Άρθρα κατηγορίας "Δίκτυα Κ.Π.Ε. – Μ.Κ.Ο. – Διευθύνσεων Εκπαίδευσης"

Δ.Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης – Πρόσκληση για ένταξη σχολικών μονάδων σε Θεματικό Δίκτυο

Σε συνέχεια της επίσημης παρουσίασης του υπό ίδρυση Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης με τον τίτλο:

«Κωνσταντινούπολη – Θεσσαλονίκη, μία Εκπαιδευτική Συνύπαρξη, Πολίτες της Πόλης, Έλληνες της Οικουμένης»

η οποία έγινε τη Δευτέρα 19-12-2022, σάς προσκαλούμε εκ νέου να ενταχθείτε με τις παιδαγωγικές σας ομάδες στο εν λόγω Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να ενταχθούν, παρακαλούνται να συμπληρώσουν μέχρι τις 15-01-2023 την ηλεκτρονική αίτηση στον παρακάτω σύνδεσμο: https://srv-dide-v.thess.sch.gr/myforms .

H είσοδος στο σύστημα γίνεται με τους κωδικούς της σχολικής μονάδας και θα πρέπει να επιλέξετε την φόρμα με τίτλο «Πρόθεση συμμετοχής στα Τοπικά Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, που συντονίζει η ΔΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης».

Έγγραφο της Δ.Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης

Κ.Ε.ΠΕ.Α. Καλαμάτας – Πρόσκληση εκπαιδευτικών συμμετοχής στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «ΕΛΙΑ»

Το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΚΕΠΕΑ) Καλαμάτας, ως συντονιστής του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «ΕΛΙΑ», προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς που

εκπονούν προγράμματα με θεματικό περιεχόμενο που εμπίπτει στη θεματολογία του Δικτύου, σύμφωνα με την αρ. Φ11/126281/Δ7/14-10-2022 εγκύκλιο σχεδιασμού και υλοποίησης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων και
επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Δίκτυο ή να ανανεώσουν τη συμμετοχή τους για το σχολικό έτος 2022-2023,

να συμπληρώσουν και να αποστείλουν μέχρι τις 15/01/2022 τη σχετική αίτηση στον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης που ανήκουν και να την κοινοποιήσουν με e-mail (kpekal@sch.gr) και στο ΚΕΠΕΑ Καλαμάτας.

Το Δίκτυο λειτουργεί από το 2003 και έχει λάβει έγκριση ανανέωσης λειτουργίας για το σχολικό έτος 2022-2023 σύμφωνα με την αρ. Φ7/ΕΠ/129799/142522/Δ7/16-11-2022/ΥΠΑΙΘ/Γενική Δ.νση Σπουδών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης/Δ.νση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπ.σης για την Αειφορία/ Τμήμα Α΄.

Πληροφορίες για το δίκτυο στο παρακάτω έγγραφο: 

Πρόσκληση Πρόσκληση εκπαιδευτικών συμμετοχής στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «ΕΛΙΑ»

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στo δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «ΕΛΙΑ – ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε

Κ.Ε.ΠΕ.Α. Κρεστένων – Πρόσκληση για τη συμμετοχή σχολείων στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Π.Ε. με θέμα «Τα τοπικά προϊόντα σε μια κοινωνία αειφορίας»

Το ΚΕΠΕΑ Κρεστένων συντονίζει το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τα Τοπικά Προϊόντα σε μια Κοινωνία Αειφορίας» και για το σχολικό έτος 2022-2023 σύμφωνα με την αρ. Φ7/ΕΠ/118440/137940/Δ7/07-11-2022, απόφαση του ΥΠΑΙΘ (Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπ/σης για την Αειφορία – Τμήμα Α΄) για ανανέωση λειτουργίας του Δικτύου.

Τα Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι μια μορφή οργάνωσης των σχολικών προγραμμάτων Π.Ε. με σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως η ανάπτυξη ενός επικοινωνιακού πλαισίου μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών διαφορετικών σχολείων και περιοχών, η ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων σχετικά με το θέμα του δικτύου, η επιστημονική, μεθοδολογική και παιδαγωγική στήριξη των περιβαλλοντικών ομάδων η ανάληψη οργανωμένων δράσεων προστασίας του περιβάλλοντος κ.α. Αρκετά τέτοια δίκτυα έχουν αναπτυχθεί στη χώρα μας με τοπική, περιφερειακή ή εθνική εμβέλεια, καθώς και δίκτυα διεθνών συνεργασιών. Η λειτουργία των δικτύων διέπεται από τις 100496/Γ7/18-9-03, 66272 / Γ7 / 4-7-05 και 127856 / Γ7/ 29-11-06 Υ.Α.

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Δίκτυο ή να ανανεώσουν τη συμμετοχή τους για το σχολικό έτος 2022-2023 και υλοποιούν ομοθεματικό πρόγραμμα Π.Ε., σύμφωνα με την αρ. Φ11/126281/Δ7/14-10-2022 εγκύκλιο σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, καλούνται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν άμεσα τη σχετική αίτηση στον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης που ανήκουν και να την κοινοποιήσουν με fax (26250/22393) ή e-mail (kpe.krestenon@gmail.com) και στο ΚΕΠΕΑ Κρεστένων.

Περισσότερες πληροφορίες για το σκοπό, τη θεματολογία, τους στόχους, τη μεθοδολογία εργασίας, τους συνεργαζόμενους επιστημονικούς και τοπικούς φορείς, τις δράσεις κ.α. του Δικτύου, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΚΕΠΕΑ Κρεστένων στον παρακάτω σύνδεσμο http://kpekrestenon.gr/el/ananeosi-leitoyrgias-ethd-kepea-krestenon-gia-to-sh-etos-2022-2023

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το ΚΕΠΕΑ Κρεστένων στο τηλ. 26250 – 22305 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ΚΠΕ (kpe.krestenon@gmail.com).

Πρόσκληση σχολείων για συμμετοχή στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Π.Ε «Τα τοπικά προϊόντα σε μια κοινωνία αειφορίας»

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Υ.ΠΑΙ.Θ. – Ανανέωση Έγκρισης λειτουργίας Εθνικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Αρχανών – Ρούβα – Γουβών για το σχολικό έτος 2022-2023

Ανανέωση Έγκρισης λειτουργίας Εθνικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Αρχανών – Ρούβα – Γουβών για το σχολικό έτος 2022-2023

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ.Π.Ε. ΑΡΧΑΝΩΝ-ΡΟΥΒΑ-ΓΟΥΒΩΝ στο Εθνικό Δίκτυο «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υ.ΠΑΙ.Θ. – Έγκριση λειτουργίας των Διεθνών Θεματικών Δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης (Ε.Ε.Π.Φ.) για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025

Έγκριση λειτουργίας των Διεθνών Θεματικών Δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης (Ε.Ε.Π.Φ.) για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025

Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας – Πρόθεση συμμετοχής στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα «Τα Πετρογέφυρα της Ελλάδας» και «Τα Βότανα στη ζωή μας», σχολικό έτος 2022-2023

Το Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας (Κ.Π.Ε.Μ) συντονίζει το Εθνικά θεματικά Δίκτυα «Τα Πετρογέφυρα της Ελλάδας» και «Τα Βότανα στη ζωή μας».
Στο πλαίσιο του προγραμματισμού των δραστηριοτήτων του Κ.Π.Ε και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες για υποστήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας στα «Εργαστήρια των δεξιοτήτων», οι μαθητές ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους θα μπορούσαν να συνδέσουν τις θεματικές των δικτύων με το περιβάλλον, την αειφορία, τον πολιτισμό, τη διατροφή, ή οποιοδήποτε άλλο θέμα επιλέξουν.
Για το τρέχον σχολικό έτος 2022-2023, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε, αν το σχολείο που εκπροσωπείτε επιθυμεί να παραμείνει ή να ενταχθεί σε κάποιο ή και στα δύο δίκτυα και να δηλώσετε την συμμετοχή σας, στις παρακάτω αιτήσεις – φόρμες:

I. «Τα Πετρογέφυρα της Ελλάδας»
II. «Τα Βότανα στη ζωή μας»

Δικαίωμα αίτησης παραμονής ή ένταξης έχουν τα σχολεία που πρόκειται να υλοποιήσουν τη σχολική χρονιά 2022-2023, σχετικό πρόγραμμα με τη θεματολογία των Δικτύων.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τους παρακάτω ιστοτόπους:

«Τα Πετρογέφυρα της Ελλάδας»
https://petrogefyra.webnode.gr

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες:

 • Χτίζοντας πετρογέφυρα: Ιστορική αναδρομή, ταξινόμηση των πετρογέφυρων, υλικά
  κατασκευής, στάδια κατασκευής, γεωγραφική κατανομή και εντοπισμός των
  γεωγραφικών συντεταγμένων.
 • Τα πετρογέφυρα και οι λαογραφικές προσεγγίσεις τους: Οι χτίστες-μάστορες, τα
  εργαλεία, οι ειδικότητες, η συνθηματική γλώσσα των μαστόρων, η λαϊκή και η
  επιστημονική αρχιτεκτονική, τα έθιμα, οι θρύλοι, τα τραγούδια, η ποίηση, ανάγκη για
  επικοινωνία.
 • Τα πετρογέφυρα πολιτικές και κοινωνικές προεκτάσεις των ανθρώπινων
  παρεμβάσεων – Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη: Αντιμετώπιση απομόνωσης,
  ασφάλεια διερχόμενων, διασφάλιση υγείας, διαχείριση νερού, αγροτική ανάπτυξη,
  τουριστική ανάπτυξη, διατήρηση μνημείων, άυλη πολιτιστική κληρονομιά.

«Τα Βότανα στη ζωή μας»
https://mvotana.weebly.com
Ενδεικτικές θεματικές ενότητες

 • Μορφολογία βοτάνων
 • Καταγραφή και μελέτη τοπικών βοτάνων
 • Ιστορική και παραδοσιακή διαδρομή της χρήσης των βοτάνων για
  θεραπευτικούς σκοπούς
 • Συνδυασμοί βοτάνων και τροφών
 • Μύθοι, δοξασίες έθιμα και παραδόσεις για τα βότανα στον κόσμο
 • Η θεματική των βοτάνων ως έμπνευση στις καλές τέχνες.

Τα σχολεία που ενδιαφέρονται να παραμείνουν ή να ενταχθούν σε δίκτυο, πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση- φόρμα μέχρι 19 Ιανουαρίου 2023.
Σε περίπτωση λήξης της προθεσμίας για την παραμονή ή την ένταξη του σχολείου σε δίκτυο, οι εκπρόθεσμες αιτήσεις θα εξεταστούν κατά περίπτωση.

Έγγραφο του ΚΠΕ Μακρινίτσας «Τα Πετρογέφυρα της Ελλάδας» και «Τα Βότανα στη ζωή μας» 

ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου – Πρόσκληση συμμετοχής σχολικών ομάδων στο Εθνικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Βιώσιμη Πόλη: η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία»

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου ως συντονιστής του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Βιώσιμη πόλη: Η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία» καλεί όσες σχολικές μονάδες επιθυμούν, να δηλώσουν συμμετοχή ή να ανανεώσουν τη συμμετοχή τους στο Δίκτυο.  

Το δίκτυο περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό αναρτημένο σε ειδική ιστοσελίδα και αξιοποιεί ειδική εκπαιδευτική πλατφόρμα για την επικοινωνία και αλληλεπίδραση των σχολικών ομάδων μεταξύ τους και με το ΚΠΕ ως μια κοινότητα μάθησης για την εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Πόλη. Τα χαρακτηριστικά αυτά επιτρέπουν την εξ αποστάσεως υποστήριξη των σχολικών ομάδων, κάτι απαραίτητοστα εθνικά δίκτυα που έχουν μέλη σχολεία από όλη τη χώρα και ταυτόχρονα ιδιαίτερα βοηθητικό σε τυχόν ειδικές συνθήκες εξαιτίας της πανδημίας.

Α. Οι σχολικές μονάδες που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Δίκτυο παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση στο σύνδεσμο https://tinyurl.com/viosimi22-23 μέχρι τις 6 Νοεμβρίου 2022. Οι σχολικές μονάδες που συμμετείχαν στο δίκτυο κατά τη σχολική χρονιά 2021-2022 παρακαλούνται να επικαιροποιήσουν τη συμμετοχή τους δηλώνοντας ότι συνεχίζουν να είναι ενταγμένες στο δίκτυο συμπληρώνοντας την αίτηση.

Β. Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να ενταχθούν με τους μαθητές τους στο δίκτυο παρακαλούνται να ενημερωθούν για το περιεχόμενο και τον τρόπο λειτουργίας του δικτύου διαβάζοντας το συνημμένο έγγραφο ή αναλυτικά στις ιστοσελίδες του δικτύου στους συνδέσμους https://kpekordeliou.wixsite.com/viosimipoli και http://www.kpe-thess.gr/el/networks/viosimi-poli/.

Λαμβάνοντας υπόψη την εξάπλωση της κλιματικής κρίσης και τον αντίκτυπό της στη βιωσιμότητα των πόλεων, θα προτείναμε οι σχολικές ομάδες που θα συμμετέχουν τη φετινή χρονιά στο δίκτυο να εντάξουν στην προβληματική τους τη σχέση πόλης και κλιματικής αλλαγής. Επιμέρους θεματικές προσεγγίσεις θα μπορούσαν να είναι Πόλη και ενέργεια, Δέντρα στην πόλη.

Επισημαίνουμε ότι οι ομάδες που θα ενταχθούν στο δίκτυο καλούνται να αναρτούν τις εργασίες και τα παραγόμενα των δραστηριοτήτων τους σε διαδικτυακή πλατφόρμα επικοινωνίαςτου δικτύου που θα προτείνει το ΚΠΕή να στείλουν γραπτή αναφορά στο ΚΠΕ στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Επίσης καλούνται να αναφέρουν κατά την παρουσίαση των εργασιών και την προβολή των δράσεών τους (αναφορές, άρθρα, ιστοσελίδα, εκδηλώσεις, έγγραφα κλπ)ότι η ομάδα είναι μέλος του εκπαιδευτικού δικτύου “Βιώσιμη Πόλη” που συντονίζει το ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου.

ΚΠΕ Μολάων – Ενημέρωση και πρόσκληση συμμετοχής Σχ. μονάδων στο Εθνικό και Ευρωπαϊκό Θεματικό Δίκτυο «Κάστρα ο τόπος το ορίζει και ο άνθρωπος το χτίζει»

kpe molaon

Σας ενημερώνουμε ότι το Εθνικό θεματικό δίκτυο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που συντονίζει το κέντρο μας, με τίτλο: «Κάστρα ο τόπος το ορίζει και ο άνθρωπος το χτίζει» συνεχίζει τη λειτουργία του. Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

 Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά η εφαρμογή των εργαστηρίων δεξιοτήτων είναι υποχρεωτική θα μπορούσαν οι μαθητές να εμπλακούν με μία δράση από τις πολλές θεματικές του δικτύου και να συμμετέχουν στα εργαστήρια δεξιοτήτων μελετώντας τα κάστρα. Μπορεί να έχει σχέση με το περιβάλλον, αειφορία, διατροφή ή ότι άλλο θεωρήσου κατάλληλο. Με τον τρόπο αυτό συνδέεται το παρελθόν με το σήμερα και τις νέες απαιτήσεις και καλλιεργείται η αίσθηση της συνέχειας και της εξέλιξης ενός λαού.

Στην κεντρική ιστοσελίδα του ΚΠΕ Μολάων θα βρείτε υποστηρικτικό υλικό καθώς και αναρτημένες εργασίες σχολείων.

 Το ΚΠΕ Μολάων προσκαλεί όλους τους εκπαιδευτικούς (είτε ήδη συμμετέχουν είτε θέλουν να ενταχθούν για πρώτη φορά) που έχουν σκοπό να υλοποιήσουν την σχολική χρονιά 2022-2023 δράσεις ή ολόκληρα  περιβαλλοντικά προγράμματα σχετικά με τις θεματικές ενότητες του δικτύου μας, να δηλώσουν την συμμετοχή τους σε αυτό, συμπληρώνοντας την σχετική αίτηση στις φόρμες google ( το σχολείο θα ενημερώσει τον/την υπεύθυνο/η σχολικών δραστηριοτήτων της Διεύθυνσής του).

