Η Νερούπολη αποτελεί ένα ανοιχτό εκπαιδευτικό υλικό, με δραστηριότητες εξ αρχής σχεδιασμένες για τον μαθητή-χρήστη του διαδικτύου (από Δ Δημοτικού έως Α Γυμνασίου).

Μαζί με τους μαθητές, σε αυτή τη δραστηριότητα, ανακαλύπτουμε τις περιπέτειες του νερού μέχρι τη βρύση μας. Επισκεπτόμαστε μια Μονάδα Επεξεργασίας Νερού (ΜΕΝ) και ενημερωνόμαστε για το τι χρειάζεται, ώστε να φτάσει ασφαλές, υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό στο σπίτι μας. Γνωρίζοντας το πόσα έργα απαιτούνται και πόσοι άνθρωποι εργάζονται γι’ αυτό, εκτιμούμε ακόμη περισσότερο το νερό και δεν το σπαταλάμε άσκοπα.
Στην επιστροφή εντοπίζουμε τυχόν προβλήματα στο δίκτυο ύδρευσης της γειτονιάς μας, τα φωτογραφίζουμε και τα ανεβάζουμε στην ιστοσελίδα του MEdIES.

https://water-polis.gr