών/ -τριών στα εν λόγω προγράμματα.
7. Η αξιολόγηση των προγραμμάτων να μην περιλαμβάνει τη χορήγηση ερωτηματολογίων σε μαθητές και μαθήτριες καθώς αυτά δεν έχουν συμπεριληφθεί στο συνοδευτικό της αίτησης υλικό.

Εγκρίνεται η διεξαγωγή του Ψηφιακού Διαγωνισμού με τίτλο «Λέμε όχι στον Σχολικό Εκφοβισμό» που διοργανώνετε σε συνεργασία με το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας και ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/ -τριες Α/ θμιας Εκπαίδευσης (Ε’ και Στ’ τάξης) και Β/θμιας Εκπ/ σης (όλων των τάξεων Γυμνασίου) κατά το σχολικό έτος 2018-19 με τις παρακάτω απαραίτητες προϋποθέσεις για την υλοποίησή του:

(α) Η συμμετοχή των σχολείων στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης της εκάστοτε σχολικής μονάδας και του Συλλόγου Διδασκόντων αυτής.
(β) Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών να είναι προαιρετική.
(γ) Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στον διαγωνισμό να μην έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους μαθητές/-ήτριες ή για το σχολείο.
(δ) Οι σχετικές δημιουργίες των μαθητών/-τριών να υλοποιηθούν στο πλαίσιο επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, σε ενότητες που προσφέρονται για ανάλογες προεκτάσεις (π.χ. στο μάθημα της Πληροφορικής, των ΤΠΕ, ή κατά τη διάρκεια προγραμμάτων αγωγής υγείας/περιβαλλοντικής εκπ/σης), προκειμένου να υποστηρίξουν τη διεύρυνση και τον εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών και να μην παρεμποδίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Ο τρόπος ενασχόλησης (ώρες απασχόλησης, υλικό που θα χρησιμοποιηθεί, σχεδιασμός δράσεων κ.λπ.) των εμπλεκομένων μαθητών/-τριών είναι στη διακριτική ευχέρεια των εκπαιδευτικών που θα συντονίσουν τους μαθητές/-ήτριες.
(ε) Ο φορέας διοργάνωσης θα αναλάβει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού και θα διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών.
(στ) Ο διαγωνισμός να μην εμπλέκεται με την προώθηση εμπορικών προϊόντων και να μην υπάρξουν έσοδα για τους φορείς που προκηρύσσουν τον διαγωνισμό ή για άλλους από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία, διαφήμιση, κ.λπ.).
(ζ) Η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον ασκούντα την επιμέλεια του μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται ο/η μαθητής/-ήτρια να συμμετέχει στον διαγωνισμό και να δημοσιευτεί το έργο του σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, ότι θα γίνεται χρήση του έργου μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και ότι συμφωνεί με τους όρους προκήρυξης.
(η) Η υποχρέωση των διοργανωτών του διαγωνισμού να υποβάλουν στο Ι.Ε.Π. πριν την έναρξή του διαγωνισμού: i. τα μέλη της οργανωτικής και επιστημονικής επιτροπής (ονόματα και σύντομα βιογραφικά), ii τα κριτήρια αξιολόγησης των έργων των μαθητών/-τριών, iii. τα συγκεκριμένα βραβεία που θα δοθούν στους/στις μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικούς.

 Έγκριση ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Έγκριση δράσεων /παρεμβάσεων του Υπουργείου Υγείας

Έχοντας υπόψη τα με αρ 37/30-8-2018 και 39/6-9-2018 αποσπάσματα πρακτικών του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. που αφορούν γνωμοδότηση σχετικά με αίτημα του Υπουργείου Υγείας για την έγκριση δράσεων/ παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας για το μαθητικό πληθυσμό ,σε Εθνικό Επίπεδο , για το σχολικό έτος 2018-2019, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνονται για το σχολικό έτος 2018-2019 oι εξής δράσεις/ παρεμβάσεις…(πληροφορίες στο παρακάτω έγγραφο).

Έγκριση ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση