Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κι αν ήσουν εσύ;» το οποίο αναπτύσσει η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση είναι παιδαγωγικά κατάλληλο και μπορεί να υλοποιηθεί σε σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2017-2018 με τις εξής προϋποθέσεις:

α) το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (δια μέσου των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Σχολικών Δραστηριοτήτων και ΚΠΕ, Σχολικών Συμβούλων ή άλλων στελεχών εκπαίδευσης).β) τα σεμινάρια για εκπαιδευτικούς πραγματοποιούνται εκτός διδακτικού ωραρίου και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι εθελοντική και δωρεάν.
γ) τα βιωματικά εργαστήρια για μαθητές θα υλοποιούνται δωρεάν, μετά από αίτηση του σχολείου, σε συνεργασία με τον/την εκπαιδευτικό της τάξης/τμήματος/ομάδας. Οι εκπαιδευτικοί, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτές του προγράμματος, οφείλουν να επιλέγουν κάθε φορά εργασίες και δραστηριότητες παιδαγωγικά κατάλληλες ως προς τη στοχοθεσία του εργαστηρίου και ως προς την ηλικία των μαθητών.

Έγκριση ΥΠ.Π.Ε.Θ.