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες:

 1. Τοποθέτηση στο χάρτη καταγραφή οχυρωματικού δικτύου της περιοχής.
 2. Φυσικό περιβάλλον. Γεωμορφολογία της περιοχής και ειδικότερα του κάστρου. Χλωρίδα, πανίδα κ.α. αλληλεπίδραση ανθρώπου-φύσης.
 3. Ιστορικό υπόβαθρο
 4. Πολεοδομικός σχεδιασμός .Δομή πόλης, οχύρωση, οργάνωση οικισμών.
 5. Αρχιτεκτονική Μορφολογία κτισμάτων, υλικά κατασκευής, εναρμόνιση με το φυσικό περιβάλλον.
 6. Ενεργειακές ανάγκες- πηγές ενέργειας (χτες-σήμερα), ύδρευση-αποχέτευση, επιπτώσεις στο περιβάλλον.
 7. Λατρεία – Τόποι λατρείας – Καταγραφή θρησκευτικών κτιρίων όλων των εποχών – Αρχιτεκτονική – Αγιογραφίες κ.ά.
 8. Παραγωγή, κοινωνία, οικονομία. Οικονομικές δραστηριότητες που εκπορεύονται από το φυσικό περιβάλλον, άλλες δραστηριότητες, επαγγέλματα – ασχολίες κατοίκων τότε και σήμερα. Επιβίωση κάποιων παραδοσιακών επαγγελμάτων, παραδοσιακές αγορές κ.ά.
 9. Αξίες, ήθη, παραδόσεις, κοινωνικές συναναστροφές, εορτές, (πανηγύρια, παζάρια, χαμάμ κ.ά.)
 10. Πρακτικές αειφορικής διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας του οικισμού.
 11. Εναλλακτικές μορφές τουριστικής ανάπτυξης, αξιοποίησης, επανάχρησης των κτισμάτων αυτών
 12. Επαναχρησιμοποίησης δομικών και άλλων υλικών.
 13. Καλλιτεχνική αξιοποίηση του θέματος.

Περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία και τις δραστηριότητες του δικτύου, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.kpemolaon.gr

Οι εκπαιδευτικοί που μετέχουν ήδη, ή πρόκειται να ενταχθούν στο δίκτυο, έχουν προτεραιότητα  για την επίσκεψή τους στο κέντρο μας και την παρακολούθηση των προγραμμάτων μας, με τις περιβαλλοντικές τους ομάδες στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του ΚΠΕ  Μολάων.

ΚΕΠΕΑ Λιθακιάς Ζακύνθου – Πρόσκληση συμμετοχής σχολικών περιβαλλοντικών ομάδων στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Το σεισμικό τόξο που μας… ενώνει» για το σχολικό έτος 2022-2023

Σας ενημερώνουμε ότι το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης “Το σεισμικό τόξο που μας… ενώνει” (αρ. έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. Φ7/ΕΠ/195699/203878/Δ7-23/12/2019), το οποίο συντονίζει το ΚΕΠΕΑ Λιθακιάς Ζακύνθου συνεχίζει τη λειτουργία του και τη φετινή χρονιά.

Προσκαλούμε τις σχολικές περιβαλλοντικές ομάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (εκπαιδευτικούς-μαθητές/τριες), να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση στο ( https://forms.gle/ViZLPSEosxzwd2xE9 ) , αρχικά μέχρι την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022, προκειμένου κατόπιν να ξεκινήσουμε την οργάνωση των δραστηριοτήτων μας. Ευελπιστούμε ότι οι ιδιαίτερες συνθήκες της εποχής μας, δεν θα αποτελέσουν ανασταλτικό παράγοντα για τη συμμετοχή των σχολικών περιβαλλοντικών ομάδων στις δράσεις του δικτύου μας. Σας περιμένουμε όλους και όλες στο δίκτυο μας.

Η διαδικασία είναι ίδια, τόσο για όσους συμμετείχαν παλαιότερα, όσο και για αυτούς που επιθυμούν να ενταχθούν για πρώτη φορά στο δίκτυο. Η συμμετοχή-ένταξη στο δίκτυο αφορά το σχολικό έτος που διανύουμε.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ε.Θ.Δ.: «Το Σεισμικό Τόξο που μας… ενώνει» μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΚΕΠΕΑ Λιθακιάς Ζακύνθου ( https://kpe-zakynth-new.zak.sch.gr/ ).
Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 2695053417 ή μέσω email ( kpezakyn@gmail.com ).

