Το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. με θέμα: «Η Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία στην εποχή της κλιματικής αλλαγής»

θα πραγματοποιηθεί στις 13, 14 & 15 Μαρτίου 2020 στην Πάτρα.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν εργασίες προς αξιολόγηση θα πρέπει να στείλουν πλήρες κείμενο με ανώτατο όριο τις 3.000 λέξεις (6-8 σελίδες) μέχρι την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2019. Η υποβολή των διαμορφωμένων κειμένων των εργασιών θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση d.s.peekpe@gmail.com

Για την καλύτερη οργάνωση και τον προγραμματισμό του Συνεδρίου όσοι προτίθενται να υποβάλουν εργασία στο 8ο Συνέδριο της ΠΕΕΚΠΕ παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση http://bit.ly/8_synedrio_peekpe_ergasia

Ανακοίνωση της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.

Οδηγίες και Υπόδειγμα Μορφοποίησης Εισηγήσεων