Αποτέλεσμα εικόνας για Ο Πλανήτης Γη το βράδυ 2017

Ανανεώνεται η έγκριση της γνωστοποίησης/ενημέρωσης των μαθητών/-τριών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σχετικά με την δραστηριότητα του προγράμματος «Ο Πλανήτης Γη το βράδυ 2017», για το σχ. έτος 2017-2018με τις κάτωθι επισημάνσεις από το ΙΕΠ:
1. Oι μαθητές/-τριες να ενημερωθούν σχετικά με τις οδηγίες της δράσης (οι οποίες είναι αναρτημένες στην ακόλουθη διεύθυνση στο http://www.astro.noa.gr/gr/globeatnight/ ώστε να διασφαλιστεί η πληρότητα της ενημέρωσης των μαθητών και των μαθητριών για όσα περιλαμβάνει η δραστηριότητα, αλλά και για τις ασφαλείς συνθήκες διεκπεραίωσής της),
2. H συμμετοχή των μαθητών/-τριών στη δραστηριότητα να είναι προαιρετική,
3. H συμμετοχή στην εν λόγω δραστηριότητα δεν εντάσσεται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου, ούτε πραγματοποιείται με ευθύνη του Διευθυντή και του διδακτικού προσωπικού,
4. H όλη διενέργεια της δράσης δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε, οικονομική επιβάρυνση των μαθητών/-τριών και η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων να γίνει σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών και των πνευματικών δικαιωμάτων,
5. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση διαφήμιση προϊόντων/φορέων/ υπηρεσιών εντός του περιεχομένου της δραστηριότητας.
Έγκριση ΥΠ.Π.Ε.Θ.