Ίδρυση Τοπικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας – «Διατροφή, υγεία και οικολογικό αποτύπωμα, συναντιούνται σε ένα κήπο!»

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της υποστήριξης των εκπαιδευτικών και της ενδυνάμωσης στο έργο τους, ιδρύει  ένα Τοπικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Τίτλος Τοπικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:

  «Διατροφή, υγεία  και οικολογικό αποτύπωμα, συναντιούνται σε ένα κήπο!»

 Σκοπός του Τ.Δ.Π.Ε.:

Σκοπός του Δικτύου  είναι η διαμόρφωση συνειδητοποιημένων μαθητών & μελλοντικών πολιτών,  μέσα από την ενασχόλησή τους με την καλλιέργεια και  την εκπαιδευτική αξιοποίηση ενός κήπου σε θέματα που αφορούν στη διατροφή,  την υπεύθυνη κατανάλωση, το οικολογικό αποτύπωμα και την αειφορική διαχείριση των πόρων.

Επιδιωκόμενοι στόχοι του Τ.Δ.Π.Ε.:

 • Να μάθουν οι μαθητές/τριες τις συνθήκες ευημερίας και ανάπτυξης των φυτών (κλιματολογικές συνθήκες, έδαφος, πότισμα)
 • Να αναπτύξουν οι μαθητές/τριες τις απαραίτητες δεξιότητες ζωής (ικανότητες που συμβάλλουν σε μια πετυχημένη, παραγωγική και ικανοποιητική ζωή), δηλαδή γνωστικές, κοινωνικές, συναισθηματικές, πρακτικές
 • Να κατανοήσουν οι μαθητές/τριες τις δυνατότητες & την χρησιμότητα της αστικής γεωργίας
 • Να επιτευχθεί η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών σε σχέση με το είδος της τροφής που καταναλώνουν και να συνδέσουν τη διατροφή τους με το οικολογικό τους αποτύπωμα, αλλά και την υγεία τους – με σύνδεση με τη δράση για το Περιβάλλον και την αειφορία των Δ/νσεων Β΄/θμιας Εκπ/σης Β΄& Γ΄ Αθήνας «Μια πράσινη Δευτέρα χωρίς κρέας ή ψάρι, ως μέρος μιας εκστρατείας για την αλλαγή της διατροφικής μας συμπεριφοράς»
 • Να αντιληφθούν οι μαθητές/τριες πως η υπερβολική κατανάλωση κρέατος (περισσότερο από 1-2 φορές την εβδομάδα, που μας προτρέπει η μεσογειακή διατροφή), προκαλεί αύξηση της παραγωγής, με αποτέλεσμα την σπατάλη φυσικών πόρων που απαιτούνται για την παραγωγή του, ενώ επιπλέον αυξάνεται και  η παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου, σε αντίθεση με την κατανάλωση φυτικών προϊόντων
 • Να κατανοήσουν οι μαθητές/τριες την περιβαλλοντική, διατροφική και οικονομική αξία της καλλιέργειας και κατανάλωσης των τοπικών προϊόντων.
 • Να κατανοήσουν οι μαθητές/τριες ότι μπορούν οι ίδιοι/ιες να παράξουν μέρος ή όλη την τροφή τους
 • Να αναπτύξουν οι μαθητές/τριες τις δεξιότητες του νου (όπως περιγραφή, ερμηνεία και διατύπωση ερωτημάτων, παρατηρητικότητα, διαχείριση δεδομένων, σύγκριση, εύρεση και διαπραγμάτευση νοήματος, ανάλυση-σύνθεση-οργάνωση δεδομένων και πληροφοριών, επεξεργασία δεδομένων)
 • Να μάθουν οι μαθητές/τριες τρόπους αειφορικής διαχείρισης των υλικών και άυλων πόρων της σχολικής μονάδας
 • Να προάγουν τη συνεργασία της σχολικής κοινότητας με την τοπική κοινωνία
 • Να αξιοποιούν οι μαθητές/τριες τις ξεχωριστές  τους ικανότητες, δεξιότητες και γνώσεις
 • Να κατανοήσουν οι μαθητές/τριες ότι δύνανται, ως ενεργοί πολίτες να διαμορφώσουν συνθήκες ζωής που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες τους

Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω έγγραφο

Έγγραφο της Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση