Άρθρα κατηγορίας "Βιβλιοθήκη Π.Ε."

Βιβλιοθήκη Τμήματος Π.Ε. (Ενημέρωση 26/09/2015)

Η βιβλιοθήκη του τμήματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης εμπλουτίστηκε με νέο εκπαιδευτικό υλικό (επισήμανση με κόκκινη έντονη γραφή bold) και από τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας, Ζακύνθου και Παρανεστίου, την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, την ActionAid, τη Medasset, την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες (UNHCR) και το Κέντρο Προάσπισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η βιβλιοθήκη λειτουργεί ως δανειστική, για τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών που αναλαμβάνουν προγράμματα.

Παρακαλείσθε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην περίπτωση που επιθυμείτε να δανεισθείτε εκπαιδευτικό υλικό.

Εκπαιδευτικό υλικό

Βιβλιοθήκη Τμήματος Π.Ε.

Η βιβλιοθήκη του τμήματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης λειτουργεί ως δανειστική, για τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών που αναλαμβάνουν προγράμματα.

Παρακαλείσθε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην περίπτωση που επιθυμείτε να δανεισθείτε εκπαιδευτικό υλικό.

Εκπαιδευτικό υλικό

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση